Projekty aktualne

Solidarność dzisiaj

Obywatelska Inicjatywa Ustawodawcza
4 Czerwca

Komitet Założycielski Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej – 4 czerwca, zwraca się do obywateli i obywatelek, organizacji społecznych, instytucji i firm naszego kraju z apelem o poparcie inicjatywy obywatelskiego projektu ustawy o ustanowienie dnia 4 czerwca Świętem Wolności i Praw Obywatelskich – świętem państwowym III Rzeczpospolitej Polskiej, dniem wolnym od pracy.

więcej
Solidarność dzisiaj

Demokracja

Celem Sieci Solidarności jest podejmowanie działań na rzecz realizacji wartości i ideałów ruchu społecznego Solidarność: wolności, solidarności, samorządności, demokracji, godności i podmiotowości każdego człowieka, w Polsce, w Unii Europejskiej w innych krajach. Pragniemy realizować ten cel poprzez szerzenie i popieranie demokracji czyli działalności na rzecz praw człowieka i obywatela, głównie praw kobiet, ludzi wykluczonych z powodu biedy, przynależności do mniejszości, m.in. rasowej, narodowej, religijnej, seksualnej, itd., oraz podjęcie problemu solidarności międzypokoleniowej.

więcej
Solidarność dzisiaj

Solidarność z Ukrainą i Białorusią

My, członkinie i członkowie SSS dobrze rozumiemy walkę narodu białoruskiego w obronie podstawowych wartości - wolności, godności i demokracji. Choć białoruskie władze bezwzględnie niszczą wszelkie niezależne struktury, dziś Białoruś daje nam lekcje solidarności. Podziwiamy i popieramy tą walkę! Zdecydowanie potępiamy użycie siły wobec pokojowo protestujących białoruskich obywatelek i obywateli.

więcej
Solidarność dzisiaj

Solidarność Europejska

My, ludzie którzy walczyli o wolność i niepodległość Polski uważamy, że jedynym racjonalnym rozwiązaniem dla Polski jest jednoznaczna obecność w sojuszu euroatlantyckim oraz Unii Europejskiej i to tam powinniśmy starać się odgrywać ważną rolę. Istotą Solidarności była wolność i solidarność, jedność w różnorodności. Dzisiaj to marzenie może spełniać jedynie Unia Europejska.

więcej
Solidarność dzisiaj

Solidarność dla Środowiska Naturalnego i Klimatu

Ruch Społeczny Solidarność powstały w wyniku Porozumień Sierpniowych 1980 roku, wyzwolił w latach 1980-90 ważne inicjatywy ekologiczne w naszym regionie a nawet w Polsce.

więcej
projektów: 5, na stronach: 1