Solidarność to znaczy razem

PROJEKT JEST REALIZOWANY

Pomoc prawna

W związku z uchwaleniem "Ustawy o pomocy działaczom opozycji antysocjalistycznej i osobom represjonowanym z powodów politycznych" 20 marca 2015 roku, w której nasze Stowarzyszenie miało niepośledni udział, np. proponując rozwiązania dotyczące bezpłatnej i dostępnej opieki zdrowotnej, objęcia ustawą studentów oraz osób powołanych do odbycia służby wojskowej jako formy internowania, zaangażowaliśmy się w pomoc osobom uprawnionym, w uzyskaniu statusu, odznaki honorowej i legitymacji, co wg. nas było najlepszą drogą do uzyskania pomocy socjalnej.

Z drugiej strony podejmowaliśmy aktywne działania na rzecz nowelizacji tej Ustawy, przygotowywaliśmy poprawki, konsultowaliśmy dyskutowane zmiany w ustawie. Sieć Solidarności wystosowała Apel do 53 posłów i senatorów z Regionu Małopolski, w sprawie noweli ustawy o pomocy działaczom i osobom represjonowanym (Piotr Gawlik, Bolesław Szarkowicz oraz Zenon Borek).

Ustawa o pomocy działaczom opozycji oraz osobom represjonowanym z powodów politycznych została uchwalona i weszła wreszcie w życie 31 sierpnia 2017 roku.

Wg. nas, uchwalona Ustawa zaspakaja podstawowe potrzeby naszego środowiska. W związku z tym na nasze Stowarzyszenie spadły pewne obowiązki ale także szanse, które postanowiliśmy wykorzystać.

Działalność SSS polega na pomocy organizacyjnej i prawnej w uzyskaniu statusu działacza opozycji i/lub osoby represjonowanej. W pierwszej kolejności wystąpiliśmy o przyznanie statusu a następnie uzyskanie świadczenia podstawowego i/lub wystąpieniu o pomoc pieniężną jednorazową lub okresową wobec osób w trudnej sytuacji życiowej.

W tym obszarze działalności wyróżniają się Wiesława Ciesielska oraz Paweł Orzeł.

2023-09-25: Dzieci stanu wojennego
2017-05-22: Apel o poparcie senackiego projektu o działaczach opozycji antykomunistycznej
2013-10-25: Poprawki do ustawy o pomocy działaczom opozycji demokratycznej i osobom represjonowanym z powodów politycznych