Solidarność to znaczy razem

Dzieci stanu wojennego

W dniu 25 września odbyło się 108. Zebranie Zarządu Stowarzyszenia "Sieć Solidarności"

Pierwszym omawianym punktem był wyjazd członków Sieci Solidarności do Gdańska w dniach 17-19 października br. w tym wręczenie Medalu "Dziękujemy za wolność" Lechowi Wałęsie w 80. rocznicę urodzin oraz 40. rocznicę uhonorowania Nagrodą Nobla. Będzie to także okazja do oddania hołdu pomordowanym stoczniowcom 1979 roku pod Trzema Krzyżami Gdańskimi, spotkanie z przywódcami Solidarności z Gdańska, zwiedzenie wystawy Europejskiego Centrum Solidarności i samego miasta Gdańska.
Przyjęliśmy nowego członka stowarzyszenia kolegę Zbigniewa Czertwana, który już jako 13 latek był represjonowany, potem działał w strukturach opozycyjnych, sam pochodzi spoza naszego regionu Małopolski, z Gorzyc.

Najważniejszym punktem obrad była analiza problemu represji stosowanych w okresie stanu wojennego i następnych lat wobec osób nieletnich (dzieci) z powodów politycznych.
Nowoprzyjęty kol. Czertwan szczegółowo opisał różnorodne formy stosowania represji zarówno wobec dzieci (np. wobec niego) jaki i osób od 16-18 roku życia, stosowanie tzw. środków poprawczych, oraz tzw. środków wychowawczych przez sądy dla nieletnich, ale również inne instytucje i osoby, w tamtych czasach. Przedstawił także wieloletnie starania o nowelizację ustawy o pomocy działaczom opozycji antykomunistycznej i osobom represjonowanym z powodów politycznych. Do tego przekazał nam bogatą dokumentację na ten temat.
Zarząd Sieci Solidarności podjął uchwałę o przygotowaniu projektu nowelizacji ustawy o pomocy działaczom opozycji ... polegającą na objęciu ustawą nieletnich wobec których sądy dla nieletnich zastosowały środki wychowawcze lub poprawcze za prowadzoną przez nie działalność z powodów politycznych.
Niejako kontynuując ten temat zarząd postanowił powrócić do tematyki dzieci stanu wojennego, którą już kiedyś zajmował się, prowadząc debaty, wspierając stworzenie filmu, w którym wypowiadały się ówczesne dzieci.
Dla realizacji obydwu w.wym. tematów powołany został zespół: Zbigniew Czertwan i Piotr Poniedziałek a także zaproszona zostanie kol. Berenika Rewicka, który przygotowuje projekty realizacyjne.

W kolejnym punkcie omawiano bieżące działania Sieci Solidarności< w szczególności następujące:
- w dn. 28 września o godz. 18:00 w Centrum Kultury Żydowskiej na ul. Meisselsa zapraszamy na spotkanie autorskie z Jerzym Surdykowskim nt. jego książki Śturc", która jest opowieścią o powikłanych losach ludzi Solidarności. Spotkanie poprowadzi red. Adam Szostkiewicz.
- w dn.29 września o godz. 11:00, oddamy hołd kol. Mieczysławowi Gilowi, w pierwszą rocznicę śmierci przy jego grobie na cmentarzu Rakowickim - Nowym w Krakowie.
- w dn. 7 października o godz. 15:00 zaproponujmy ognisko w Lasku Mogilskim dla członków i sympatyków Sieci Solidarności, którego odbycie się uzależniamy od ilości zgłoszeń (min. 10 osób).
- w dn. 17-19.10.2023 wyjazd do Gdańska
- 24.10.2023 - 80 ur. Józefa Lassoty.
- Akcja Znicz Solidarności w dn. 29-31.10.2023
- 3.11 - Wycieczka do Muzeum Narodowego w Krakowie na wystawę "Matejko. Malarz i historia".Org. G. Abratowicz
- prezes E. Nowak złożył informację o realizowanych obecnie przez stowarzyszenie filmie "Bard Solidarności" o Leszku Wójtowiczu oraz dwóch notacjach filmowych realizowanych przez Macieja Gawlikowskiego nt. Obywatelskiej Inicjatywy w Obronie Praw Człowieka "Przeciw Przemocy" oraz o "Więźniach Montelupich".
Szczegółowe kalendarium można znaleźć na n stronie internetowej Sieci Solidarności.
[EEN- 26.09.2023]