Solidarność to znaczy razem

POLECANE STRONY INTERNETOWE


1. Centrum Obywatelskich Inicjatyw Obywatelskich Solidarności

www.coiu.pl

2. Internetowe Archiwum KPN

www.earchiwumkpn.pl

3. Europejskie Centrum Solidarności

www.ecs.gda.pl

4. Video Studio Gdańsk

https://www.videostudio.com.pl/