2012-08-31

Edward E. Nowak przedstawia inicjatywę powołania Sieci Solidarności grupie działaczy w Krakowie na pl. Szczepańskim w Krakowie

2012-09-21 do 2012-09-22

Pierwsze publiczne wystąpienia Sieci Solidarności w Nowej Hucie, podczas uroczystości XXX lecia powstania Tajnej Komisji Robotniczej Hutników, które zorganizował Maciej Mach

2012-09-29

Sieć Solidarności zakłąda stronę na Facebook'u

2012-10-26

Zebranie założycielskie Stowarzyszenia "Sieć Solidarności" w Krakowie

2012-11-09

Pierwsza publiczna uroczystość: Zaduszki Solidarności w Kamieniołomie w kościele św. Józefa w Podgórzu

2012-11-11

Udział Sieci Solidarności w obchodach Dnia Niepodległości 11 Listopada

2012-11-16 do 2012-12-21

Akcja "Świąteczna Paczka" dla ludzi Solidarności

2012-11-23

Wybór władz Stowarzyszenia "Sieć Solidarności"

Szczegóły

2012-12-01

Pierwsza siedziba: Kraków ul. Cieszyńska 2

2012-12-13

Udział w uroczystości pod Tablicą Pamięci ofiar stanu wojennego na ul. Kopernika

2012-12-15

Rozpoczęcie prac nad tzw. ustawą kombatancką dla działaczy opozycji, SSS reprezentuje poseł Józef Lassota

2012-12-19

Opłatek - pierwsze spotkanie świąteczne Sieci Solidarności

2013-01-02 do 2013-01-08

Spotkania inaugurujące komisji SSS

2013-01-14

Posiedzenie Komitetu Organizacyjnego obchodów XXV rocznicy strajków wiosennych w Nowej Hucie – Wiosna Solidarności 88. Obchody odbywają się na podstawie projektu SSS

2013-01-16 do 2013-01-17

Spotkania nt. współpracy SSS z Zarządem regionu NSZZ Solidarność, IPN o. Kraków oraz Małopolskim Kuratorem Oświaty

2013-01-20

30 Pielgrzymka Ludzi Pracy do Czernej k. Krzeszowic. Organizatorem Pielgrzymki było jak zawsze Duszpasterstwo Hutników, wspierane przez SSS oraz Komisja Robotnicza Hutników NSZZ "Solidarność"

2013-02-21

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Sieć Solidarności nt. uwag sądu rejestrowego do Statutu

2013-02-21

Inicjatywa SSS nadania Komisji Robotniczej Hutników medalu "Cracovia Merenti". Spotkanie z prezydentem Krakowa Jackiem Majchrowskim

2013-02-28

Pierwsza Lekcja Solidarności w Szkole Podstawowej nr 86 w Nowej Hucie

2013-03-05

Spotkanie delegacji SSS z Marszałkiem Województwa Małopolskiego Markiem Sową

2013-03-07

Udział SSS w obchodach XX rocznica śmierci kapelana Solidarności ks. Kazimierza Jancarza

2013-03-11

Spotkanie z Prezesem IPN Łukaszem Kamińskim w towarzystwie dyrektora o. krakowskiego Marka Lasoty nt. inicjatywy utworzenia koalicji organizacji o Solidarnościowym Rodowodzie, ustanowienia Krzyża Wolności i Solidarności

2013-03-15 do 2013-03-17

Wielkanocna zbiórka żywności SSS

2013-03-21

Spotkanie z Ireną Lipowicz - Rzecznikiem Praw Obywatelskich delegacji SSS (pos. Józef Lassota, Edward E. Nowaka) nt. Domu Solidarności

2013-03-27

Zgromadzenie Programowe Stowarzyszenia Sieć Solidarności

2013-04-10

SSS zawarło porozumienie z Fundacją Rozwoju Gospodarczo-Społecznego FROGOS, umożliwiające przekazywanie 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz SSS

2013-04-17

Pierwsza debata z cyklu "Solidarność znaczy..." w Sali Fontany w Klubie Pod Gruszką zorganizowane przez SSS oraz Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich

2013-04-18

Wniosek SSS do IPN o nadanie Stanisławowi Handzlikowi tytułu "Świadek Historii"

2013-04-18

Sąd rejestruje Stowarzyszenie "Sieć Solidarności" pod numerem KRS 0000458842

2013-04-25 do 2013-04-26

Uroczystości 25-lecia strajków kwietniowo-majowych: WIOSNA SOLIDARNOŚCI'88, na podstawie projektu SSS, wspólnie z Zarządem regionu Małopolskiej Solidarności oraz KRH NSZZ "Solidarność" Huty Sendzimira

2013-05-14

Wystąpienie do Prezydenta Krakowa przedstawicieli organizacji skupiających uczestników działań opozycyjnych w PRL: Stowarzyszenie Sieci Solidarności, Stowarzyszenie Maj 1977, Związek Więźniów Politycznych Okresu Stanu Wojennego, Stowarzyszenie NZS 1980, Duszpasterstwa Hutników, Stowarzyszenie Federacji Młodzieży Walczącej, Solidarności Walczącej, w celu uruchomienia w Domu J. Piłsudskiego na Oleandrach w Krakowie ośrodka dokumentacyjno-edukacyjnego dotyczącego polskich walk niepodległościowych działającego obecnie przy Fundacji Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego

2013-05-24

Spotkanie organizacji solidarnościowych
W siedzibie Stowarzyszenia Sieć Solidarności (SSS), odbyło się 24 maja 2013 roku II spotkanie organizacji o solidarnościowym rodowodzie działających w Krakowie i Regionie. Przybyli przedstawiciele: Stowarzyszenia Maj 77 (Adam Jastrzębski), Stowarzyszenia NZS 80 (Grzegorz Surdy), Stowarzyszenia Federacja Młodzieży Walczącej (Robert Kubicz), Duszpasterstwa Hutników (Zbigniew Ferczyk). SSS reprezentowali Edward E. Nowak, Piotr Kalisz i prowadzący spotkanie Marian Banaś - pełnomocnik Zarządu ds. Współpracy (z innymi organizacjami o podobnych celach). Nieobecni byli przedstawiciele Związku Więźniów Politycznych Okresu Stanu Wojennego, Fundacji Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego, Stowarzyszenia Solidarności Walczącej.

Szczegóły

2013-05-25

VI Spotkanie więźniów i internowanych w stanie wojennym w Nowym Wiśniczu
W sobotę 25 maja 2013 r. w Nowym Wiśniczu miało miejsce VI Spotkanie więźniów i internowanych w stanie wojennym. Organizatorami spotkania był Region Małopolski NSZZ "Solidarność", Burmistrz Nowego Wiśnicza oraz Muzeum Ziemi Wiśnickiej.
Zjechało około 120-130 osób z całego regionu.
"Sieć Solidarności" złożyła kwiaty pod pomnikiem. Na dziedzińcu zamkowym Jacek Swałtek oraz Andrzej Jaworski sprzedawali znaczki, książki, katalogi tematycznie związane z Solidarnością. Rozdawaliśmy biuletyn "Sieci".

2013-06-04

Dzień Wolności w XI Liceum Ogólnokształcącym
4 czerwca 2013 roku Edward E. Nowak został zaproszony do XI Liceum w Nowej Hucie na "Lekcję Solidarności" poświęconą wyborom do Parlamentu sprzed 24 lat. Szkoła obchodziła "Dzień Wolności" a równocześnie "Dzień bez stresu".

2013-06-13

Święto Małopolski
Na uroczystej gali w Operze Krakowskiej osoby i instytucje szczególnie zasłużone dla Małopolski odebrały z rąk marszałka Marka Sowy i przewodniczącego sejmiku Kazimierza Barczyka Medale Honorowe. Z inicjatywy Sieci Solidarności uhonorowane została Komisja Robotnicza Hutników NSZZ "Solidarność" w 25 rocznicę Wiosny Solidarności - Strajku w Nowej hucie w 1988 r.

Szczegóły

2013-06-17

Klub Solidarności w Krakowie
Edward E.Nowak oraz M.Mach uczestniczyli w posiedzeniu rady nadzorczej Funduszu Gospodarczego "Solidarność", na którym przedstawiliśmy koncepcje powołania Klubu Solidarności w lokalu przy ul. Reformackiej użytkowanego przez ZR Małopolska. Wcześniej odbyło się spotkanie z Przew. Zarządu regionu Wojciechem Grzeszkiem.

Szczegóły

2013-06-27

"Solidarność znaczy..." - debata
27.06.2013 r., w pięknej Sali Fontany "Klubu Pod Gruszką", Sieć Solidarności wraz ze Stowarzyszeniem Dziennikarzy Polskich zorganizowała kolejną debatę pt. "Solidarność znaczy... serce".

Szczegóły

2013-07-06

Udział przedstawicieli Sieci Solidarności w XXI Pielgrzymce Więźniów Politycznych
6 lipca 2013 roku, w Kalwarii Zebrzydowskiej spotkali się członkowie Związku Więźniów Politycznych Okresu Stanu Wojennego na swoim XXI Spotkaniu.
Edward Nowak oraz Maciej Mach przedstawili koncepcje Sieci Solidarności zachęcając do przystąpienia do niej. oraz zgłaszania potrzeb wsparcia ludzi Solidarności.

2013-07-08

Spotkanie Sieci Solidarności z Kuratorem Małopolskim
Spotkanie E.E. Nowaka i M. Macha z Kuratorem Małopolskim p. Aleksandrem Palczewskim o możliwościach współpracy w dziedzinie przywracania etosu oraz historii ruchu Solidarność wśród młodzieży i uczniów.

2013-07-15

VIII Zarząd Sieci Solidarności
15 lipca odbyło się VIII posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Sieć Solidarności. Główne tematy to obchody rocznicy Porozumień Sierpniowych, XXX lecie powstania Duszpasterstwa Hutników, koncepcja uhonorowania tytułem "Dziękujemy za wolność" a także projekty edukacyjnie i gospodarcze.

Szczegóły

2013-07-15

Dom Solidarności
Spotkanie Edwarda E. Nowak - Prezesa z dyr. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - MOPS nt. koncepcji utworzenia Domu Solidarności.

2013-07-17

Komitet Organizacyjny obchodów XXX lecia Duszpasterstwa Hutników
17 lipca br. odbyło się zebranie Komitetu Organizacyjnego obchodów XXX lecia Duszpasterstwa Hutników, który tworzą: Zbigniew Ferczyk, Stanisław Handzlik, Maciej Mach i Edward E. Nowak. Sieć Solidarności aktywnie wesprze obchody.

Szczegóły

2013-07-19

Film "Strajk na Zgniataczu"
Po długim oczekiwaniu możemy zaprezentować film "Strajk Na Zgniataczu" ukazujący wydarzenia "Wiosny Solidarności 1988 roku, które na nowo otworzyły nasza walkę o wolność. Film powstał na zamówienie Komisji Robotniczej Hutników i Stowarzyszenia Sieć Solidarności.

2013-07-19

Biblioteka Sieci Solidarności
Nasze Stowarzyszenie zwróciło się do Fundacji Ośrodka "Karta" o nieodpłatne przekazanie do naszej, tworzącej się biblioteki wydawnictw niezależnych (druki zwarte, bibuła) z posiadanych przez nich dubletów tych wydawnictw.

Szczegóły

2013-07-22

Ustawa o pomocy dla działaczy opozycji demokratycznej oraz osób represjonowanych
22 lipca 2013 miało miejsce spotkanie Grupy Roboczej Stowarzyszenia Sieć Solidarności pod kierownictwem sen. Bogdana Klicha oraz z udziałem posła Józefa Lassoty nt. projektu "Ustawy o pomocy dla działaczy opozycji demokratycznej oraz osób represjonowanych".

Szczegóły

2013-08-06

Orzeprowadziliśmy pierwszą akcję comiesięcznych paczek
Rozpoczęliśmy akcje comiesięcznych paczek dla ludzi Solidarności i opozycji, którymi się opiekujemy. Dzięki współpracy z Bankiem Żywności w Krakowie rozwieźliśmy prawie 20 paczek żywnościowych dla naszych koleżanek i kolegów.

2013-08-19

Nowe logo Sieci Solidarności
Jacek Stokłosa opracował nowe logo Stowarzyszenia Sieć Solidarności.

2013-08-30

Solidarni nasz jest ten dzień
30 sierpnia na zaproszenie Stowarzyszenia Sieć Solidarności odpowiedziało kilkadziesiąt osób, którzy spotkali się pod pomnikiem Solidarności w Nowej Hucie. Alicja Kondraciuk upiększyła naszą skromną uroczystość poezją. Potem gromadnie złożyliśmy kwiaty pod pomnikiem. Chwila zadumy. Pamiątkowe zdjęcie pod pomnikiem. A potem poszliśmy do pobliskiego grill-baru na kiełbaskę. Były wspomnienia, rozmowy, dyskusje.

2013-09-13

Zmarł Andrzej Ciesielski - członek Sieci Solidarności. Kilka dni wcześniej, 30 sierpnia, był na spotkaniu Sieci Solidarności w Nowej Hucie. Patriotycznej rodzinie Ciesielskich (bratu Jankowi, siostrom Basi, Hanii, Gosi) przekazaliśmy wyrazy najszczerszego współczucia.

2013-09-13

Dom Solidarności
Wizyty E.E. Nowaka i M. Macha w DPSach w Krakowie pod kątem tworzenia Domu Solidarności. Zapoznaliśmy się z sytuacja domów Pomocy Społecznej.

2013-09-18

Uroczysta Sesja Rady m. Krakowa - Wręczenie Srebrnego Medalu CRACOVIAE MERENTI" dla Komisji Robotniczej Hutników NSZZ "Solidarność"
W 25 rocznicę historycznych wydarzeń 1988 roku, srebrnym medalem Cracoviae Merenti uhonorowana został Komisja Robotnicza Hutników NSZZ "Solidarność. Był to przejaw wdzięczności twórcom nowohuckiej "Wiosny Solidarności", hutnikom i działaczom opozycyjnym, którzy uczynili kombinat noszący wówczas imię Lenina - a wraz z nim całą Nową Hutę - bastionem walki o wolność. Sieć Solidarności była inicjatorem nadania tego medalu i poczyniła znaczące staranie w tej sprawie.

Szczegóły

2013-09-21

Pierwszy Spacer Szlakiem Małopolskiej Solidarności
Sieć Solidarności zainaugurowała pierwszy spacer Szlakiem Solidarności Nowohuckiej w ramach akcji "zajrzyj do Huty". Spacer Szlakiem Solidarności Nowohuckiej - inicjatywa Adama Gliksmana.

Szczegóły

2013-09-21

Premiera filmu "Wiosna Solidarności"
Kinowa premiera filmu Jerzego Ridana o strajku Nowohuckim zwanym "Wiosną Solidarności". Inicjatorem powstania filmu była Sieć Solidarności.

2013-09-27

Wydanie pierwszego numeru Zeszytów Historycznych Solidarności przez SSS

Szczegóły

2013-09-28

XXX rocznica powstania Duszpasterstwa Hutników
To była inicjatywa ludzi, którzy po wprowadzeniu stanu wojennego w Polsce postanowili zrobić coś dla innych, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej a stworzyli niezwykłą inicjatywę duchowego i materialnego wsparcia - Duszpasterstwo Hutników. Animatorem był niewątpliwie, Zbigniew Ferczyk, wsparty przez cystersa, o. Niwarda Karsznię, ówczesnego Proboszcza powstałej parafii na Szklanych Domach, w Nowej Hucie.

Szczegóły

2013-10-05

Zbiórka żywności Sieci Solidarności

Szczegóły

2013-10-15

Dom Solidarności
Spotkanie z Prez. Jackiem Majchrowskim, przedstawicieli zarządu Stowarzyszenia Sieć Solidarności : Edwarda E. Nowaka i Macieja Macha (15 X 2013 r.) poświęcone było koncepcji utworzenia "Domu Solidarności"- jednej z najważniejszych idei Stowarzyszenia.

Szczegóły

2013-10-16

Spotkanie Małopolskich Organizacji Solidarnościowych i Opozycyjnych nt. projektu "Ustawy o pomocy działaczom opozycji demokratycznej i osobom represjonowanym z powodów politycznych"
W siedzibie Sieci Solidarności odbyło się 16 października 2013 r. zebranie przedstawicieli organizacji o rodowodzie solidarnościowym i opozycyjnym. Obecnych było kilkanaście osób, m.in. z Stowarzyszenia Maj 77, Stowarzyszenia NZS 80 (nieobecni usprawiedliwieni), Stowarzyszenia Federacja Młodzieży Walczącej, Duszpasterstwa Hutników, Stowarzyszenia Więźniów Politycznych okresu Stanu Wojennego, Fundacji Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego, Stowarzyszenia Solidarności Walczącej oraz gospodarzy Stowarzyszenia Sieć Solidarności. Spotkanie prowadził Marian Banaś - pełnomocnik Zarządu SSS ds. Współpracy (z innymi organizacjami o podobnych celach).

Szczegóły

2013-10-17

Wystawa "Potrzeba wolności" w krakowskim MOCAK-u
17 października 2013 r., w krakowskim MOCAK-u wystawa "Potrzeba Wolności" na którą zaproszono m.in. członków Sieci Solidarności, dopisując do zaproszenia, że nie powinno wśród gości, zabraknąć tych, którzy nam ją, w wymiarze politycznym, przynieśli".
Ta wystawa, to cześć słynnej berlińskiej wystawy "The Desire for Freedom", największej w dziejach europejskiego wystawiennictwa prezentacji sztuki, powstałej po 1945 roku.

2013-10-25

Dom Solidarności
Spotkanie E.E. Nowaka i M. Macha z Pełnomocnik Prez. m. Krakowa p. Okońską Walkowicz nt. Domu Solidarności.

2013-10-25

Spotkanie Sieci Solidarności z sen. Bogdanem Klichem
W dniu 25 października 2013 r. miało miejsce spotkanie sen. Bogdanem Klichem z przedstawicielami Sieci Solidarności. Tematem spotkania był projekt "Ustawy o pomocy działaczom opozycji demokratycznej i osobom represjonowanym z powodów politycznych".

Szczegóły

2013-10-25

X posiedzenie Zarządu Sieci Solidarności

2013-10-28

Zmarł Premier Tadeusz Mazowiecki

2013-10-31

Akcja "Znicz". Stowarzyszenie Sieć Solidarności odwiedziło groby
Podczas akcji Znicz Solidarności odwiedziliśmy 102 groby zapalając Znicze Solidarności.

Szczegóły

2013-11-08

II Zaduszki Solidarności
W kościele św. Józefa w Rynku Podgórskim, w dniu 8 listopada 2013 r. spotkali się ludzie dla których etos Solidarności wciąż jest żywy i ważna pozostaje pamięć o tych, którzy już nie żyją, a tworzyli wolność i niepodległość Polski. Rozpoczęliśmy od mszy św. w intencji nieżyjących ludzi Solidarności i opozycji demokratycznej, którą sprawował prałat ks. Antoni Bednarz.

Szczegóły

2013-11-11

Święto Niepodległości
Stowarzyszenie Sieć Solidarności uczestniczyło w uroczystościach Święta Niepodległości w 95 Rocznica odzyskania Niepodległości przez Polskę. Na zakończenie pochodu z Wawelu pod Pomniki Nieznanego Żołnierza oraz Grunwaldzki delegacja Sieci Solidarności złożyła wieniec z napisem "DZIĘKUJEMY ZA NIEPODLEGŁOŚĆ - Stowarzyszenie Sieć Solidarności"

2013-11-18

XI posiedzenie Zarządu Sieci Solidarności
Odbyło się XI posiedzenie Zarządu Sieci Solidarności. Głównym punktem porządku obrad była dyskusja nt. Wstępnego Planu Sieci na 2014 rok. Sprawą zasadniczą będzie jak uczcić wybory 4 czerwca 1989 roku, aby nie wplątać się w bieżące spory i oceny polityczne. Kolejną sprawa były tematy związane z przygotowywanym sprawozdaniem z ponad rocznej działalności Stowarzyszenia.
Znaczna cześć zebrania poświęcona była konkretnej pomocy jakiej potrzebuje kilka osób, z naszego środowiska, w tym także z opozycji przedsierpniowej.

2013-11-23

Pomoc indywidualna
Rozpoczęliśmy akcję pomocy jednemu z kolegów z opozycji przedsierpiniowej, który znalazł się w tragicznej sytuacji życiowej.

Szczegóły

2013-12-01

Świąteczna Zbiórka Żywności
Sieć Solidarności uczestniczyła po raz czwarty w Świątecznej Zbiórce Żywności wraz z Banku Żywności w dniach 29.11-1.12.2013 r., w czterech sklepach: JUBILAT na ul. Modrzewiowej i Chełmskiej, BIEDRONKA na ul. Lipskiej, AVITA w Rynku Podgórskim. Całą akcją kierowali: Maciej Mach i Piotr Fugiel.

Szczegóły

2013-12-02

Zmarł Jan Pacula. Był jedną z najważniejszych postaci powstającej w 1982 roku konspiracji w Małopolsce
W ostatnich miesiącach i dniach odnaleźliśmy Janka jakby na nowo. Na początku nie chciał z nikim się spotykać. Zgodził się dopiero na spotkanie z Jankiem Ciesielskim, druhem z podziemia. Sieć Solidarności wspierała go jak tylko potrafiliśmy, chociaż nie było łatwo bo Janek zawsze był bardzo dumny i twardy. Wydawało się, że wraca do aktywności. Chciał pisać, zbierać dokumenty, uczył się obsługi komputera. Mieliśmy nadzieję na Jego aktywność, dopóki nie zadzwonił do Janka Ciesielskiego z prośbą o pomoc. Szpital, operacje, gorączkowe poszukiwania najbliższych. Przyjechaliśmy już za późno.
Szczególne słowa uznania należą się za pomoc Jankowi Pacule ze strony Jana Ciesielskiego.

2013-12-03

Wsparcie Duszpasterstwa Hutników przez Sieć Solidarności
W dniu 3 grudnia 2013 r., w kościele na Szklanych Domach w Nowej Hucie miało miejsce spotkanie przedstawicieli Sieci Solidarności (E.E.Nowak i M.Mach) z Duszpasterstwem Hutników na czele z jej liderem Zbigniewem Ferczykiem, nt. wsparcia dla kontynuacji działalności tej zasłużonej organizacji. Omawialiśmy szanse wznowienia mszy św. i spotkań w kaplicy, zbliżającą się pielgrzymkę do Czernej w 151 rocznicę Powstania Styczniowego a także możliwość zorganizowania Nowohuckiej Wigilii Solidarności dla potrzebujących.
Do pracy Duszpasterstwie skierowani zostali Bronisław Kowania i Jacek Boroń.

2013-12-05

Dom Solidarności
Spotkanie przedst. SSS: E.E. Nowaka i M. Macha w DPS na ul. Łanowej z Pełnomocnik Prezydenta Krakowa p. Okońską Walkowicz, dyr. MOPS p. Grodecką i dyr. DPS p. Jaworskim w sprawie utworzenia Domu Solidarności przez przejęcie jednego z DPSów.

2013-12-13

"Stan wojenny i jego konsekwencje artystyczne"
Udział członków SSS (Kr.Starzyńska, J.Stokłosa, J.Swałtek, M.Mach i E.E.Nowak) w spotkaniu otwartym pn. STAN WOJENNY I JEGO KONSEKWENCJE ARTYSTYCZNE, zorganizowanym przez Sekcję Sztuki Nowoczesnej - Oddział Krakowski Stowarzsyzenia Historyków Sztuki (SHS).
Podczas spotkania otwarto wystawę "Sztuka aktywistów podziemnej Solidarności - Grafika opozycyjna z lat '80" zaprezentowana przez kuratora Małgorzatę Makara. Prezentowane były znaczki i grafika m.in. ze zbiorów Jacka Swałtka.

2013-12-18

Wigilia Nowohucka
Z inicjatywy Stowarzyszenia Sieć Solidarności przy finansowym wsparciu Prezydenta Miasta Krakowa prof. Jacka Majchrowskiego oraz zaangażowaniu się oo. Cystersów z kościoła na oś. Szklane Domy w Nowej Hucie (proboszcz o. Nikodem) została zorganizowana WIGILIA NOWOHUCKA dla osób potrzebujących z Nowej Huty, w starej historycznej kaplicy kościoła na oś. Szklane Domy w Nowej Hucie w dniu 18 grudnia 2013 r. Posiłek wigilijny przygotowała firma HUT PUS z Nowej Huty, obsługiwała ją młodzież z Technikum Gastronomicznego w Nowej Hucie a dużą pomoc zapewnił Bank Żywności w Krakowie.

2013-12-20

Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia "Sieć Solidarności"
Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Sieć Solidarności, które odbyło się 20 grudnia 2013 r. podsumowało okres ponad rocznej działalności.
Po Zgromadzeniu odbyło się spotkanie Wigilijne członków i sympatyków Sieci Solidarności.

Szczegóły

2013-12-21

Akcja Świąteczna Paczka
Zakończyliśmy akcję Świąteczna Paczka W ramach akcji, na święta dostarczyliśmy ponad 80 paczek świątecznych z artykułami podstawowymi oraz bardziej luksusowymi.

Szczegóły
rekordów: 76, na stronach: 1