Projekty aktualne

Wsparcie

Solidarność Rodzin

Program polegający na długofalowym wsparciu rodzin ukraińskich dotkniętych skutkami wojny przez rodziny polskie. Nawiązaliśmy współpracę z organizacjami ukraińskimi i wspólnie wyszukujemy rodziny - ofiary wojny, które pozostały w Ukrainie. Przygotujemy spis jej potrzeb i skontaktujemy z polską rodziną wspierającą. Monitorujemy przebieg programu i wspieramy jego uczestników.

więcej
Solidarność dzisiaj

Demokracja

Celem Sieci Solidarności jest podejmowanie działań na rzecz realizacji wartości i ideałów ruchu społecznego Solidarność: wolności, solidarności, samorządności, demokracji, godności i podmiotowości każdego człowieka, w Polsce, w Unii Europejskiej w innych krajach. Pragniemy realizować ten cel poprzez szerzenie i popieranie demokracji czyli działalności na rzecz praw człowieka i obywatela, głównie praw kobiet, ludzi wykluczonych z powodu biedy, przynależności do mniejszości, m.in. rasowej, narodowej, religijnej, seksualnej, itd., oraz podjęcie problemu solidarności międzypokoleniowej.

więcej
Solidarność dzisiaj

Solidarność z Ukrainą i Białorusią

My, członkinie i członkowie SSS dobrze rozumiemy walkę narodu białoruskiego w obronie podstawowych wartości - wolności, godności i demokracji. Choć białoruskie władze bezwzględnie niszczą wszelkie niezależne struktury, dziś Białoruś daje nam lekcje solidarności. Podziwiamy i popieramy tą walkę! Zdecydowanie potępiamy użycie siły wobec pokojowo protestujących białoruskich obywatelek i obywateli.

więcej
Solidarność dzisiaj

Solidarność Europejska

My, ludzie którzy walczyli o wolność i niepodległość Polski uważamy, że jedynym racjonalnym rozwiązaniem dla Polski jest jednoznaczna obecność w sojuszu euroatlantyckim oraz Unii Europejskiej i to tam powinniśmy starać się odgrywać ważną rolę. Istotą Solidarności była wolność i solidarność, jedność w różnorodności. Dzisiaj to marzenie może spełniać jedynie Unia Europejska.

więcej
Solidarność dzisiaj

Solidarność dla Środowiska Naturalnego i Klimatu

Ruch Społeczny Solidarność powstały w wyniku Porozumień Sierpniowych 1980 roku, wyzwolił w latach 1980-90 ważne inicjatywy ekologiczne w naszym regionie a nawet w Polsce.

więcej
Tradycja

Medal Dziękujemy za Wolność

Jedną z najważniejszych inicjatyw Sieci Solidarności, inspirowaną 25. rocznicą wolności, jest ustanowienie Uchwałą Zarządu Stowarzyszenia Sieć Solidarności w dniu 7 kwietnia 2014 roku, Medalu "Dziękujemy za wolność". Medal ma stanowić symboliczne wyrażenie wdzięczności i podziękowania dla możliwie szerokiego kręgu ludzi, którzy w okresie po 13 grudnia 1981 roku brali udział w tworzeniu wolności, niepodległości, demokratycznej i samorządnej Rzeczpospolitej Polskiej.

więcej
Pamięć

Hołd Ofiarom stanu wojennego

Sieć Solidarności upamiętnia ofiary stanu wojennego. 13 grudnia każdego roku przy współudziale Solidarności Służby Zdrowia, oddaje hołd ofiarom stanu wojennego przed tablicą znajdującą się przy kościele oo. Jezuitów na ul. Kopernika, przy pomniku zamordowanego Bogdana Włosika oraz innych ofiar stanu wojennego.

więcej
Pamięć

Małopolska Lista Pamięci

Lista Pamięci Solidarności Małopolski to inicjatywa, która polega na prowadzeniu i aktualizowaniu podstawowych danych o ludziach Solidarności, którzy nie żyją (imię, nazwisko, data urodzenia i śmierci, miejsce pochówku). Na Małopolskiej Liście Pamięci prowadzonej przez Stowarzyszenie Sieć Solidarności jest ponad 400 osób.

więcej
Pamięć

Asysta przy pogrzebach

Przedstawiciele Sieci Solidarności uczestniczą oraz starają się pomagać w organizacji pogrzebów ludzi Solidarności. Składamy kwiaty z szarfą "Dziękujemy za Wolność - Sieć Solidarności", zapalamy Znicz Solidarności, niekiedy żegnamy zmarłego w imieniu Sieci Solidarności i środowiska, trumny Ludzi uhonorowanych Medalem "Dziękujemy za wolność" okrywamy flagą medalu a bliskim przekazujemy Plakietę Nagrobną Medalu do umieszczenia na nagrobku.

więcej
Pamięć

Znicz Solidarności

Stowarzyszenie Sieć Solidarności od początku swojej działalności tj. 2012 roku prowadzi akcję Znicz Solidarności. W dniach poprzedzających Dzień Zmarłych i Dzień Zaduszny odwiedzamy groby zmarłych koleżanek i kolegów szeroko rozumianego ruchu społecznego Solidarności.

więcej
projektów: 25, na stronach: 3