Solidarność to znaczy razem

AUTORZY


Na stronie internetowej Stowarzyszenia "Sieć Solidarności" umieszczone są materiały będące własnością Stowarzyszenia oraz jego członków, a także materiały co do których posiadamy prawa np. współwłasności, przy tworzeniu których mieliśmy udział, ale także materiały do których uzyskaliśmy zgodę od ich autorów czy właścicieli praw> Niektóre pochodzą ze źródeł publicznych ogólnie dostępnych. Materiały staramy sie opatrywać informacją o źródle pochodzenia, albo publikujemy je, gdy takie oznaczenie znajduje się na danym materiale.

Niekiedy nie jest znany autor, właściciel praw, co najczęściej wynika z upływu lat, nie istnienia wielu pierwotnych struktur, które je wytworzyły, niekiedy nie wiemy kim jest autor lub właściciel praw. W przypadku stwierdzenia takiej sytuacji zwracamy się o przekazanie nam informacji w celu uzupełnienia, sprostowania a nawet - krańcowo - o wystosowanie żądania usunięcia danego materiału z naszych zasobów, co zostanie niezwłocznie uczynione.

Zgodnie ze statutem Stowarzyszenia "Sieć Solidarności", jednym z naszych celów jest edukacja i upowszechnianie ideałów, wartości i tradycji szeroko rozumianego ruchu społecznego Solidarność, dlatego publikowane materiały są udostępniane wyłączenie w celach publicznych (niekomercyjnych), nigdy nie pobieramy za to żadnego wynagrodzenia. Zgadzamy się także na ich udostępnianie w celach niekomercyjnych, jedynie z prośbą o zamieszczenie źródła ich pochodzenia, autora, właściciela praw, nazwy lub logo Stowarzyszenia "Sieć Solidarności".

Zwracamy się także do instytucji oraz osób o udostępnianie nam materiałów dotyczących historii ruchu społecznego "Solidarność", szczególnie dotyczących regionu Małopolski.

Edward E. Nowak
Prezes Stowarzyszenia
Sieć Solidarności