Solidarność to znaczy razem

Plan Kalendarium

Działalność Sieci Solidarności koncentruje się na sześciu zasadniczych obszarach: Tradycja, Pamięć, Edukacja, Więzi i Dialog, Wsparcie, Solidarność dzisiaj. Staramy się o zapewnienie ciągłości funkcjonowania Stowarzyszenia, poprzez przyjmowanie nowych członków i wolontariuszy, ludzi dla których ideały i wartości ruchu Solidarność są ważne, ale nie działających w latach 80. ub. wieku ani wcześniej, a nawet urodzonych już w III RP. Poszukujemy współpracy i porozumienia z innymi organizacjami dla realizacji wspólnych celów. Kładziemy nacisk na działania w sferze informacji i promocji. Strona internetowa jest dla nas bazą takich działań. Oprócz niej głównymi kanały informacji pełni fb i kanał youtube, gdzie cały czas staramy się poszerzyć grono odbiorców. Posiadane przez nas ogromne zasoby materiałów archiwalnych stopniowo przenosimy do sieci. Plan Stowarzyszenia jest realizowany w konwencji zarządzania projektami, każdy z nich posiada wyznaczonego lidera projektu. Stowarzyszenie wydaje swój biuletyn okolicznościowo, z okazji przygotowywanych uroczystości czy obchodów. Inne wydawnictwa takie jak albumy, książki, zeszyty historyczne, filmy, notacje będą wydawane pod warunkiem pozyskania źródła finansowania tych projektów.

• 03.03 - 90. rocznica urodzin Jacka Kuronia (03.03) spotk. pamięci J.Kuronia
• 05.03 - Urodziny 75 latków: Jan Ciesielski 05.03.1949; Bogdan Kowalewski 21.03.1949; Jerzy Rusek 20.06.1949; 70 lat Wiesława Ciesielska 16.03.1954
• 08.03 - MARZEC'68 (8-23.03.1968)
• 12.03 - 25. rocznica przyjęcia Polski, Czech i Węgier do NATO. 12 marca 1999
• 18.03 - 113 Zarząd Sieci Solidarności
• 20.03 - Brzmienie buntu. Polska 2020+. Debata w Muzeum Nowej Huty. Prow. prof. Beata Kowalska
• 21.03 - Światowy Dzień Poezji
• 24.03 - 230. rocznica Przysięgi T.Kościuszko
• 24.03 - Spotkanie Wielkanocne Sieci Solidarności (jajeczko); Święta Wielkanocne 29-31.03
• 25.03 - 85.ur. Jerzego Surdykowskiego (14.03 1939) - spotkanie

Plan 2023

• 5 kwietnia 1989 roku, zakończono obrady "Okrągłego Stołu"
• 10 kwietnia 1989 powołanie Małopolskiego Komitetu Obywatelskiego "Solidarność"
• 13.04 (sob.) - Spotkanie działaczy MKO "Solidarność" w Sali Obrad Rady m. Krakowa
• 15.04 - 114 Zarząd SSS
• 17 kwietnia 1989 - Sąd Wojewódzki w Warszawie ponownie zalegalizował NSZZ "Solidarność"
• 20 kwietnia - Sąd Wojewódzki w Warszawie zarejestrował NSZZ "Solidarność" Rolników Indywidualnych
• 27.04 - 70. ur. Leszka Wójtowicza (premiera filmu Bard Solidarności)
• 29.04.1989 rozpoczęcie kampanii wyborczej 1989

Plan 2023

• 1 maja 2004 r.- 20. rocznica przyjęcia Polski i dziewięciu innych państw do Unii Europejskiej.
• 01.05 - Międzynarodowy Dzień Pracy
• 03.05 - Święto Narodowe Trzeciego Maja. Kwiaty pod pomnikiem H.Kołłątaja
• 03.05 - Światowy Dzień Wolności Prasybr> • 04.05 - Dzień Hutnika
• 05.05 - Dzień Praw Człowieka
• 07.05 - 47. rocznica śmierci St.Pyjasa. Złożenie kwiatów SSS
• 08.05 - Rocznica zakończenia II wojny światowej 1945 r.
• 11.05 - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Sieć Solidarności
• 18.05 - 80 rocznica bitwy pod Monte Cassino
• 20.05 - 115 Zarząd SSS
• 20.05 - 105. rocznica urodzin Gustawa Herlinga-Grudzińskiego.ur. 20 maja 1919 r
• 27.05 - Dzień Samorządu terytorialnego
• 29.05 - Dzień Działacza Kultury i Drukarza

Plan 2023