Obszar działalności

Więzi i dialog

Budowa więzi koleżeńskich oraz podejmowanie inicjatyw na rzecz dialogu i solidarności oraz współpracy z innymi środowiskami o podobnych celach w kraju i za granicą.

Taki był zamysł i idea utworzenia Sieci Solidarności, aby poprzez działalność wewnątrz naszej struktury, otwartość działań, ale także poprzez współpracę oraz konkretne projekty sieciować, łączyć, integrować środowisko.

Więcej

Najważniejsze projekty

Jubileusze

Szczegóły

Spotkania integracyjne

Szczegóły

Dokumentacja naszych działań


Dołącz do nas już dzisiaj !

Jeśli interesuje Cię ten obszar naszej działalności, wypełnij poniższy formularz

formularz