Solidarność to znaczy razem

rok 2013

Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia "Sieć Solidarności"
Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Sieć Solidarności, które odbyło się 20 grudnia 2013 r. podsumowało okres ponad rocznej działalności.
Po Zgromadzeniu odbyło się spotkanie Wigilijne członków i sympatyków Sieci Solidarności.

W dniu 20 grudnia 2013 r. w siedzibie Stowarzyszenia odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Sieć Solidarności. Po przeprowadzeniu spraw formalnych zgromadzenia Prezes Edward E. Nowak przedstawił Sprawozdanie Zarządu z działalności za okres od powstania 26.10.2012 (a w zasadzie od 31.08.2012 gdy powstała inicjatywa) do 20.12.2013. Po tym dosyć szczegółowym wystąpieniu sprawozdanie finansowe zaprezentowała Monika Karlińska-Nawara - Skarbnik. Komisja Rewizyjna nie wniosła zastrzeżeń do działalności i sprawozdania finansowego, o czym poinformował jej przewodniczący Julian Baczyński.

W kolejnym punkcie przystąpiono do zmiany w składzie zarządu, wobec złożonych i przyjętych przez zgromadzenie rezygnacji Moniki Karlińskiej Nawara oraz Przemka Markiewicza. Na nowych członków zarządu wybrano Barbarę Swałtek oraz Roberta Kubicza.

W wolnych wnioskach kontrowersje wzbudził przedstawiony prze Piotra Kalisza wniosek w sprawie nie przekształcania przestrzeniu obok Domu im. J.Piłsudskiego na Oleandrach poprzez niekonwencjonalna zabudowę obiektu leżącego w pobliżu. W wyniku głosowania Stowarzyszenie poparło Apel.

Po Zgromadzeniu odbyło się spotkanie Wigilijne członków i sympatyków Sieci Solidarności.

Wigilia Sieci Solidarności.

Na zakończeniu roku członkowie, rodziny i sympatycy Solidarności spotkali się na Wigilii Sieci Solidarności. Poprowadził spotkanie ks. Tadeusz Zaleski - Isakowicz, nasz wypróbowany przyjaciel. Mówił o potrzebie kultywowania idei Solidarności o wartości pamięci. Opowiedział także o misji Fundacji św. Brata Alberta i przekazał nam kalendarz na 2014 rok, w którym są znane i popularne postacie. Była modlitwa, błogosławieństwo i kolęda.

Prezes Edward E. Nowak podziękował wszystkim, którzy angażowali się w minionym roku, szczególnie w akcję niesienia pomocy naszym koleżankom i kolegom, którzy znaleźli się w potrzebie. Jeden z przedsiębiorców dostał od Stowarzyszenia oficjalne podziękowania podczas naszego spotkania wigilijnego.

W imieniu Instytutu Rozwoju Miast, w budynku którego mamy siedzibę obecny p. Jaromir Matulewicz złożył nam życzenia i przekazał książki opracowane prze instytut. A potem były już tylko życzenia na Boże Narodzenie i Nowy 2014 Rok.

Było także co zjeść, bowiem przynieśliśmy co mieliśmy dobrego.

Nic się nie zmarnowało, bowiem każdy mógł zabrać coś do domu. Szczególnie dbaliśmy aby Kazia Kubraka, który jest chory i nie mógł przybyć, więc dostał słodycze za którymi przepada.

Ks. Tadeusz podpisywał także swoją nową książkę "Personalnik subiektywny". Pod choinkę Adam Gliksman przygotował nam foldery ze Szlakami Solidarności w Małopolsce.

Oczywiście był nasz biuletyn nr. 9 a w nim Sprawozdanie z działalności Sieci Solidarności od początku powstania do chwili obecnej.

Na planszach prezentowaliśmy projekt urządzenia w starej kaplicy na Szklanych Domach w Nowej Hucie - zaczątków Muzeum Solidarności Małopolskiej.

Podczas Spotkania Wigilijnego zbieraliśmy datki na pomoc dla jednego z podopiecznych, który wraz ze swoimi dziećmi jest w wyjątkowo trudnej sytuacji życiowej. Remontowaliśmy jego dom, wyposażyliśmy w sprzęt domowy, ubrania, żywność. W tej chwili dostałem wiadomość od Piotra Fugla, że zebrane pieniądze dostał nasz podopieczny a ponadto udało się załatwić bezpłatne bilety na zwiedzanie Kopalni Soli w Wieliczce oraz w ZOO dla dzieci, Będzie gdzie się wybrać podczas ferii.

Rok 2013 kończy się dobrze, oby przyszły był jeszcze lepsze dla Sieci i tego co robimy...