Bibliografia

13 miesięcy i 13 dni Gazety Krakowskiej

Szkic do portretu gazety codziennej

Temat: Małopolska 80

Wkład krakowskiego i ogólnopolskiego środowiska prawniczego w budowę podstaw ustrojowych III Rzeczypospolitej (1980-1994)

Projekty i inicjatywy ustawodawcze, ludzie, dokonania i oceny

Temat: Małopolska 80

Obywatelskie inicjatywy ustawodawcze Solidarności 1980-1990

Temat: Małopolska 80

Zakopiańska Solidarność 1980-1989

Temat: Małopolska 80

Olkuscy ludzie Solidarności – pamiętamy

Temat: Małopolska 80

Solidarność. Historia jednego słowa

Temat: Małopolska 80

Dziennik z lat 1981-1985 czyli z zakonspirowanych zapisów solidarnościówki.

Temat: Małopolska 80

Dekada wolności. Fenomen bocheńskiej Solidarności z lat 1980-1990

Temat: Małopolska 80

Plik pdf

Z Solidarnością do końca

Temat: Strajk 88; Małopolska 80

Struktury organizacyjne NSZZ Solidarność w latach 1980-1989

Temat: Strajk 88; Małopolska 80

wydawnictw: 35, na stronach: 4