Bibuła

A Capella

Nieregularnik Ruchu Wolność i Pokój

ABC

Lubelski Oddział LDP Niepodległość Lublin

Afisz

NSZZ Solidarność Region Mazowsze Warszawa

Agora

Przeglad zagraniczny Wydawnictwo Baza Warszawa

Akapit

Niezależne pismo studentów Poznania

Aktualności

Serwis informacyjny RKW NSZZ Solidarność Małopolska Kraków

Aktualności

Dziennik SI ZR Małopolska Kraków

Almanach humanistyczny

Wydawany z pomocą Społecznego Komitetu Nauki Warszawa-Kraków

Alternatywy

Pismo polityczne Kraków

Aneks

Kwartalnik polityczny Warszawa

Antyk

Kwartalnik polityczny neoprawicy LDP Niepodległość Lublin

Archiwum Komitetu Helsińskiego

Wydawnictwo Społeczne KOS Warszawa

Arka

Wolne pismo. Eeseistyka, krytyka, literatura Kraków

As

Magazyn pism związkowych i zakładowych

As

Biuletyn pism związkowych i zakładowych MKZ Mazowsze Warszawa

Aspekt

Kwartalnik społeczno-polityczny ROPCiO Warszawa

Bajtel

Pismo młodzieży solidarnej Solidarność Region Śląsko-Dąbrowski Sosnowiec

Barykada

Pismo Ruchu Oporu NZS Kraków

Baza

Niezależny miesięcznik społeczno-polityczny Klubu Myśli Robotniczej Warszawa

Będziemy wolni

Biuletyn Bydgoskiego Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania Bydgoszcz

Bez cenzury

Pismo szeregowych członków NSZZ Solidarność

Bez dekretu

Pismo członków i sympatyków Solidarności Kraków

Bełkot

Pismo członków i sympatyków NZMS Toruń

Biluletyn strajkowy

RKW NSZZ Solidarność Region Mazowsze Warszawa

BIPS

Serwis informacyjny KKP NSZZ Solidarność Gdańsk

Biuletyn Dolnośląski

Miesięcznik Niezależny Pismo KOS Wrocław

Biuletyn Elbląski

Elbląg

Biuletyn informacyjny

Komitet Założycielski NSZZ Solidarność Stocznia Komuny Paryskiej Gdynia

Biuletyn informacyjny

Pismo Solidarności Polsko-Czechosłowackiej

Biuletyn informacyjny

Solidarnośc Pracowników Kultury Fizycznej Gdańsk

Biuletyn informacyjny

Gdański Komitet Więzionych za Przekonania Gdańsk

Biuletyn informacyjny Am Psk

NSZZ Solidarność AM i PSK Kraków

Biuletyn informacyjny Hutników

NSZZ Solidarność HiL SI KRH Małopolska Kraków

Biuletyn informacyjny NSZZ RI Solidarność

Kalisz

Biuletyn informacyjny NSZZ Solidarność

KZ NSZZ Soluidarność ZA Puławy

Biuletyn informacyjny NSZZ Solidarność

NSZZ Solidarność Chemitex-Elana Toruń

Biuletyn informacyjny NSZZ Solidarność

Terenowa Komisja Koordynacyjna Region Świętokrzyski Ostrowiec Świętokrzyski

Biuletyn informacyjny NSZZ Solidarność Ursus

NSZZ Solidarność Ursus

Biuletyn informacyjny NZS

NZS Lublin

Biuletyn informacyjny Solidarność

MKZ NSZZ Solidarność Ziemii Piotrkowskiej

Biuletyn informacyjny Solidarność

Komitret Założycielski NSZZ Solidarnośc Gdańsk

Biuletyn informacyjny Solidarność

MKZ NSZZ Solidarnośc Region Środkowo-Wschodni Lublin

Biuletyn Katyński

Instytut Katyński w Polsce Warszawa

Biuletyn Małopolski

RKW NSZZ Solidarność Region Małopolska Kraków

Biuletyn OPSS

Region NSZZ Solidarność Małopolska Kraków

Biuletyn Solidarności

Region Srodkowo-Wschodni Lublin-Zamość

Biuletyn strajkowy

RKS NSZZ Solidarność Ziemia Sandomierska Stalowa Wola

Biuletyn zjazdowy

BIPS Gdańsk

Biuletyn związkowy

NSZZ Solidarność Kombinat Przemysłowy Huta Stalowa Wola

Biuletyn związkowy Region Środkowo-Wschodni

NSZZ Solidarność Region Środkowo-Wschodni Lublin

Biuletyn Łódzki

Robotniczy Komitet Oporu NSZZ Solidarność Łódź

BMW

Biuletyn międzywydawniczy Warszawa

Bojkot

LDP Niepodległość Kraków

Brulion

Niezależny kwartalnik literacki Kraków

Budostalowiec

Pismo TKZ NSZZ Solidarność Budostal Kraków

CD

KOS Małych Zakładów Pracy Kraków

CDN

Pismo członków i sympatyków NZS UWr Wrocław

CDN Głos Wolnego Robotnika

Miedzyzakładowy Robotniczy Komitet Solidarności Warszawa

CIA

Centrum Informacji Akademickiej NZS Warszawa

Cios

Biuletyn Ibformacyjny TKZ NSZZ Solidarność KWk Czerwone Zagłębie Sosnowiec

Czarna Skrzynka

Biuletyn informacyjny NZS uczelni szczecińskich Szczecin

Czas Kultury

Kultura Solidarność Walcząca Poznań

Czas Solidarności

Tygodnik Małopolski Kraków

Dekada Polska

Pismo Ruchu Politycznego Wyzwolenie Warszawa

Detonator

Niezależne pismo młodzieżowe KPN Kraków

DiA Dokumenty i Analizy

Niezależne pismo społeczno-polityczne Kraków

Dodatek specjalny Biuletynu

MKZ NSZZ Solidarnośc Region Środkowo-Wschodni Lublin

Droga

Wolność i Niepodległość KPN warszawa-Kraków-Poznań-Gdańsk-Lublin

Dwadzieścia Jeden

Pismo społeczno-polityczne MSS Warszawa

Dzień

Informacje, komentarze Pismo Akademickiej Komisji Porozumiewawczej NSZZ Solidarność Kraków

Elana

Pismo NSZZ Solidarnoß© ZWCH Elana Toru?

Enzetesik

Serwis informacyjny BZS Kraków

Europa

Pismo Instytutu Europy Wschodniej Solidarność Walcząca Katowice-Warszawa-Wrocław

Feniks

Biuletyn informacyjny RKW NSZZ Solidarność Gorzów Wielkopolski

Gazeta

Pismo Solidarności Swidnik Chewłm Tomaszów Zamość

Gazeta Ludowa

Dwutygodnik Polskiego Stronnictwa Ludowego

Gazeta Niecodzienna

Dwutygodnik Zespół ds. Kultury NSZZ Solidarność Warszawa

Gazeta Podlaska

Informator NSZZ Solidarność Regionu Mazowsze Oddział Siedlce Warszawa - Siedlce - Biała Podlaska

Gazeta Polska

Pismo KPN Warszawa

Gazeta Wyborowa

Wydawnictwo Hutnik Kraków -Toruń - Białystok

Goniec

KPN Obszar IV Lublin-Rzeszów-Kielce-Radom

Goniec Małopolski

NSZZ Solidarność SI MKZ Małopolska Kraków

Górnik Polski

Pismo Krajowej Komisji Koordynacyjnej Górnictwa Region Śląsko-Dąbrowski Katowice

Gospodarz

Pismo w obronie chłopskiej gospodarki rodzinnej Warszawa

Gwarek

Pismo NZS AGH Kraków

Głos

Niezależny miesięcznik społeczno-polityczny Warszawa

Głos Chłopów

Pismo Polskiej Partii Chłopskiej Toruń

Głos Medyka

Pismo redagowane przez pracowników warszawskiej służby zdrowia Warszawa

Głos MKWS

Międzzakłądowy Komitet Współpracy Solidarności Warszawa

Głos Solidarności

Radio Solidarność Region Mazowsze Warszawa

Głos Wolności

Pismo Niepodległej Partii Solidarność Warszawa

Głos Wolny

Gazeta I Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ Solidarność Gdańsk

Głos Wolny

Samorząd Studentów UW Warszawa

Głos Łodzi

Pismo Regionalnej Komisji Wykonawczej NSZZ Solidarność Ziemii Łódzkiej Łódź

Horyzont

Pismo organizacji Solidarność Walcząca Warszawa

Hutnik

Pismo członków NSZZ Solidarność HiL Kraków

Immunitet

Pismo NZS Uniwersytetu Mikołaja Kopernika Toruń

Impuls

Pismo Ruchu Wolność i Pokój Toruń

Indeks

Pismo NZS AR PK WSP Kraków

Informacja

Komitet Organizacyjny DS. Okrągłego Stołu

Informacja Solidarności

Region Mazowsze Warszawa

Informator

KZ NSZZ Solidarność Gdańskiej Stoczni Remontowej Gdańsk

Informator

Serwis informacyjny NZS i Organizacji Młodzieżowej KPN Kraków

Informator

Informator NSZZ Solidarność Region Mazowsze Warszawa

Informator

Biuro Informacyjne Zarządu Regionu Srodkowo-Wschodniego NSZZ Solidarność Lublin

Informator

Komitet Założycielski NSZZ Solidarność KWK Marcel Wodzisław Śląski

Informator

Region Środkowo-Wschodni NSZZ Solidarność Lublin

Informator Biuletynu Solidarność

MKZ NSZZ Soolidarność Region Środkowo_Wschodni Lublin

Informator Region-Środkowo Wschodni

NSZZ Solidarność Lublin

Informator Strajkowy

Komitet Strajkowy KUL Lublin

Informator Związkowy

Krajowa Sekcja Hutnicza NSZZ Solidarność HiL Kraków

Iskra

Pismo Uczestników Ruchu Wolność i Pokój Kraków

Jaruzela

Jesteśmy

Dwumiesięcznik społeczno-kulturalny NSZZ Solidarność Śląska i Zagłębia Katowice

Jutrzenka

Pismo TKZ NSZZ Solidarność PAFAWAG Wrocław

Karta

Warszawa

Karta'89

Biuletyn wyborczy Solidarności Kraków

Komunikat

Komitet Założycielski NSZZ Solidarność KWK 1 Maja Wodzisław

Komunikat KSS KOR

Komitet Samoobrony Społecznej KOR Warszawa

Komunikat SI ZR NSZZ Solidarność Małopolska

Sekcja Informacji ZR NSZZ Solidarność Małopolska Kraków

Komunikaty

Zarząd Uniwersytecki NZS Politechniki Wrocławsdkiej Wrocław

Konkret

Pismo społeczno-polityczne NSZZ Solidarność Dolnego Śląska Wrocław

Kontakt

Miesięcznik redagowany przez członków i sympatyków Solidarności

Kontra

Pismo NSZZ Solidarność Toruń

KOS

Komitet Oporu Społecznego Warszawa

Krakus

Kraków

Kronika Małopolska

Pismo Solidarności Małopolska Kraków

Krytyka

Kwartalmik polityczny NOWA Warszawa

Krzyż Nowohucki

Pismo Chrześcijanskiej Wspólnoty Ludzi Pracy Nowa Huta -Kraków

Kul-ier

Zeszyt NZS Lublin

Kultura

Szkice, Opowiadania, Sprawozdania. wydanie krajowe: NOWA CDN Pod Prad Myśl Warszawa

Kultura Niezależna

Miesięcznik Komitetu Kultury Niezależnej Warszawa

Kurier

KPN Obszar II Kraków

Kurier Akademicki

Pisamo studenckie ATK Warszawa

Kurier Okrągłego Stołu

Kurier Studencki

Pismo RO NZS AGH Kraków

Kurierek B

Serwis informacyjny Terenowej Komisji Wykonawczej NSZZ Solidarność Bochnia-Brzesko

Kurs

Niezależny miesięcznik Warszawa

Libertas

Kwartalnik społeczno-polityczny Solidarność Walcząca Warszawa

Magazyn Robotnika

Redagowany przez członków kolegium dwutygodnika Robotnik Warszawa

Mała Polska

Pismo niezależne Polowe Archiwum Prasowe Kraków

Miesięcznik

NSZZ Solidarność Region Środkowo-Wschodni Lublin

Miesięcznik Małopolski

Pismo społeczno-kulturalne NSZZ Solidarność Małopolska Kraków

Montinowiec

Porozumienie Prasowe Solidarność Zwycięzy

Most

Wolne pismo NSZZSolidarność Warszawa

Myśl niezależna

Pismo społeczno-polityczne Warszawa

Myśli nieinternowane

Pismo Niezależnego Ruchu Solidarność Kraków

Naprzód

PPS Kraków-Bielsko-Biała

Naprzód

Pismo Grup Politycznych Wola Warszawa

Nawisik

NZS SGPiS Warszawa

NBS Nowohucki Biuletyn Solidarności

Pismo Komitetu Organizacyjnego NSZZ Solidarność HiL Kraków

News Solidarność

Pismo Komisji Koordynacyjnej NSZZ Solidarność za Granicą Bruksela (j. angielski)

Niepodległość

KPN Kierownictwo Akcji Bieżącej Obszar II Kraków

Niepodległość

Miesięcznik polityczny Liberalno-Demokratyczna Partia Niepodległość Warszawa - Katowice - Kraków

Niezależne Słowo

Pismo MKZ NSZZ Solidarność Wałbrzych

Niezależność

Dziennik NSZZ Solidarność Regionu Mazowsze

Nowa Koalicja

NOWA Warszawa

Nowa Republika

Miesięcznik Polityczny

Nowy Ton

Związek Nauczycielstwa Polskiego Warszawa

NTO

Informator wewnętrzny dla kół nauki, techniki, oświaty NSZZ Solidarność Region Mazowsze Warszawa

Obóz

Niezależne pismo poświęcone problemom krajów ościennych Warszawa

Obraz

Miesięcznik społeczny Niezależny Zespół Solidarnościowy Szczecin

Obserwator

Biuletyn Nieregularny i Niezależny Gdańsk

Obserwator Robotniczy

Biuletyn informacyjny KRH NSZZ Solidarność Kraków

Obserwator Wielkopolski

Niezależne pismo członków i sympatyków NSZZ Solidarność Poznań

Obserwator Wojenny

Pismo MKS Nowa Huta Region Małopolska Kraków

Oilibuda

Pismo środowiskowe NZS PG Gdańsk

Opinia

Pismo ROBCiO

Opinia Krakowska

Pismo KPN Obszar II Kraków

Opoka

Pismo poświęcone sprawom społeczno-politycznym

Orientacja Na Prawo

Pismo Warszawskiego Oddziału LDP Niepodległość Warszawa

Orzeł Biały

Pismo Niepodległościowego Ruchu Robotniczego Kraków

Paragraf

Pismo Małopolskiego Komitetu Walki o Praworządność Kraków

Pik, Podziemny Informator Katowicki

Biuletyn informacyjny Solidarności Walczącej Katowice

Pismo Związkowe

NSZZ RI Solidarność Lublin

Podtekst

Pismo NZS KUL Lublin

Pogląd

Miesięcznik Towarzystwa Solidarność Warszawa-Poznań

Poglądy

Pismo społeczno-polityczne Warszawa

Póki my żyjemy

Pismo Akademickiego Ruchu Samoobrony Kraków

Polska Niepodległa

Pismo PPN Warszawa

Portowiec

KZ NSZZ Solidarność Zarządu Portu Gdańsk

Powściągliwość i Praca

Północna

NSZZ Solidarność Stoczni Półnopcnej Gdańsk

PPN

Polskie porozumienie Niepodległościowe Warszawa

Prawo i bezprawie

Wydawnictwo prawno-polityczne Komisja ds. Intwerwencji i Praworządności NSZZ Solidarność Warszawa

Praworządność

Pismo o prawie i bezprawiu Komitet Obrony Praworządności Warszawa

Praworządność-Dokumenty

Komitet Obrony Praworządności Warszawa

Promieniści

Pismo ojców i dziadków dla synów i wnuków Kraków

Przegląd

Problemy, Informacje, Opinie

Przegląd Akademicki

Pismo NZS UJ Kraków

Przegląd Informacji

Sekcja Informacyjno-Programowa NSZZ Solidarność PRK-9 Kraków

Przegląd Polityczny

Wydawnictwo Litery Gdańsk

Przegląd Pomorski

Pismo człomków i sympatyków NSZZ Solidarność Toruń

Przegląd Prasy Związkowej I Niezależnej

Serwis informacyjny RKS NSZZ Solidarność Małopolska Kraków

Przegląd Wiadomości Strajkowych

Komitet Strajkowy NSZZ Solidarność HiL Kraków

Puls

Nieregularny kwartalnik literacki Warszawa-Kraków

PWA Przegląd Wiadomości Agencyjnych

NSZZ Solidarność Region Mazowsze Warszawa

Reduta

Nieregularny trzytygodnik akademicki NZS UG Gdańsk

Reduta Strajkowa

Gazeta codzienna strajkujących studentów Un. Gd. Gdańsk

Region

Pismo NSZZ Solidarność Regionu Dolny Śląsk Wrocław

Replika

Pismo niezależne AI SW Dolny śląsk Wrocław

RES

NSZZ solidarność przy Bibliotece Jagiellońskiej

Rezonans

Pismo NSZZ Solidarność Olsztyn

Riposta

NSZZ Solodarnośc Dolny Śląsk Wrocław

RMS

Pismo Ruchu Młodzeży Solidarnej Sulechów

Robotnik

Pod patronatem KSS KOR Warszawa

Robotnik

Pismo członków MRK S Warszawa

Robotnik

Centralne Pismo PPS-RD Centralne Pismo PPS Warszawa

Robotnik Polski

Pismo PPS Okręgowy Komitet Robotniczy Kraków

Rozwaga i Solidarność

Biuletyn TKZ Stoczni Gdańskiej Gdańsk

Rzeczychłopska Solidarność

Pismo NSZZ RI Solidarność Toruń

Samorządna Rzeczpospolita

Dwutygodnik NSZZ Solidarność Warszawa

Samostanowienie

Kwartalnik polityczny Grupa Polityczna Samostanowienie Warszawa

Sektor

Pismo TKO Solidarność Mazowsze Warszawa

Serwis informacyjny

NSZZ Solidarność Bydgoszcz

Serwis informacyjny

ZR NSZZ Solidarność Elbląg

Serwis informacyjny

Zarząd Regionalny Pobrzeże

Serwis informacyjny

KZ NSZZ Solidarnośś UAM Poznań

Serwis informacyjny Biuletynu NSZZ Solidarność

ZWCH Chemitex-Elana Toruń

Serwis informacyjny KRH

KRH NSZZ Solidarność HiL Kraków

Serwis informacyjny RKS Małopolska

RKW NSZZ Solidarność Region Małopolska Kraków

Serwis informacyjnyspołecznego Komitetu Nauki

Warszawa

Serwis Ochrony Środowiska

Biuletyn Agencji informacji o Dewastacji Środowiska Warszawa

Serwis Strajkowy

NZS SGGW Warszawa

Siew

WKZ NSZZ RI Solidarność Łódź

SIS Serwis informacyjny Solidarności

Myśl Warszawa

SMIS Stalowowolski Miesięcznik Solidarności

Gazeta Ruchu NSZZ Solidarność Stalowa Wola

Solidarni

Nieregularne Pismo Bielskiego KOS Bielsko-Biała

Solidarność

Biuletyn informacyjny MKZ NSZZ Solidarność Białystok

Solidarność

Komisja Zakładowa NSZZ Solidarność PH-TSPiO Supron Białystok

Solidarność

Biuletyn informacyjny KZ NSZZ Solidarność FSC Lublin

Solidarność

ZBiPM Cuprum Wrocław

Solidarność

Pismo NSZZ Solidarność Regionu Gdańskiego Gdańsk

Solidarność

Kielce

Solidarność

Pismo MKZ NSZZ Solidarność Nysa

Solidarność

Pismo Regionu Warmińsko-Mazurskiego Olsztyn

Solidarność Biuletyn informacyjny

Pismo Biura Koordynacyjnego nszz Solidarność za Granicą Bruksela

Solidarnośc Biuletyn Strajkowy

Region Mazowsze Warszawa

Solidarność Chopska

Biuletzn informacyjny Bydgoszcz

Solidarność Dolnego Śląska

Nieperiodyczna gazeta informacyjna RKS NSZZ Solidarność Dolny Śląsk Wrocław

Solidarność Dolnośląska

Pismo MKZ NSZZ Solidarność Wrocław

Solidarność Dolnośląska

Pismo Organizacji Solidarność Walcząca Wrocław

Solidarność Energetyków

Eekcja Energetyczna Regionu Małopolska Kraków

Solidarność Grzegórzecka

Pismo Zakładów Dzielnicy Grzegórzki NSZZ Solidarność Małopolska Kraków

Solidarność Hutników

Biuletyn informacyjny TKRH NSZZ Solidarność KM Kraków

Solidarność Kolejowa

Pismo Ogólnopolskiego Komitetu Oporu Rolnków

Solidarność Narodu

Warszawa

Solidarność Nauczycielska

Pismo pracowników oświaty i wychowania Lublin

Solidarność PBK/PRK

Krajowa Sekcja Budownictwa Kolejowego NSZZ Solidarność

Solidarność Podbeskidzia

Pismo NSZZ Solidarność Region Podbeskidzia Bielsko-Biała

Solidarność Podziemna

Warszawa

Solidarność Podziemna Pbk/Prk

Niezależne Pismo Solidarności PBK/PRK

Solidarność Radia i Telewizji

NSZZ Solidarność PRiTV Warszawa

Solidarność Rolników

Pismo Ogólnopolskiego Komitetu Oporu Rolników

Solidarność Skawina

Biuletyn informacyjny Członków i Sympatyków NSZZ Solidarność Skawina

Solidarność Słupska

MKZ NSZZ SOLIDARNOŚC Słupsk

Solidarność Uniwersytecka

Biuletyn informacyjny NSZZ Solidarnośc UMCS Lublin

Solidarność Walcząca

Pismo Organizacji SW Stocznia Komuny Paryskiej

Solidarność Walcząca

Pismo Solidarności Walczącej Oddział Lublin

Solidarność Walcząca

Pismo Solidarności Walczącej Poznań

Solidarność Walcząca

Pismo Organizacji SW Trójmiasto

Solidarność Walcząca

Pismo Organizacji Solidarność Walcząca Wrocław

Solidarność Walcząca HCP

Dwutygodnik Solidarności Walczacej HCP Poznań

Solidarność Wiejska

Pismo NSZZ RI Solidarność Warszawa

Solidarność z Gdańskiem

Pismo NSZZ Solidarność Łódź

Solidarność Ziemi Koninskiej

Informator MKZ NSZZ Solidarność Konin

Solidarność Ziemii Puławskiej

MKZ NSZZ Soliudarność Puławy

Solidarność Ziemii Łódzkiej

Biuletyn informacyjny NSZZ Solidarność

Solidarność Związkowa

MKZ NSZZ Solidarnośc Rzeszów

Solidarność Zwycięży

Serwis informacyjny TKRH HiL Kraków

Spectator

Miesięcznik NOWA

Spis Słowem Prawdą i Solidarnością

Międzyzakładowe pismo NSZZ Solidarność Jastrzębie

Spojrzenia

Duszpasterstwo Młodzieży Łączna

Spotkania

Dodatek artystyczny Toruń

Spotkania

Niezależne Pismo Młodych Katolików Warszawa-Kraków-Lublin

Sprawa

Pismo Oddziału Warszawskiego Polskiej Partii Niepodległościowej Warszawa

Stańczyk

Pismo Konserwatystów i Liberałów Kraków-Poznań-Warszawa-Wrocław

Sumienie

Biuletyn Komitetu Więzionych za Przekonanie Region Mazowsze Warszawa

Świat

Magazyn polityczny-społeczny-kulturalny Kraków

Świt

Biuletyn informacyjny NSZZ Solidarność MPK Wrocław

Sygnał

Pismo niezależne Kraków

Sygnały

Serwis informacyjny MKZ Opole

Syrenka Solidarność

Warszawa

Szaniec

Biuletyn informacyjny Ruchu Młodzieży Niezależnej Gorzów Wielkopolski

Szkice

Pismo poświęcone problemom artystycznym i społecznym Warszawa

Słowo

Warszawa

Słowo

Pismo środowiska studenckiego NZS Kraków

Słowo i Czyn

Pismo rolników Warszawa

Słowo Podziemne

Warszawa

Słowo Solidarności

Biuletyn informacyjny NSZZ Solidarność Toruń

Tędy

Krakowskie Niezależne Pismo Społewczno-Literackie Kraków

Telegram

Pismo uczniów szkół średnich Toruń

Termit

WPKM Szczecin

TIS Toruński Informator Solidarnośći

Pismo NSZZ Solidarność Regionu Toruńskiego Toruń

Trzynastka, 13 Grudnia

Pismo chrześcijańsko-liberalne Kraków

Tu teraz

Pismo Oświaty Niezależnej NSZZ Solidarność Region Mazowsze Warszawa

Tumult

Niezależne pismo społeczno-kulturalne Kraków

Tygodnik Mazowsze

NSZZ Solidarność Regin Mazowsze Warszawa

Tygodnik Wojenny

NSZZ Solidarność Region Mazowsze Warszawa

Tym czasem

Dwutygodnik TKRH NSZZ Solidarność Kraków

Uczeń Polski

Niezależne pismo młodzieży szkolnej

Unia

Warszawa

Universitas

NSZZ Solidarność UJ Kraków

Vacat

Miesięcznik społeczno-polityczny Warszawa

Vademecum

Pismo niezależne ludzi o różnych poglądach politycznych Kraków-Wrocław

Veto!

Kraków

Victoria

Informacyjno-publicystyczne pismo związkowców Solidarność Warszawa

W 4 Oczy

Ukazuje się przed X Zjazdem PZPR Kraków (M.Mach , M.Szumowski -J.S.)

Wa-Za

Pismo członków NSZZ Solidarność zakład ów pracy z rejonu ulic Wadowickiej i Zakopiańskie Kraków

Warszawskie Zeszyty Historyczne

Wydawnictwo Most Warszawa

Wezwanie

niezalezne pismo literackie Warszawa

Wiadomości

Biuletyn informacyjny NSZZ Solidarność Region Mazowsze Warszawa

Wiadomości bieżące

Pismo szeregowych członków Solidarności Wrocław

Wiadomości dnia

Serwis informacyjny NSZZ Solidarność Wielkopolska Poznań

Wiadomości dnia

Ośrodek Badań Społecznych NSZZ Solidarność Region Mazowsze Warszawa

Wiadomości dnia

Serwis informacyjny NSZZ Solidarność Region Wielkopolska Południowa Kalisz

Wiadomości Krakowskie

Pismo Ruchu Solidarność MKZ NSZZ Solidarność Małopolska Kraków

Wiadomości Rolnicze

NSZZ RI Solidarność Wielkopolska Poznań

Wiadomości Związkowe

NSZZ Solidarność FSC Starachowice

Wielkopolski Informator Ekologiczny

OKOR, WiP Poznań

Wieści

Pismo ludowe NSZZ Solidarność Rzeszów

Wojenniak

Niezależny Biuletyn Związkowy Lublin

Wokół nauki

Warszawski Społeczny Komitet Nauki

Wola

NSZZ Solidarność Region Mazowsze Warszawa

Wolna myśl

Almanach Krakowski NSZZ Solidarność Kraków

Wolna Trybuna

Pismo Międzyzakładowego Porozumienia Solidarności Warszawa

Wolne Słowo

Biuletyn informacyjny NSZZ Solidarnść Toruń

Wolni i Solidarni

Pismo Organizacji Solidarność Walcząca - Oddział Katowice

Wolność

Miesięcznik polityczno-społeczny

Wolność

Biuletyn informacyjny KZ NSZZ Solidarność KWK Jastrzębie, KWK Krupiński Jastrzębie

Wolność i Pokój

Pismo Ruchu Wolność i Pokój Kraków

Wolny Głos Ursusa

TKZ NSZZ Solidarność przy Zakładach Mechanicznych Ursus Warszawa

Wolny Związkowiec

Organ KZ NSZZ Solidarnośc Huty Katowice Dąbrowa Górnicza

Wolny Związkowiec

Biuletyn informacyjny KZ NSZZ Soldarność Huty Katowice Dąbrowa Górnicza

Wybór

Pismo o sprawach kultury NOWA Warszawa

Wyzwolenie

Niezależny Miesięcznik Polityczny Ruch Polityczny Wyzwolenie Warszawa

Wyzwolenie

Niezależny Miesięcznik Polityczny Ruch Polityczny Wyzwolenie Warszawa

Właściwy tor

KZ NSZZ Solidsarność Stacja Poznań Główny

Z dnia na dzień

Serwis informacyjny RKS NSZZ Solidarność Dolny Śląsk Wrocław-Wałbrzych-Jelenia Góra-Legnica

Zagłębie Miedziowe

Pismo członków NSZZ Solidarnośc

Zero

Niezależne Pismo Młodych Warszawa-Wrocław-Olsztyn-Białystok

Zeszyt tematów polskich

Zeszyty Historyczne

wydanie krajowe: POMOST KRĄG KTW

Zeszyty Historyczne (małe)

Instytut Literacki Paryż

Zeszyty Literackie

Oficyna Literacka, Arka Kraków

Zeszyty Niezależnej Myśli Lekarskiej

Pismo Społecznej Komisji Zdrowia Region Mazowsze Warszawa

Zeszyty Związkowe

MKS NSZZ Solidarność Kraków

Zielonogórski Serwis Informacyjny

Ziemia Krakowska

Biuletyn informacyjny WKZ NSZZ RI Solidarność Kraków

Zomorządność

NSZZ Solidarność KOS 241 Małopolska Kraków

Związek

Miedzyzakładowa Struktura Solidarności Warszawa

Zwrot

Pismo społeczno-kulturalne Warszawa

Żywią i Bronią

Pismo NSZZ RI Solidarność Łódź

Ława

Niezalezne Pismo Młodzieży Suwalskiej

książek: 354, na stronach: 1