Solidarność to znaczy razem

Małopolska

Andrzejewska Ewa

Ur. 19 października 1947 r. w Gdańsku.

Absolwentka Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej (1971).

W l. 1971-1972 asystent na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej; w l. 19721973 zatrudniona w Muzeum Zamkowym w Malborku jako plastyk; w l. 1973-1976 architekt w Inwestprojekcie w Koszalinie; w l. 19761979 projektant w Inwestprojekcie w Nowym Sączu; w l. 1979-1989 projektant w Wojewódzkim Biurze Projektów w Nowym Sączu; inspektor w Urzędzie Miejskim w Nowym Sączu (1971-2009); od 2009 r. na emeryturze.

Autorka książek "Obok inny czas. O mieście i Jakubie" (2010) i "Historia z Piekła rodem" (2017).

W l. 1969-1971 należała do Duszpasterstwa Akademickiego w Gdańsku. W grudniu 1970 r. uczestniczyła w wiecu na Politechnice Gdańskiej.

W NSZZ "Solidarność" od 1980 r.; członek KZ w WBP w Nowym Sączu.

W l. 1980-1984 r. opracowywała graficznie ulotki okolicznościowe i plakaty rocznicowe; drukowała i kolportowała je (we współpracy z: K. Lipińskim, Z. Pieczkowską, A. Szkaradkiem, R. i H. Pawłowskimi, H. Najduchem, Z. Szkarłatem, A. i G. Derkowskimi, W. Michalcewiczem, R. Kałyniukiem, J. Jareckim, G. Sajdakiem i H. Kiwakiem); kolportowała wydawnictwa niezależne i prasę (m.in. "Gońca Małopolskiego", "Robotnika", "Wiadomości Nowosądeckie") oraz cegiełki.

W 1980 r. była współzałożycielką biblioteki wydawnictw niezależnych, która mieściła się w prywatnym mieszkaniu jej i jej męża przy ul. Sikorskiego w Nowym Sączu oraz w WBK przy ul. Kilińskiego.

W dn. 9-11 stycznia 1981 r. zaangażowana w zbiórkę żywności dla strajkujących w nowosądeckim Ratuszu; w grudniu 1981 r. wspomagała strajkujących nauczycieli.

W l. 1981-1984 działała w strukturach podziemnej "S"; organizatorka pomocy dla rodzin represjonowanych; w l. 1982-1989 uczestniczka mszy św. za ojczyznę w Nowym Sączu. W l. 1983-1984 w mieszkaniu jej i jej męża K. Lipińskiego przy ul. Sikorskiego w Nowym Sączu mieścił się jeden z punktów kolportażowych; w mieszkaniu były przeprowadzane przeszukania, grożono jej rodzinie, wywierano na nią presję psychiczną, próbowano skłócić członków rodziny, nie mogła być obecna na pierwszej komunii córki ze względu na aresztowanie.

W dn. 13-19 kwietnia 1984 r. aresztowana, przetrzymywana w WUSW w Nowym Sączu i Krakowie; w dn. 16 maja – 27 lipca 1984 r. ponownie aresztowana, przetrzymywana w AŚ w Krakowie przy ul. Montelupich; zwolniona na mocy amnestii; po powrocie do pracy z aresztu otrzymała nagrodę finansową, za co jej dyrektor A. Gołaszewski tłumaczył się w KM PZPR.

Od 23 marca 1989 r. członek KO "S" w Nowym Sączu: uczestniczka zbierania podpisów, przygotowywania transparentów, ulotek, spotkań w ramach kampanii przed wyborami parlamentarnymi.

Członek Stowarzyszenia Architektów Polskich (1975-1980).

Odznaczona Krzyżem Wolności i Solidarności (2011), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2012) oraz Medalem "Dziękujemy za Wolność" (2016).

Agnieszka Masłowska


Źródło: Adam Gliksman. Leksykon Ludzi Małopolskiej Solidarności. Tom II. Kraków 2017
Ostatnia weryfikacja danych: 2017-08-31