Solidarność to znaczy razem

PROJEKT JEST REALIZOWANY

Biblioteka

Biblioteka Historyczna Sieci Solidarności powstała z inicjatywy kol. Jacka Swałtka.

Aktualnie stan posiadania Biblioteki przedstawia się następująco

•    książki II obiegu - 1374 pozycji >>>

•    książki wydane po 1989 roku >>>

•    bibuła, 358 tytułów >>>

Nie ukazane w internecie są
•    kartki świąteczne - 126 szt.
•    kalendarze formatu A3 - 46 szt.
•    kalendarze formatów mniejszych 48 szt.
•    wpinki (odznaki) - 126 szt.
•    całostki filatelistyczne (koperty lub kartki okolicznościowe ze znaczkami) - 30 szt.
•    znaczki - 1575 pozycji skatalogowanych
•    plakaty i ulotki

Szczególną pozycję stanowi dokumentacja fotograficzna przekazana w formie negatywów przez Waldemara Czyża, które zostały zeskanowane przez Jacka Stokłosę, opisy poszczególnych negatywów w oparciu o materiały i notatki autora wykonała Krystyna Starzyńska. Książki II obiegu oraz bibuła są skatalogowane w formie elektronicznej. Książki zaopatrzone są w znaki własnościowe (exlibrisy) Biblioteki Historycznej Stowarzyszenia, zaprojektowane przez Jacka Stokłosę.

Osoby i instytucje, które przyczyniły się do wzrostu zbiorów Biblioteki Historycznej Stowarzyszenia: Jacek Boroń, Lesław Chruścik, Wiesława i Jan Ciesielscy, Sławomir Chmura, Fryderyk Czerwiński, Piotr Hlebowicz, Andrzej Jaworski, Robert Kubicz, Maciej Mach, Wiesław Mazurkiewicz, Hanna Milewska, Edward Nowak, Henryk Pach, Krystyna Starzyńska, Barbara i Jacek Swałtek, oraz Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego i Fundacja KARTA. W ostatnim okresie, poza tradycyjnymi "dostawcami" takimi jak Karta czy CDCN (bibuła, książki) pozyskaliśmy, większą ilość kalendarzy, zapinek, plakatów, ulotek, całostek filatelistycznych.

W 2017 i 2018 r. udało się przekazać naszą bibliotekę do zasobów Fundacji Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego, dzięki czemu zbiory są właściwie przechowywane i mogą być udostępniane, co było zasadniczym celem tego działania.

Barbara i Jacek Swałtek przy współudziale Wacława Sokołowskiego z Warszawy opracowali "Subiektywny katalog znaczków poczt podziemnych wydanych w 1990 roku". Barbara i Jacek Swałtkowie opracowali także Zeszyt nr. 7 Sieci Solidarności pt. "Gawędy o znaczkach, pieczątkach i kopertach", który poza anegdotami, na ponad 120 stronach prezentuje znaczki, pieczątki i koperty poczty podziemnej lat 80 XX wieku a także Zeszyt nr. 8 w 2017 r., pt. Pamięć o Bohaterach", który jest obrazem oporu społecznego przeciw dwóm totalitaryzmom w latach 1939-1957 w wydawnictwach drugiego obiegu lat 80. XX wieku. Autorami zeszytu są także Kazimierz Barczyk, Dawid Golik, Krystyna Starzyńska.