Solidarność to znaczy razem

Plan Kalendarium

Działalność Sieci Solidarności koncentruje się na sześciu zasadniczych obszarach: Tradycja, Pamięć, Edukacja, Więzi i Dialog, Wsparcie, Solidarność dzisiaj. Staramy się o zapewnienie ciągłości funkcjonowania Stowarzyszenia, poprzez przyjmowanie nowych członków i wolontariuszy, ludzi dla których ideały i wartości ruchu Solidarność są ważne, ale nie działających w latach 80. ub. wieku ani wcześniej, a nawet urodzonych już w III RP. Poszukujemy współpracy i porozumienia z innymi organizacjami dla realizacji wspólnych celów. Kładziemy nacisk na działania w sferze informacji i promocji. Strona internetowa jest dla nas bazą takich działań. Oprócz niej głównymi kanały informacji pełni fb i kanał youtube, gdzie cały czas staramy się poszerzyć grono odbiorców. Posiadane przez nas ogromne zasoby materiałów archiwalnych stopniowo przenosimy do sieci. Plan Stowarzyszenia jest realizowany w konwencji zarządzania projektami, każdy z nich posiada wyznaczonego lidera projektu. Stowarzyszenie wydaje swój biuletyn okolicznościowo, z okazji przygotowywanych uroczystości czy obchodów. Inne wydawnictwa takie jak albumy, książki, zeszyty historyczne, filmy, notacje będą wydawane pod warunkiem pozyskania źródła finansowania tych projektów.

• 02.06 - Święto Wolności. 35. rocznica Wyborów '89 wg. odrębnego programu> Medale "Dziękujemy za wolność" z okazji 35 rocznicy wyborów 1989 roku. Piknik Wolności i Praw Obywatelskich
• 02.06 - 45. rocznica pierwszej pielgrzymki papieża Jana Pawła II do Polski 02.06.1979
• 04.06 - 35. Lecie Wyborów do Sejmu i Senatu w 1989
• 04.06 - Dzień Wolności i Praw Obywatelskich - ogólnopolskie uroczystości
• 04.06 - Dzień Wolności i Praw Obywatelskich - obchody w Krakowie wg. oddzielnego planu
• 05.06 - Święto Krakowa
• 09.06 - 85. ur. Kr.Starzyńskiej
• 10.06 - Święto Małopolski
• 12.06 - ROK 1989. Debata oksfordzka. Muzeum Nowej Huty
• 13.06 - Lekcje Geneza Wolności XVI LO
• 17.06 - XX śm. Jacka Kuronia
• 17.06 - 116 Zarząd SSS
• 28.06 (piąt) - 80. ur. Jacka M. Stokłosy 02.07.1944
• 29.06 - 40. lecie powstania Federacji Młodzieży Walczącej (FMW)

Plan 2023

przerwa wakacyjna

Plan 2023

• 01.08 - 80. Rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego
• 05.08 - 160 rocznica stracenia na Cytadeli Warszawskiej Romualda Traugutta i innych członków Rządu Narodowego Powstania Styczniowego 1863-1864
• 06.08 - 110. rocznica wymarszu I Kompanii Kadrowej z krakowskich Oleandrów br> • 14.08 - 38 rocznica rozpoczęcia strajków w Gdańsku 1980 r.
• 19.08 - 117 Zarząd SSS
• 24.08 - 35. rocznica powołania na premiera Tadeusza Mazowieckiego
• 31.08 - 44. rocznica Porozumień Gdańskich + Medale "Dziękujemy za wolność

Plan 2023