Solidarność to znaczy razem

rok 2013

Wydanie pierwszego numeru Zeszytów Historycznych Solidarności przez SSS

Zeszyty Solidarności.

Stowarzyszenie Sieć Solidarności postanowiło rozpocząć wydawanie "Zeszytów Solidarności".

Celem tego przedsięwzięcia jest prezentowanie, w krótkiej, zeszytowej formie ważnych postaci ruchu społecznego Solidarność.
W latach 80 ub. wieku, tak wielu bezinteresownych ludzi poświęciło swoje życie, czas i talent dla spontanicznie zrodzonego ruchu społecznego, który nazwaliśmy "Solidarność".

Byli wśród nas ludzie w rożnym wieku, rożnych zawodów i wykształcenia, pochodzenia i doświadczenia. Towarzyszył nam niespotykany entuzjazm. Ludzie Solidarności włączyli się w zmiany nieomal każdej dziedziny życia w Polsce. Później gdy wprowadzono stan wojenny, wciąż pozostała wielka rzesza ludzi walczących o przywrócenie wolności, demokracji.

Trzeba ich pokazać, utrwalić ich los, działalność. Solidarność to byli ludzie.

Zamierzamy skupić się na losie ludzi, którzy wnieśli w naszym przekonaniu bardzo istotny wkład we wspólne dzieło, żyjących lub działających w regionie Małopolska. Mamy nadzieje, że będzie to inspiracją dla innych regionów kraju.

Poprzez działalność tych ludzi pokażemy także funkcjonowanie struktur, organizacji, wzajemne powiązania, oddziaływanie, konkretne wydarzenia.

Zeszyty Solidarności, stanowią także komplementarne przedsięwzięcie do innych realizowanych projektów Sieci Solidarności, w szczególności "Listy Pamięci Solidarności", "Zaduszek Solidarności" oraz inicjatywy utworzenia "Szlaku Małopolskiej Solidarności". Ich wspólnym przesłaniem jest przywracanie pamięci.

Zamierzamy aktywnie poszukiwać środków na wydawanie kolejnych zeszytów. Mam nadzieje że znajdziemy dostatecznie dużo osób, instytucji przedsiębiorstw, które zechcą wesprzeć ten pomysł i pomogą nam utrwalić ludzi z ich kręgu.