Obszar działalności

Wsparcie

Wsparcie czyli działalność socjalna, pomoc wzajemna i charytatywna to jeden z sześciu priorytetów strategicznych Sieci Solidarności. Odgrywało ono bardzo duża rolę w pierwszych latach działalności Sieci Solidarności.

Tymi sprawami zajmuje się Komisja Socjalna. Sieć Solidarności obejmowała opieką stałą ponad dwadzieścia osób, natomiast okazjonalną, blisko siedemdziesiąt osób. Pomoc polegała na dostarczaniu paczek świątecznych, zbiórkach żywności (zebraliśmy w sumie ponad 25 ton żywności w kilkunasty zbiórkach), pomocy indywidualnej, zdarzały się przypadki pomocy finansowej.

Dzięki dużej aktywności i zapobiegliwości członków Komisji Socjalnej, udało się pozyskać środki finansowe na obiady i paczki ale także indywidualne formy pomocy. Wciąż polega ona nade wszystko na utrzymywaniu osobistych kontaktów (odwiedziny, telefony) a także pomocy w różnych sprawach od remontu i uzupełnienia oraz naprawy wyposażenia, pozyskaniu na przykład sprzętu komputerowego, porządkach w domu (sprzątanie, mycie okien), poprzez pomoc w dotarciu do usług i sprzętu medycznego (np. zakup okularów, aparatu słuchowego itp.), zakup potrzebnych leków, aż po pomoc prawną. Członkowie Sieci wykazali się także wielką solidarnością wobec naszych koleżanek i kolegów, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji, szczególnie chorobowej. Nierzadko są to odwiedziny w domach, szpitalach, hospicjach.

Dwukrotnie zorganizowaliśmy w ramach programów pomocy seniorom naszego środowiska, kursy nauki fotografowania a także obsługi urządzeń elektronicznych takich jak smartofony, tablety itp., w których każdorazowo wzięło udział kilkunastu członków Sieci Solidarności.

W tę działalność od lat w sposób wyróżniający się angażują się: kol. Wiesława Ciesielska , Lesław Chruścik, Jan Ciesielskie, Halina Nowak, Bolesław Szarkowicz, Maciej Mach, nieżyjący Marek Szczupak oraz Robert Kubicz, Piotr Fugiel czy Kinga Piechnik, nie będący już członkami Stowarzyszenia.

W związku z uchwaleniem "ustawy o pomocy dla działaczy opozycji...", ale także ze zmniejszeniem biura i utratą magazynku żywnościowego, postanowiono stopniowo wycofywać się z przygotowywania paczek żywnościowych. Swoją aktywność Komisja Socjalna, skupiła na możliwości uzyskania świadczeń i pomocy wynikających z "ustawy o pomocy działaczom...", czyli zastąpienie paczek, pomocą finansową i materialną jaką można pozyskać dzięki ustawie.

Ze względu na charakter wsparcia i pomocy, nie wskazujemy konkretnych osób i przypadków pomocy.

Więcej

Najważniejsze projekty

Solidarność Rodzin

Szczegóły

Dokumentacja naszych działań


Dołącz do nas już dzisiaj !

eśli interesuje Cię ten obszar naszej działalności, wypełnij poniższy formularz

formularz