Solidarność to znaczy razem

rok 2013

XXX rocznica powstania Duszpasterstwa Hutników
To była inicjatywa ludzi, którzy po wprowadzeniu stanu wojennego w Polsce postanowili zrobić coś dla innych, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej a stworzyli niezwykłą inicjatywę duchowego i materialnego wsparcia - Duszpasterstwo Hutników. Animatorem był niewątpliwie, Zbigniew Ferczyk, wsparty przez cystersa, o. Niwarda Karsznię, ówczesnego Proboszcza powstałej parafii na Szklanych Domach, w Nowej Hucie.

28 września 2013 r. na os. Szklane Domy, obchodziliśmy jubileusz XXX lecia powstania Duszpasterstwa Hutników.

Rozpoczęliśmy od złożenia wieńców pod pomnikiem Solidarności i Samorządu, ufundowanym przez radnych Krakowa. Potem, po kilku słowach, wygłoszonych przez Stanisława Handzlika, Pani Irena Włosik oraz Zbigniew Ferczyk dokonali uroczystego odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej Duszpasterstwu Hutników i jego twórcom, umieszczonej na kaplicy, w która była świadkiem tej działalności.

Uroczystą mszę świętą, w kaplicy celebrował opat o. Piotr Chojnacki wraz z o. Niwardem.

Modliliśmy się za żyjących i nieżyjących ludzi, którzy współtworzyli tę Wspólnotę.

Po mszy św. rozpoczęliśmy uroczyste spotkanie jubileuszowe. Uczestników powitał Edward E. Nowak - Prezes Stowarzyszenia Sieć Solidarności, która kultywując ideały, wartości i tradycje ruchu Solidarność, była inicjatorem oraz organizatorem jubileuszu.
W uroczystościach uczestniczyło około 170 osób a wśród nich: Przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego Kazimierz Barczyk, Wiceprezydent Krakowa Tadeusz Matusz, Radni Sejmiku Stanisław Handzlik oraz Wojciech Grzeszek, równocześnie Przewodniczący Zarządu Regionu NSZZZ "Solidarność", Radny m. Krakowa Stanisław Rachwał, Małopolski Kurator Oświaty - Aleksander Palczewski, Prof. Tomasz Gąsowski w imieniu Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego, Wiceprzewodniczący Komisji Robotniczej Hutników Tadeusz Stasielak i inni koledzy z hutniczej Solidarności, przedstawiciel IPN o. Kraków - Zdzisław Jurkowski.

Ponadto w uroczystościach udział wzięli rodzice zamordowanego Bogdana, pp. Włosikowie, jak zawsze towarzyszący nam w wielu ważnych chwilach. Były drogie nam sztandary, za co należą się szczególne podziękowania kolegom z pocztów sztandarowych.
Nade wszystko uczestniczyli ludzi Duszpasterstwa Hutników, ale także grupa ludzi których udało się po tylu latach znaleźć i zaprosić na to spotkanie a którzy przez trzydzieści, minionych lata sami działali w strukturach lub doświadczali pomocy i wsparcia.

Głos zabrał, niezwykle wzruszony Zbyszek Ferczyk, który powiedział: "Jesteśmy tu od 30 lat" i dziękował o. Niwardowi i swoim współpracownikom z duszpasterstwa. Przypomniał także, że działali w ścisłej współpracy, jako jeden z członów Tajnej Komisji Robotniczej Hutników oraz Społecznego Funduszu Pomocy Pracowniczej. Na uroczystościach byli obecni Maciej Mach - lider TKRH oraz Stanisław Malara - SFPP.

List od Marszałka Województwa p Marka Sowy odczytał Stanisław Handzlik. Marszałek jest głównym sponsorem naszego jubileuszu ale także człowiekiem, który doskonale zna naszą historię i utożsamia się z nią, czego świadectwa znalazły się w liście. Następnie głos zabrał Kazimierz Barczyk, który przypomniał w swoim wystąpieniu o zasługach Duszpasterstwa Hutników, w wielu dziedzinach, także w dzieło tworzenia samorządu obywatelskiego w naszym Regionie. Kazimierz Barczyk, Stanisław Handzlik i Wojciech Grzeszek wręczyli medale "Polonia Minor", którymi uhonorowano o. Niwarda Karsznię oraz Zbigniewa Ferczyka. Do podziękowań i wręczenia pamiątek dla jubilatów i nestorów dołączyli także Radni m. Krakowa, KRH, IPN.

Przew. Małopolskiej "Solidarności" Wojciech Grzeszek wręczył także medale "Zasłużony dla Małopolskiej Solidarności" dla zasłużonych hutników oraz członków DH.

Działalność Duszpasterstwa, jego zasługi oraz osobiste dokonania wskazał i opisał w swoim wystąpieniu Stanisław Handzlik, legenda hutniczej i małopolskiej Solidarności.

Na koniec oficjalnych uroczystości Edward E. Nowak i Stanisław Handzlik wręczyli pamiątkowe odznaki Duszpasterstwa Hutników dla jej najbardziej zasłużonych działaczy.

Nieco zmarznięci, przy lampce wina i poczęstunku mogliśmy rozpocząć wspomnienia, opowieści, rozmowy. Niektórzy nie poznawali się po tylu latach. Robiliśmy pamiątkowe zdjęcia. Sieć Solidarności oferowała swoje wydawnictwa, w tym debiutujący: Zeszyt Historyczny Sieci Solidarności, którego pierwszy numer poświęcony został Duszpasterstwu Hutników.

Pięknie przystrojona kaplica, gdzie były rozwieszone transparenty z dawnych dni, zachowany fragment ołtarza z czasów strajku 1988 roku, wzmacniały nastrój. Mamy nadzieję, że ta kaplica stanie się zaczątkiem budowy Muzeum Solidarności w Nowej Hucie, o co będziemy zabiegać u oo. Cystersów, licznie zgromadzonych przedstawicieli władz lokalnych regionalnych, związku NSZZ "Solidarność', deklarujących nam zdecydowane poparcie.