Solidarność to znaczy razem

DYPLOM SOLIDARNYM - INFORMACJE


UCHWAŁA Zarządu STOWARZYSZENIA SIEĆ SOLIDARNOŚCI
nr SSS-Z_1 z dnia 17.10.2022 r.
o ustanowieniu Dyplomu "SOLIDARNYM"

1. Stowarzyszenie "Sieć Solidarności" zostało powołane 23 października 2012 r. w Krakowie. Z okazji X rocznicy powstania Stowarzyszenia "Sieć Solidarności, Zarząd postanowił ustanowić Dyplom "SOLIDARNYM".

2. Dyplom SOLIDARNYM będzie przyznawany osobom, które sposób szczególny wspierają realizację celów i form działania Stowarzyszenia wyrażonych w § 8 Statutu.

3. Dyplom SOLIDARNYM będzie przyznawany osobom nie będącym członkami Stowarzyszenia. Dopuszcza się jednak, na zasadach umotywowanego wyjątku, przyznanie Dyplomu także członkowi Stowarzyszenia.

4. Dyplom SOLIDARNYM, zostaje przyznany z okazji X lecia działalności Stowarzyszenia "Sieć Solidarności" następującym osobom:

1. Jacek Majchrowski - prezydent m. Krakowa
2. Bogusław Kośmider - zastępca prezydenta m. Krakowa
3. Zbigniew Grzyb - dyr. Nowohuckiego Centrum Kultury
4. Maria Grochot - pracownik Nowohuckiego Centrum Kultury
5. Marek Sowa - b. marszałek Województwa Małopolskiego
6. Grzegorz Lipiec - b. wice marszałek Województwa Małopolskiego
7. Filip Musiał - dr. IPN o. Kraków, członek Kapituły Medalu "Dziękujemy za wolność"
8. Józef Hojda - osoba fizyczna
9. Agata Klimek-Zdeb - pracownik Muzeum Nowej Huty/Krakowa
10. Jacek Salwiński - wicedyrektor Muzeum Krakowa
11. Andrzej Białas - b. Prezes Polskiej Akademii Umiejętności
12. Paweł Weber - właściciel i prezes firmy Metal-art.
13. Jarosław Potasz - osoba fizyczna
14. Ryszard Szczudłowski - osoba fizyczna
15. Stanisław Bisztyga - radny Sejmiku Województwa Małopolskiego
16. Małgorzata Plewicka-Ślusarczyk - osoba fizyczna
17. Marlena Frączek Paluch - przewodnik norweski

5. Dyplom "SOLIDARNYM" zostaje przyznany Jackowi Marii Stokłosie - członkowi zwyczajnemu Stowarzyszenia za projekty, które zrealizował dla Stowarzyszenia, w szczególności: logo SSS, projekt Medalu "Dziękujemy za wolność" tablicę "Nasza Droga do Wolności", tablicę "Duszpasterstwa Hutników", tablicę "Pielgrzymek do Czernej", rewitalizację tablicy "Nie oddamy Sierpnia", grafikę "Zeszytów Solidarności" i innych wydawnictw, plakaty na uroczystości, dyplomy, kartki świąteczne oraz niezliczone zdjęcia dokumentujące wydarzenia Sieci Solidarności.

6. Zleca się zarządowi realizację uchwały dotyczącej Dyplomu SOLIDARNYM.

Edward E. Nowak
Prezes Stowarzyszenia
Sieć Solidarności

**********

Uzasadnienie:

Dyplom SOLIDARNYM wręczymy:

1) prezydentowi Jackowi Majchrowskiemu, który wielokrotnie obejmował patronat nad naszymi uroczystości, uczestniczył on lub jego przedstawiciele i wspierał nas finansowo i organizacyjnie od początku powstania do chwili obecnej;

2) Prezydentowi Bogusławowi Kośmiderowi za wsparcie naszych projektów przez miasto i udział w bardzo wielu uroczystościach w imieniu miasta Krakowa;

3) Dyrektorowi NCK Zbigniewowi Grzybowi za niezwykłe zaangażowanie w przygotowanie i osobisty udział w uroczystościach, w tym w formie artystycznej;

4) Pani Marii Grochot, za udział we wszystkich działaniach organizacyjnych w NCK, dzięki któremu wydarzenia tam prowadzone były zawsze na wysokim poziomie;

5) Panu Markowi Sowie za wspieranie działalności stowarzyszenia, szczególnie związanych z nadawaniem Medalu "Dziękujemy za wolność" i obchodów rocznicowych;

6) Panu Grzegorzowi Lipcowi za wspieranie działalności stowarzyszenia, szczególnie związanych z nadawaniem Medalu "Dziękujemy za wolność" i obchodów rocznicowych;

7) Panu Józefowi Hojdzie za bardzo znaczące wsparcie działań pomocowych dla osób z naszego środowiska, którymi opiekowało się nasze stowarzyszenie;

8) Pani Agacie Klimek-Zdeb za współpracę w organizacji projektów (wystaw, debat, pokazów filmów) w Muzeum Nowej Huty (b. Muzeum PRLu);

9) Panu dyrektorowi Jackowi Salwińskiemu za wspieranie projektów współpracy z Muzeum Nowej Huty

10) Panu prof. Andrzejowi Białasowi za znakomite debaty i konferencje organizowane wspólnie z Polską Akademią Umiejętności ;

11) Panu Pawłowi Weberowi właścicielowi firmy Metal-art, za tablice: "Nasza droga do wolności", "Tablica Duszpasterstwa Hutników, Medale "Dziękujemy za wolność" i inne;

12) Panu Jarosławowi Potaszowi za wieloletnie, systematyczne wsparcie finansowe;

13) Panu Ryszardowi Szczudłowskiemu za wieloletnie, systematyczne wsparcie finansowe;

14) Panu Stanisławowi Bisztydze, za wieloletnie wsparcie finansowe oraz popieranie naszych projektów;

15) Pani Małgorzacie Plewickiej-Ślusarczyk za za wieloletnie, systematyczne wsparcie finansowe;

16) Panu Michałowi Musiałowi dyrektorowi IPN o. Kraków, za wieloletnie wspieranie działalności, w tym Medalu "Dziękujemy za wolność"

17) Pani Marlenie Frączek Paluch za kilkuletnie organizowanie wycieczek młodzieży norweskich do Polskie, w tym lekcje o Solidarności w Nowej Hucie.

18) Jackowi Marii Stokłosie - członkowi zwyczajnemu Stowarzyszenia za projekty, które zrealizował dla Stowarzyszenia, w szczególności: logo SSS, projekt Medalu "Dziękujemy za wolność" tablicę "Nasza Droga do Wolności", tablicę "Duszpasterstwa Hutników", tablicę "Pielgrzymek do Czernej", rewitalizację tablicy "Nie oddamy Sierpnia", grafikę "Zeszytów Solidarności" i innych wydawnictw, plakaty na uroczystości, dyplomy, kartki świąteczne oraz niezliczone zdjęcia dokumentujące wydarzenia Sieci Solidarności.

*******

UCHWAŁA Zebrania 
STOWARZYSZENIA SIEĆ SOLIDARNOŚCI
z okazji X rocznicy powstania
nr SSS--01 z dnia 22.10.2022 r. .
o przyznaniu Dyplomu „SOLIDARNYM”

1. Dyplom „SOLIDARNY” zostaje przyznany Edwardowi E. Nowakowi – założycielowi i prezesowi Stowarzyszenia Sieć Solidarności za całokształt działalności w ciągu X lat funkcjonowania.  
2. Zleca się zarządowi realizację uchwały dotyczącej Dyplomu SOLIDARNYM. 

Danuta Kinaszewska – Vice Prezes oraz członkowie Zarządu: Beata Kowalska, Wiesława Ciesielska, Paweł Rogala, Krzysztof Nowak - Zarząd Stowarzyszenia „Sieć Solidarności” 

*******
UCHWAŁA Zarządu (wyciąg) 
STOWARZYSZENIA SIEĆ SOLIDARNOŚCI
nr SSS-Z_2 z dnia 16.01.2023 r.
o przyznaniu Dyplomu „SOLIDARNYM”

4. Dyplom SOLIDARNY, zostaje przyznany z okazji X lecia działalności Stowarzyszenia „Sieć Solidarności” następującym osobom: Wiesław Latuszek-Łukasiewicz

Uzasadnienie: Wiesław Latuszek-Łuksiewicz udziela znaczącej pomocy ludziom ruchu Solidarność, w tym członkom Stowarzyszenia, w sytuacjach poważnych problemów zdrowotnych oraz leczniczych.

5. Dyplom „SOLIDARNY” zostaje przyznany Tadeuszowi Syryjczykowi – członkowi wspierającemu Stowarzyszenie za stałe znaczące wsparcie finansowe naszej działalności  oraz aktywne uczestnictwo w wielu wydarzeniach organizowanych lub wspieranych przez Sieć Solidarności, takich jak konferencje, debaty, spotkania, w których dzieli się swoimi  unikalnymi doświadczeniami w działalności społecznej oraz jako minister w rządach III RP. 

********

UCHWAŁA Zarządu (wyciąg)
STOWARZYSZENIA SIEĆ SOLIDARNOŚCI
nr SSS-Z_2 z dnia 21.08.2023 r.
o przyznaniu Dyplomu „SOLIDARNYM”
(...)

4. Dyplom SOLIDARNY, zostaje przyznany osobom, które w sposób szczególny wsparły Program Solidarność Rodzin – pomocy rodzinom ofiarom rosyjskiej agresji poprzez pomoc w zorganizowaniu kolonii dla 18 dzieci z Czernihowa w okresie 10-24 czerwca 2023 r.

1. ks. Andrzej Augustyński – Stowarzyszenie „Siemacha”
2. Bartłomiej Babuśka – konsul honorowy Ukrainy w Tarnowie
3. Anna Kozłowska-Kalbarczyk – dyrektor programu
4. Natalia Bishko – Ukrainka, członek Zespołu.

*******