Solidarność to znaczy razem

PROJEKT JEST REALIZOWANY

Solidarność dla Środowiska Naturalnego i Klimatu

Ruch Społeczny Solidarność powstały w wyniku Porozumień Sierpniowych 1980 roku, wyzwolił w latach 1980-90 ważne inicjatywy ekologiczne w naszym regionie a nawet w Polsce.

-- W Małopolsce była to walka z zanieczyszczeniami z Huty Aluminium w Skawinie, potrzeba gruntownej modernizacji ówczesnej Huty im. Lenina, Zakładów Solvay i inne. W końcu lat 80-tych George Bush, dzięki zaangażowaniu Solidarności przeznaczył 20 milionów dolarów na walkę z niską emisją na Starym Mieście w Krakowie. Z naszego ruchu powstały wówczas rożne inicjatywy ekologiczne.
 
-- W jakimś sensie uważamy się za inicjatorów tych działań. Osobami zajmującymi się tymi problemami byli członkowie Zespołu Ochrony Środowiska NSZZ "Solidarność" m.in. dr. Krzysztof Görlich, doc. Ryszard Geyer, doc.dr. Ryszard Gęga - nazywaliśmy ich "Trzej Panowie G". Odbywały się słynne debaty ekologiczne.

-- Podczas Pierwszego Krajowego Zjazdu NSZZ "Solidarność" w 1981 roku, w obszarze "Człowiek i środowisko" najbardziej aktywnym od nas był, wspomniany już kol. Görlich, współzałożyciel Polskiego Klubu Ekologicznego.

-- Wybitnymi postaciami zajmującymi się ekologią w tamtych latach była prof. Maria Gumińska, prof. Adam Guła, prof. Andrzej Manecki i wielu innych wybitnych ludzi i pasjonatów.

( opis z działu Archiwum - Opracowania >>> )

Nasze Stowarzyszenie chce nawiązać do tamtych tradycji i podjąć program "SOLIDARNOŚĆ DLA ŚRODOWISKA" .

- Sieć Solidarności nie jest organizacją specjalizująca się w tej problematyce. Naszą rolę postrzegamy raczej jako poszukiwanie płaszczyzny jednoczącej i mobilizującej społeczeństwo do solidarnego działania o zdrowie, o czyste powietrze. Zapraszamy do debaty wybitnych specjalistów, którzy dostarczą nam wiedzy na temat tego groźnego zjawiska jakim jest SMOG, zapraszamy przedstawicieli władz, przedstawicieli organizacji oraz społeczeństwa przejmujących się tym zagrożeniem i aktywnie działających na rzecz przeciwdziałania zanieczyszczeniu powietrza w naszym mieście, w regionie, w kraju.

- Realizacje programu zainicjowała Debata ekologicznej pt. "Zrozumieć SMOG'a". Ta pierwsza organizowana przez nas debata ekologiczna ma dać podstawy do zrozumienia uczestnikom, na czym polega zanieczyszczenie powietrza, jakie są jego źródła, o jakich wartościach zanieczyszczeń mówimy. Zorganizowana została25 maja 2017 r. w Muzeum PRL-u

- Kolejnymi działaniami była współpraca z Krakowskim Alarmem Smogowym i wspieranie jego inicjatywy np. dotyczących likwidacji niskiej emisji w Krakowie.

- Drugą odsłoną tego programu była współpraca z Młodzieżowym Strajkiem Klimatycznym. W ramach cyklu Debata pokoleń o solidarności, rozmawialiśmy o SOLIDARNOŚCI KLIMATYCZNEJ.

- MSK przypomniał o tym jak my, walczyliśmy o poprawę stanu środowiska naturalnego w Krakowie w czasach Solidarności., 40 lat temu.

- Odbyliśmy spotkanie z przedstawicielami Młodzieżowego Strajku Klimatycznego. Popularyzowaliśmy Postulaty MSK w 2021 r. ( postulaty MSK, plik pdf >>> )

- Trzecim etapem naszych działań w kwestii ochrony środowiska i klimatu była aktywność naszej członkini prof. Beaty Kowalskiej, feministycznej socjolożki z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół genderowego wymiaru obywatelstwa, aktywizmu i oddolnych mobilizacji społecznych. Temat ten pozwalał połączyć fascynacje naukowe z doświadczeniem pracy w programach na rzecz równości płci. Przez lata współpracowała w organizacjami kobiecymi zaangażowanymi w walkę ze zmianami klimatu w krajach MENA, To ona była koordynatorem debat pt. Spotkania pokoleń, w tym nt. Solidarności klimatycznej, i współpracy z MSK.

- Na naszych stronach internetowych publikujemy materiały wspierające inicjatywy ochrony środowiska, przypominamy zarówno działalność Solidarność w latach 1980-1981 oraz innych środowisk w tym zakresie jak i późniejsze i współczesne działania.

[EEN]Relacje:

2021-10-25: Solidarność klimatyczna
2017-05-23: Zrozumieć SMOG'a - debata