Projekty aktualne

Wsparcie

Solidarność Rodzin

Program polegający na długofalowym wsparciu rodzin ukraińskich dotkniętych skutkami wojny przez rodziny polskie. Nawiązaliśmy współpracę z organizacjami ukraińskimi i wspólnie wyszukujemy rodziny - ofiary wojny, które pozostały w Ukrainie. Przygotujemy spis jej potrzeb i skontaktujemy z polską rodziną wspierającą. Monitorujemy przebieg programu i wspieramy jego uczestników.

więcej
Wsparcie

Pomoc indywidualna

Niezwykle cenną działalność prowadzi w tym zakresie Komisja Socjalna, w której bardzo aktywną rolę pełniły: Wiesława Ciesielska, Lesław Chruścik, Halina Nowak, Kinga Piechnik.

więcej
Wsparcie

Pomoc prawna

W związku z uchwaleniem "Ustawy o pomocy działaczom opozycji antysocjalistycznej i osobom represjonowanym z powodów politycznych" zaangażowaliśmy się w pomoc osobom uprawnionym, w uzyskaniu statusu, odznaki honorowej i legitymacji, co wg. nas było najlepszą drogą do uzyskania pomocy socjalnej.

więcej
projektów: 3, na stronach: 1