Solidarność to znaczy razem

Plan Kalendarium

Działalność Sieci Solidarności koncentruje się na sześciu zasadniczych obszarach: Tradycja, Pamięć, Edukacja, Więzi i Dialog, Wsparcie, Solidarność dzisiaj. Staramy się o zapewnienie ciągłości funkcjonowania Stowarzyszenia, poprzez przyjmowanie nowych członków i wolontariuszy, ludzi dla których ideały i wartości ruchu Solidarność są ważne, ale nie działających w latach 80. ub. wieku ani wcześniej, a nawet urodzonych już w III RP. Poszukujemy współpracy i porozumienia z innymi organizacjami dla realizacji wspólnych celów. Kładziemy nacisk na działania w sferze informacji i promocji. Strona internetowa jest dla nas bazą takich działań. Oprócz niej głównymi kanały informacji pełni fb i kanał youtube, gdzie cały czas staramy się poszerzyć grono odbiorców. Posiadane przez nas ogromne zasoby materiałów archiwalnych stopniowo przenosimy do sieci. Plan Stowarzyszenia jest realizowany w konwencji zarządzania projektami, każdy z nich posiada wyznaczonego lidera projektu. Stowarzyszenie wydaje swój biuletyn okolicznościowo, z okazji przygotowywanych uroczystości czy obchodów. Inne wydawnictwa takie jak albumy, książki, zeszyty historyczne, filmy, notacje będą wydawane pod warunkiem pozyskania źródła finansowania tych projektów.

• 01.05 - 35. Lecie. Pochód 1- Majowy w kombinacie im. Lenina 01.05.1988
• 01.05 - 40. rocznica śm. Ryszarda Smagura (24.04.1954 - 01.05.1983)
• 02.05 - Rozpoczęcie strajku w Stoczni Gdańskiej 02.05.1988
• 03.05 - Święto Konstytucji 3 Maja
• 04/05 - Rocznica pacyfikacji strajku w Hucie Lenina 4/5.05.1988
• 09.05 - Święto Unii Europejskiej (wst. Polski do UE 01.05.2004)
• 10.05 - Zakończenie strajku w Stoczni Gdańskiej (10.05.1988)
• 12.05 - Debata Wiosny Wolności - Pałac Potockich
• 14.05 - 40. rocznica śm. Grzegorza Przemyka
• 15.05 - 106. Zarząd SSS
• 17.05 - Powstanie Komitetu Organizacyjnego NSZZ "Solidarność Huty im. Lenina
• 20.05 - Nadzwyczajne Programowe Walne Zgr. Członków SSS
• 23.05 - 140. rocznica śm. Cypriana Kamila Norwida (1821-1883)
• 27.05 - Dzień Samorządu Terytorialnego
• 29.05 - Dzień Działacza Kultury i Drukarza

Plan 2023

• 04.06 - Święto Wolności i Praw Obywatelskich. Rocznica wyborów 1989
• do ustalenia - Piknik Wolności w Nowej Hucie
• do ustalenia - Debata Wiosny Wolności
• 16-23.06.1983 - rocznica wizyty Jana Pawła II w Polsce
• 19.06 - 107. Zarząd SSS
• 20.06 - 230. ur. Al. Fredry
• 25.06 - 120. ur. G. Orwella
• 25.06 - 47. rocznica Czerwca '76
• 28.06 - 67. rocznica Poznańskiego Czerwca '56

Plan 2023

• 02.07 - 100. ur. W. Szymborskiej
• 07.07 - 70 ur. ks. Władysława Palmowskiego
• 22.07 - 40. rocznica zniesienia stanu wojennego. Amnestia dla więźniów politycznych
• 28.07 - 25. rocznica śm. Zb. Herberta (1924-1998)
• 28.07 - 5. rocznica śm. Kory (1951- 2018)
• 29.07 - XV rocznica śm. Andrzeja Izdebskiego (04.11.1925 - 29.07.2008)

Plan 2023