Projekty aktualne

Tradycja

Medal Dziękujemy za Wolność

Jedną z najważniejszych inicjatyw Sieci Solidarności, inspirowaną 25. rocznicą wolności, jest ustanowienie Uchwałą Zarządu Stowarzyszenia Sieć Solidarności w dniu 7 kwietnia 2014 roku, Medalu "Dziękujemy za wolność". Medal ma stanowić symboliczne wyrażenie wdzięczności i podziękowania dla możliwie szerokiego kręgu ludzi, którzy w okresie po 13 grudnia 1981 roku brali udział w tworzeniu wolności, niepodległości, demokratycznej i samorządnej Rzeczpospolitej Polskiej.

więcej
Tradycja

Solidarność - miejsca pamięci

Z inicjatywy Sieci Solidarności lub przy wydatnej współpracy powstało kilka miejsc upamiętniających działalność Solidarności i opozycji w Krakowie oraz w regionie Małopolska w tym Małopolski Szlak Pamięci.

więcej
Tradycja

Obchody ważnych wydarzeń

Sieć Solidarności uczestniczy w uroczystościach państwowych i samorządowych, w szczególności 3 Maja i 11 Listopada. Organizujemy społeczne obchody rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych i powstania Solidarności. Dzień 31 sierpnia ustanowiliśmy Świętem Stowarzyszenia Sieć Solidarności. Organizujemy też obchody ważnych wydarzeń związanych z Solidarnością jak 4 czerwca 89 czy powstanie MKZ, a co 5 lat Sieć Solidarności jest inicjatorem i organizatorem obchodów Strajku '88 nazywanego "Wiosną Solidarności '88".

więcej
projektów: 3, na stronach: 1