Solidarność to znaczy razem

MAŁOPOLSKA 80 - LUDZIE


MAŁOPOLSKA '80 - Oni tworzyli Solidarność

Ludzie, którzy tworzyli Solidarność w Małopolsce oraz inne niezależne inicjatywy 1980 a następnie 1981 roku, to byli w pierwszym rzędzie pracownicy strajkujących w lipcu zakładów, najpierw Fabryki Ponar, Tarnowskiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Ogólnego a potem Azotów.

Gdy wybuchł strajk w Stoczni Gdańskiej i objął całe Wybrzeże, dołączyli strajkujący od 19 sierpnia pracownicy poszczególnych wydziałów Huty im. Lenina, Zakładów Budowy Maszyn i Aparatury im. Szadkowskiego, Krakowskich Zakładów "Armatura", Krakowskiej Fabryki Kabli i Maszyn Kablowych "Kabel", Skawińskich Zakładów Koncentratów Spożywczych i Huty Aluminium, wreszcie strajkującego od 25 sierpnia, na wezwanie młodego robotnika Ryszarda Majdzika, przez sześć dni, przedsiębiorstwa "Elbud" w Krakowie.

Gdy podpisano Porozumienia Sierpniowe rozpoczęło się bardzo szybko tworzenie struktur ponadzakładowych. Najpierw w Hucie im. Lenina powstał Komitet Robotniczy Hutników Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych, który wkrótce przybrał nazwę ”Solidarność”.

Kilka dni później z inicjatywy działaczy Studenckiego Komitetu Solidarności oraz innych opozycjonistów zorganizowali spotkania dla powołania międzyzakładowych struktur. Najbardziej aktywni byli przedstawiciele CeBeA, MERA KFAP, BIPROSTAL. Dołączyli ludzie z Nowej Huty.

15 września 1980 r. powstał Międzyzakładowy Komitet Założycielski Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych w Krakowie, tzw. MKZ.

Żywiołowo powstawały inicjatywy założycielskie w kolejnych przedsiębiorstwach, instytucjach, uczelniach. Działacze opozycji tworzyli punkty informacyjne aby pomóc w tworzeniu struktur. Prawnicy samorzutnie zaczęli udzielać pomocy prawnej.

Pracownicy jednych komitetów dołączali do MKZ-tu w Krakowie, inni starali się tworzyć struktury w miejscach swojej działalności w Nowym Sączu, Tarnowie, Limanowej i Zakopanem oraz Jaśle i Gorlicach, zaczęto także porozumiewać się w obrębie branż, środowisk nauki, oświaty, kultury, służby zdrowia, itd.

Październikowa wizyta Lecha Wałęsy oraz innych przywódców Solidarności w Krakowie oraz w Małopolsce wyzwoliła falę entuzjazmu, tym bardziej, że 10 listopada 1980 r., sąd zarejestrował NSZZ "Solidarność. To bardzo zdynamizowało rozwój Solidarności.

O prawo do związku zawodowego walczyli chłopi, studenci o prawo tworzenia Niezależnego Zrzeszenia Studentów, nawet milicjanci chcieli mieć swój związek zawodowy. W różnych środowiskach rozpoczęły się procesy gruntownej odnowy. Środowiska twórcze reformowały swoją działalność, odwoływano stare władze a powoływano nowe, dziennikarze przeciwstawiali się cenzurze, a partyjna Gazeta Krakowska stała się o trybuną otwartych dyskusji. Przywracano pamięć o poetach i pisarzach, sztukach, o zakazanych przez lata filozofach. Domagaliśmy się swobodnego oglądania filmu "Robotnicy '80", Do świadomości polskiej zaczęto przywracać dotychczas białe karty historii. Znowu mogliśmy oficjalnie obchodzić zakazane przez lata rocznice. W Gdańsku stanęły Trzy Krzyże aby upamiętnić zabitych stoczniowców w grudniu 1970 roku. Ważnym nurtem działalności stała się ekologia, zrozumienie w jakich okropnych warunkach żyjemy i pracujmy, jak niszczymy nasze zdrowie i środowisko. Udało się zamknąć część technologiczną huty aluminium w Skawinie, rozpoczęła się dyskusja o konieczności ograniczeniu wpływu na środowisko innych zakładów, w tym wielkiej Huty im. Lenina. Ruszyły prace nad reformą systemu prawa w naszym kraju, inni przygotowywali reformę gospodarczą.

Solidarność rozpoczęła wydawanie pierwszych biuletynów, które początkowo miały głównie informacyjny charakter lecz wkrótce stały się miejscem ożywionych dyskusji, polemik, analiz, krytyki oraz nowatorskich pomysłów. Organizowano biblioteki, wystawy, zaczęło się wydawanie książek dotychczas będących na indeksie. Uczyliśmy się demokracji.

Ci wszyscy ludzi tworzyli wówczas wielki ruch społeczny Solidarność, stawali się obywatelami swojego kraju.

Kolejnym celem było przeprowadzenie w 1981 r., pierwszych w pełni demokratycznych wyborów do Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność aby zakończyć proces tworzenia i przejść do demokratyzacji i reformowania Polski.

Poniżej prezentujemy listę Ludzi Małopolska '80, którzy podjęli wielki trud odnowy naszego kraju w okresie 1980-1981.

Ze zdziwieniem zauważycie, jak mało jest źródeł, dokumentów, świadectw z tamtego, przecież jawnego okresu działalności. Dlatego bardzo prosimy o pomoc w uzupełnieniu danych, w tworzeniu także listy Ludzi Małopolska '80.

Stowarzyszenie Sieć Solidarności

***********

Członkowie MKZ Małopolska:

• Stanisław Zawada - przewodniczący (HiL; 15.09-25.11.1980)
• Andrzej Cyran - wiceprzewodniczący (Biprostal)
• Mieczysław Gil (HiL) - wiceprzewodniczący (HiL)

Członkami MKZ zostają:

• Barbara Bilik (IV LO)
• Andrzej Borzęcki (PWN; repr. Wydawnictw)
• Piotr Marzec (Kopalnia Soli Wieliczka)
• Stanisław Góral (HiL)
• Adam Kramarczyk (Rejon Dróg Publicznych)
• Jerzy Kuczera (HiL)
• Józef Lassota (CEBEA)
• Ryszard Majdzik (Elbud)
• Józef Okarmus (MERA-KFAP)
• Tadeusz Piekarz (WSK PZL)
• Józef Pilch (Montin)
• Maria Sierotwińska (XIII LO)
• Jacek Szczepkowski (Szpital dr Anki)
• Michał Żurek (MPK).

Dookooptowanie do zarządu (3.12.1980):

• Stefan Jurczak (HiL)
• Robert Kaczmarek (AGH, Komisja Por. Nauki)
• Kazimierz Kubowicz (HiL)
• Bogusław Sonik (SKS)
• Anna Szwed (SKS)

We wcześniejszych spotkaniach mających na celu utworzenie struktury międzyzakładowej uczestniczyli (poza w. wym.)

• Jan Leszek Franczyk (ChWLP)
• Jan Godlewski (CeBeA)
• Franciszek Grabczyk (HiL)
• Roman Hnatowicz (MERA KFAP)
• Henryk Karkosza (KPN: TW Monika)
• Anna Kawalec (SKS)
• Włodzimierz Mazgaj (Bipronaft),
• Andrzej Mietkowski (SKS)
• Ludomir Olkuśnik (MERA-KFAP)
• Józef Okarmus (MERA KFAP)
• Krzysztof Pakoński (CeBeA; KR MKZ)
• Józek Pilch (Montin)
• Wojciech Sikora (SKS)
• Józef Wanat (MERA KFAP)
• Bronisław Wildstein (SKS)

Inne osoby najbardziej zaangażowane w powstanie NSZZ w Małopolsce

• Krzysztof Bachmiński (prokuratura)
• Zbigniew Banasik (Przeds. Telekom.)
• Zdzisław Banaszewski (KS UJ)
• Bogdan Baran (UJ)
• Kazimierz Barczyk (sąd; COIU)
• Jerzy Bendkowski (AGH)
• Krystyna Bielawska (Bibl.UJ)
• Stanisław Biernat (UJ)
• Jan Blicharz (Armatura)
• Wojciech Bochniak (Muzeum Nar.)
• Maria Bogumirska (Koło Renc.i Em. -przew.)
• Halina Bortnowska (Tygodnik Powszechny)
• Henryk Brancewicz (AGH)
• Wiktor Brawuski (AGH)
• Jerzy Brzozowski (Wyd. Lit)
• Chwastek Tadeusz (PKS)
• Lech Cybulski (Kom.Koord.Sł. Zdrowia-przew.)
• Czepiel Stefan (Kom.Koord. Myślenice)
• Czyż Waldemar (Muzum Nar., Centr. Dok. "S”)
• Andrzej Dańko (Armatura)
• Eleonora Dąbska (Bibliotek PAN)
• Eugeniusz Dyrcz (Kom. Koord.. Wadowice)
• Mirosław Dzielski (UJ)
• Dziewulski Lech (Muzeum Nar.)
• Jadwiga Faber (UJ)
• Wiesław Feldman (Biblioteka PAN)
• Andrzej Fischinger (KR)
• Jerzy Gajdziński (UJ)
• Jerzy Gawęda (Ziemia Wadowicka)
• Kazimierz Godlewski (AGH)
• Krzysztof Görlich (PAN, Ekologia, KR MKZ)
• Barbara Górska (Wyd. Literackie)
• Barbara Grabowska (Kom.Koord. Wadowice)
• Jan Illg (KR MKZ-przew.)
• Józef Iwulski (KZ Sąd Woj.)
• Kazimierz Jarzmik (Armatura)
• Tadeusz Jurasz (T.Stary)
• Adam Juszkiewicz (UJ)
• Edward Kalbarczyk
• Tadeusz Kalicki (PAN)
• Anna Kałkowska (PAN)
• Janusz Kalisz (HPR)
• Jerzy Karpińczyk (
• Michał Karyczek (MPK)
• Lech Kasperek (Ziemia Wadowicka)
• Zygmunt Klimek (PAN)
• Adam Koczanowski (Solidarność Rzemieślnicza)
• Tadeusz Kołaczyk (PTHW)
• Stanisław Kornaś
• Zbigniew Kos (Biblioteka PAN)
• Anna Kotulecka (PWN)
• Wiesław Kowalski (nauczyciele z NH)
• Krzysztof Kozłowski (Inst. Wyd. Znak)
• Stanisław Kracik (MERA KFAP)
• Wanda Kruszewska (T.Stary)
• Władysław Krupiarz
• Roman Krzywoń (KR)
• Kazimierz Kubowicz (nauczyciele)
• Marian Kucała (PAN)
• Edward Kuliga (Budostal)
• Stanisław Kuś (sekr. ZR)
• Janusz Kutyba (AM/PSK)
• Lesław Kuzaj (UJ)
• Roman Laskowski (PAN)
• Andrzej Lechowski (Bibl. UJ)
• Zbigniew Lewicki (KR)
• Marek Litewka (T.Stary)
• ŁukawieckaLassota Żdana (Kom.Koord. Sł.Zdrowia)
• Ryszard Łużny (UJ)
• Wojciech Magdziarz (UJ; Centr. Dok. "S”))
• Jacek Marchewczyk (KKP)
• Krzysztof Mikucki (UJ)
• Ewa Miodońska-Brooks (UJ)
• Paweł Miśkowiec (PKP)
• Halina Mytnik (AGH)
• Halina Nieć (UJ)
• Kazimierz Opioła (KR MKZ)
• Jerzy Ostachowicz (AGH)
• Henryk Pach (Georyt)
• Mieczysław Pachura (Armatura)
• Władysław Pałka (SZMO Skawina)
• Zbigniew Papierz (Myslenice)
• Józef Paruch (Bibl. UJ)
• Mieczysław Pieronek (PK)
• Jadwiga Pisowicz (Z-d Wyd. im. Ossolińskich o.Kraków)
• Stanisław Panasiuk (Kom.Koord. Myslenice - przew.)
• Michał Płoński (Bibl.UJ)
• Michał Pułaski (UJ)
• Marek Rostworowski (Muzeum Narodowe)
• Natalia Rozin (AGH)
• Joachim Russek (UJ)
• Władysław Ryba (czl. ZR)
• Bogdan Sajdera (Gorlice)
• Paweł Sarnecki (UJ)
• Tomasz Schoen
• Ireneusz Serwan (AGH)
• Michał Siciński (nauka)
• Stanisław Siess-Krzyszkowski (UJ)
• Jerzy Skibiński (KR MKZ)
• Jacek Smagowicz (Polmozbyt)
• Magdalena Smoczyńska (UJ)
• Stanisław Sordyl (Ziemia Wadowicka)
• Jan Staszel (Biblioteka PAN)
• Anna Steckiewicz (Polskie Wyd. Muzyczne)
• Władysław Strama (Kom.Wyb.)
• Tomasz Studnicki (UJ)
• Jan Syrek (Myślenice)
• Tadeusz Syryjczyk (AGH, OBS)
• Jan Szwabowski (Telpod)
• Bolesław Śliwiński (system ABC)
• Jan Środoń (Z-d Nauk Geolog.)
• Ryszard Terlecki (Wszechnica Robotnicza)
• Maria Tscheschel-Zgud (KR)
• Elżbieta Turnau (PAN)
• Stanisław Urban (Armatura)
• Andrzej Warchałowski (KKP)
• Andrzej Wawrzycki (IOS)
• Jerzy Wenda (AGH)
• Jerzy Wesołowski (Kombatanci)
• Lech Wesołowski (BRm.Krakowa)
• Grażyna Węglarczyk (UJ)
• Stanisław Witczak (AGH)
• Anna Wójcicka (UJ St. Wojsk.)
• Adam Wróbel (KR)
• Mieczysław Wiatkowski
• Krzysztof Zamorski (UJ)
• Krzysztof Zaniewski (AGH)
• Jerzy Zdrada (Biblioteka PAN)
• Leszek Zieliński (Dziech Zieliński) (Telpod)
• Józef Zeman (Kom.Koord. Wadowice)
• Leopold Zgoda (AE ?)
• Mieczysław Ziaja (Oświęcim)
• Zdzisław Żak (UJ)
• Zofia Żarnecka (UJ Klub Seniora)

Osoby wspierające z MKZ

Zespół prawników:

• Kazimierz Bugajski (kierownik z. prawników)
• Zbigniew Chojnacki
• Adolf Czornak
• Lesław Galeński
• Wiesław Gałuński
• Antoni Gleiksner
• Jan Kosch
• Andrzej Kubas
• Teresa Krzyżanowska
• Celina Laskowska
• Zbigniew Mrówczyński
• Stefan Płażek (prawnik)
• Jerzy Parzyński
• Andrzej Rozmarynowicz
• Krystyna Sieniawska
• Bolesław Szczepaniak
• Wiktor Szczypiński
• Barbara Tyrała
• Zofia Wyrobek

Rada Konsultacyjna MKZ:

• Zbigniew Chłap (Z.Med.)
• Jan Dziadoń (Z.Org.)
• Józefa Hennelowa (Z.Rodziny)
• Andrzej Kopff (Z.Prawny)
• Marek Przybyszewski (Z. Informatyki)
• Zbigniew Pucek ( Z.Społ.)
• Paweł Studnicki (szef)
• Jan Szumilak (Z.Ekon.)
• Krystian Waksmundzki (Z.Ekologiczny)
• Wierciński (Z.Mieszkalnictwa)

Inne osoby współpracujące z MKZ:

• Kazimierz Adamczyk (wsp. z MKZ)
• Jerzy Basista (stud. UJ)
• Tomasz Basista (stud. PK)
• Jadwiga Honowska
• Tadeusz Konpka (Tyg. Powszechny, wsp. z MKZ))
• Magdalena Motyka (sekretarka MKZ)
• Andrzej Potocki (KIK)
• Kazimierz Pyrczak (wsp. z MKZ)
• Regina Spytkowska (Gł. Księg MKZ)
• Ewa Zając (studentka wsp, z MKZ)

Zespół Informacji (Szef- Robert Kaczmarek):

• Józef Baran (SKS, S.Inf.)
• Danuta Dziewońska (S.Inf.)
• Krzysztof Górski (S.Inf.)
• Andrzej Kamocki (S.Inf.)
• Maciej Kozłowski (wsp. z MKZ; Wiadomości Krakowskie)
• Elżbieta Morawiec
• Janusz Pierzchała (RMP, S.Inf.)
• Jan Polkowski (SKS; S.Inf.)
• Jan Rogóż
• Jerzy Sidor (S.Inf.)
• Dorota Stec (S.Inf.)
• Danuta Suchorowska (pisarka, Goniec)
• Jerzy Surdykowski (dziennikarz)
• Wojciech Wiśniewski (S.Inf.)
• Żłobińska Małgorzata (S.Inf.)

6 września powstaje Komitet Robotniczy Hutników NSZZ w Hucie im.Lenina.

Członkowie KRH:

• Sylwester Mlonek - przewodniczący
• Edward Petlic - zastępca przewodniczącego
• Henryk Wartalski - zastępca przewodniczącego
• Stanisław Zawada - zastępca przewodniczącego

Pozostali członkowie:

• Witold Bawolski (Bochnia)
• Andrzej Hudaszek
• Jerzy Kuczera
• Kazimierz Kubowicz
• Zdzisław Kozień
• Krzysztof Naruszewicz
• Mieczysław Gil - rzecznik prasowy

Inne osoby zaangażowane w powstawanie struktur NSZZ w Hucie im. Lenina (poza w.wym.):

• Jan Ciesielski
• Adam Czechowski
• Zbigniew Ferczyk
• Kazimierz Fugiel
• Anna Gorazd - Zawiślak (GNH)
• Stanisław Handzlik
• Władysław Hardek
• Marian Kania
• Zbigniew Kowalik
• Julian Kowalski
• Stanisław Kurnik (Bochnia)
• Kazimierz Łapczyński
• Maciej Mach
• Marian Mirowski
• Władysław Murzewski
• Teresa Nesterska
• Edward Nowak
• Eugeniusz Oleksiński (Bochnia)
• Jerzy Orzeł (Bochnia)
• Jerzy Ostałowski
• Jerzy Piekarski
• Maria Sękowa (prawnik)
• Czesław Szewczuk
• Zdzisław Wagner
• Jerzy Włodarski
• Andrzej Wymazał

Nowy Sącz:

• Kazimierz Adamczyk (ZNTK)
• Eugeniusz Baran (ZNTK)
• Stanisław Biedroń (MKK Limanowa)
• Leszek Broda (Nowomag N. Sącz)
• Jan Budnik (ZRB SM)
• Stanisław Cichoński (ZNTK)
• Czesław Dąbrowski (ZNTK N.Sącz)
• Alicja Derkowska (nauczycielka)
• Tadeusz Figiel (NZPS N.Targ)
• Józef Grzyb (PKS)
• Józef Filipek (ZNTK)
• Jan Głuch (NZPS N.Targ)
• Janina Gościej (Zakopane)
• Jerzy Gwiżdż (ZRB SM N.Sącz)
• Józef Jarecki (ZNTK N.Sącz)
• Jan Jarek (ZNTK)
• Tadeusz Jung (WPK)
• Józef Jungiewicz (Tęgoborze)
• Stanisław Jurczak (WPK)
• Anna Kalicka (Zakopane)
• Roman Kałyniuk (ZNTK)
• Jan Kociołek (ZNTK)
• Stanisław Kołodziej (N.Targ)
• Konstanty Konar (ZNTK)
• Magdalena Kroh (Muzeum Okr.)
• Tadeusz Jung (WPK N. Sącz)
• Henryk Majoch (ZNTK)
• Władysław Mikulec (ZNTK)
• Józef Orlita (ZNTK)
• Andrzej Pałka (ZNTK)
• Grzegorz Sajdak ((SZEW)
• Władysław Skalski (N.Targ; KR MKZ)
• Władysław Sławecki (ZNTK)
• Jerzy Staszak (Sp.Mieszk.)
• P. Szczurek (WPK)
• Andrzej Szkaradek (N. Sącz)
• Witold Sztraub MKK Limanowa-przew.)
• Mieczysław Świebocki (ZNTK)
• Wojciech Śliwiński (Muzeum Okr.)
• Jerzy Wyskiel (WPK)
• Jan Żuchowicz (ZNTK)

Tarnów:

• Julian Adamowski (Azoty)
• Adolf Ambrozik
• Antoni Bahr (Azoty)
• Bednarczyk Eugeniusz (Azoty)
• Józef Boryczko (Azoty)
• Józef Doroz (Ponar)
• Draus Ryszard (Azoty)
• Jan Druciak (Azoty)
• Aleksander Gacoń (Azoty)
• Stanisław Gordziejewski (Azoty)
• Kazimierz Huba (Azoty)
• Ryszard Jamróg (Azoty)
• Ryszard Kacer (Ema Tamel; punkt inf.)
• Józef Jachimski (Azoty; KR)
• Zdzisława Jagoda (Azoty)
• Ryszard Kotnisz (Azoty)
• Emil Kozioł (Azoty)
• Tadeusz Kozioł (Azoty)
• Karol Krasnodębski (Ponar)
• Ferdynand Krzan (Azoty)
• Eugeniusz Krzemiński
• Ludwik Kuczera (Azoty)
• Stanisław Ligęża (Azoty)
• Antoni Lis (Azoty)
• Wacław Mojek (Ema Tamel, KOR)
• Zbigniew Mojek (Ema Tamel)
• Stanisław Mróz (Azoty)
• Andrzej Nowicki (Azoty)
• Daniel Obuchowicz
• Bolesław Pasterski (Azoty)
• Stefan Sakłak (Azoty)
• Andrzej Sikora (Azoty)
• Wacław Sikora (Pol-Gaz; przew. Od 10.07.1981)
• Władysław Stachura (Azoty)
• Ryszard Strach (Ema-Tamel Tarnów)
• Jerzy Tabiś (Azoty)
• Mieczysław Tutaj (Azoty Tarnów)
• Romuald Wojtoń
• Maria Zaranek (Azoty)
• Kazimierz Zarański (Azoty)

Osoby zaangażowane w powstanie Solidarności Rolników:

• Jan Antoł
• Andrzej Blitek
• Katarzyna Bielańska
• Marek Cała
• Bronisław Łuczywo (Przew. Woj. Kom. Zał. NSZZ Solidarność Rolników Ind. 1.3.81)
• Jan Fricze
• Marian Gołabek ks.
• Konrad Haber
• Franciszek Maślanka
• Jan Nowak
• Juliusz Osuchowski (TW Zaporski Antoni)
• Jerzy Rożdżyński
• Witold Sieja
• Marian Zawartka

Osoby zaangażowane w NZS i inne org. młodzieżowe:

• Małgorzata Bator
• Andrzej Duda Ogiński
• Roman Graczyk
• Jarosław Guzy
• Piotr Kozłowski
• Andrzej Marcinek
• Konstanty Miodowicz
• Jacek Rakowiecki
• Sławomir Suss
• Jan M. Rokita

Osoby zaangażowane w powstawanie innych niezależnych struktur w Małopolsce:

• Krzysztof Bzdyl (KPN)
• Adam Grudziński (AGH)
• Radosław Huget (KPN)
• Atilla Jamrozik (ZPAP)
• Tadeusz Jandziszak (KPN)
• Leszek Konarski (Międzyred.Komisja "S”)
• Adam Macedoński (Instytut Katyński)
• Zygmunt Łenyk (KPN)
• Tadeusz Stański (KPN)
• Maciej Szumowski (Gazeta Krakowska)
• Jan Józef Szczepański (ZLP)
• Józef Tischner ks.
• Stanisław Tor (KPN)
• Jerzy Turowicz (Tygodnik Powszechny)

Inne Inicjatywy:

Pismo MKZ "Solidarność" (od nr 8 zmienił nazwę na "Goniec Małopolski", a od 50 na "Tygodnik Sekcji Informacji ZRM Małopolska"). W skład redakcji weszli: Maria Sierotwińska, Anna Kawalec, Anna Szwed, Jan Franczyk, Bogusław Sonik, Mirosław Dzielski, Robert Kaczmarek, Lesław Maleszka, Tomasz Schoen, Andrzej Borzęcki, Dorota Stec, Danuta Dziewońska, Małgorzata Żłobińska, Jakub Meissner, Katarzyna Nowakowska. Do wprowadzenia stanu wojennego ukazało się 55 numerów pisma.

Pismo NSZZ "Solidarność" "Wiadomości Krakowskie" W skład redakcji weszli: Kazimierz Adamczyk, Mieczysław Gil, Leszek Konarski, Maciej Kozłowski, Henryk A. Pach, Jan Rogóż, Jerzy Surdykowski, Jacek Wcisło, Krzysztof Baran, Elżbieta Morawiec, Andrzej Lisowski i Wojciech Wiśniewski. Do wprowadzenia stanu wojennego ukazały się 24 numery.

Międzyredakcyjna Komisja NSZZ "Solidarność (12.12.1980)" skupiająca 160 pracowników dziesięciu redakcji pism krakowskich. Przewodniczącym Komisji został Leszek Konarski ("Dziennik Polski"), zastępcą Danuta Górszczyk ("Echo Krakowa"). W skład władz weszli również Jan Rogóż ("Tempo"), Ewa Nyczek ("Echo Krakowa"), Antoni Komolski ("Dziennik Polski"), Czesław Niemczyński ("Dziennik Polski") oraz Jan Lohmann ("Życie Literackie").

Komitet Obrony Więzionych za Przekonania (KOWzaP). Deklaracja Założycielska Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania została podpisana 5 marca 1981 r. przez 53 osoby reprezentujące różne środowiska. (Komunikat o powstaniu KOWzaP ukazał się w nr. 2 Gońca Małopolskiego” w czerwcu 1981 r.

Wobec inicjatywy powołania podobnych komitetów (28 sierpnia 1981) regionalna struktura przekształciła się od września 1981 r. w Krakowski Komitet Obrony Więzionych za Przekonania. Prezydium KKOWzaP tworzyli: Jerzy Kuczera (przewodniczący), Krzysztof Bzdyl, Stanisław Kuś, Józef Lassota, Zygmunt Łenyk, Ryszard Majdzik, Jan Pacula, Stanisław Zamojski (rzecznik prasowy). Sekretariat stanowili: Marian Banaś, Andrzej Ciesielski, Janina Gościej i Adam Macedoński. Biuro prowadził Radosław Huget. KKOWzaP wydawał pismo "Komunikat".

Na jesieni 1981 powstawały KOWzaP-y w zakładach pracy, w tym w HiL oraz na uczelniach.

KOWzaP, który powstał przy Niezależnym Zrzeszeniu Studentów zorganizował w Krakowie 25 maja 1981 kilkutysięczną demonstrację pod hasłem uwolnienia więźniów politycznych. Największą akcją Krakowskiego KOWzaP-u był Marsz Wolności i Praw Człowieka zorganizowany 29 listopada 1981 w Krakowie.