Obszar działalności

Solidarność dzisiaj

Od początku działalności po powstania Sieci Solidarności zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że istotą naszego działania powinno być nie tylko patrzenie w przeszłość ale także współczesne odczytywanie idei solidarności.

Co więcej zawsze postrzegaliśmy działalność Sieci Solidarności jako o stowarzyszenia, które będzie kultywować ideały solidarności, jako ruchu społecznego i obywatelskiego, praw i wolności człowieka i obywatela.

Jednak w początkowych latach koncentrowaliśmy swoją aktywność na sprawach socjalnych, prawnych, historycznych, na kultywowaniu tradycji.

Z czasem coraz częściej podejmowaliśmy działania rozumiane jako SOLIDARNOŚĆ DZISIAJ, współcześnie. Zmiany polityczne jakie zaszły w naszym kraju pod koniec 2015 roku postawiły nas także przed kolejnymi wyzwaniami działań na rzecz wolności i praw obywatelskich współcześnie. Nie było to łatwo, gdyż wciąż ocierało się o działalność stricte polityczną, której próbowaliśmy unikać ale polityka jednak nas dopadła, podzieliła, ze stowarzyszenia odeszło wielu wartościowych ludzi.

W 2021 roku postanowiliśmy sformułować bardziej czytelnie i jednoznacznie elementy programu nazwanego SOLIDARNOŚĆ DZISIAJ. W tym duchu dokonaliśmy ważnej zmiany statutu stowarzyszenia precyzując szósty cel naszej działalności:

Działania na rzecz realizacji wartości i ideałów ruchu społecznego Solidarność: wolności, solidarności, samorządności, demokracji, godności i podmiotowości każdego człowieka, w Polsce, w Unii Europejskiej oraz w innych krajach.

Pragniemy realizować ten cel poprzez:

- demokracja: działalność na rzecz praw człowieka i obywatela, głównie praw kobiet, ludzi wykluczonych z powodu biedy, przynależności do mniejszości, m.in. rasowej, narodowej, religijnej, seksualnej, itd., oraz podjęcie problemu solidarności międzypokoleniowej,
- solidarność z Ukrainą, która walczy o swoją wolność, niepodległość i suwerenność,
- solidarność europejska (szczególnie Unii Europejskiej),
- solidarność dla ochrony środowiska naturalnego i klimatu.

Więcej

Najważniejsze projekty

Projekt jeden

Szczegóły

Projekt numer dwa obszaru

Szczegóły

Dokumentacja naszych działań


Dołącz do nas już dzisiaj !

Jeśli interesuje Cię ten obszar naszej działalności, wypełnij poniższy formularz

formularz