Solidarność to znaczy razem

Małopolska

Boryczko Józef

Ur. 28 marca 1948 r. w Bogumiłowicach, pow. tarnowski.

Ukończył Wyższą Szkołę Ekonomii (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny) w Krakowie (1971).

W l. 1971-2008 pracownik Zakładów Azotowych w Tarnowie (obecnie Grupa Azoty) jako referent ekonomiczny, programista komputerowy, projektant, kierownik działu projektowego oraz dyrektor finansowy (1993-2008); w l. 1980-1993 przewodniczący ostatniej Rady Pracowniczej samorządu pracowniczego, następnie członek-sekretarz pierwszej w powojennej historii Rady Nadzorczej ZAT; od 2008 r. na emeryturze.

W marcu 1968 r. uczestnik i współorganizator protestów studenckich w Krakowie, uczestnik wieców, organizator dystrybucji ulotek.

W NSZZ "Solidarność" od września 1980 r.; współorganizator związku w Zakładach Azotowych, wiceprzewodniczący Komitetu Założycielskiego; po wyborach członek Prezydium Komisji Przedsiębiorstwa, odpowiedzialny za informację (redagowanie biuletynu związkowego) oraz za analizę i przygotowanie wniosków i postulatów związkowych; od 7 października 1980 r. członek Tarnowskiej Komisji Koordynacyjnej NSZZ "Solidarność".

Uczestnik spotkań przedstawicieli NSZZ "S" branży chemicznej w l. 1980-1981; członek Krajowej Komisji Koordynacyjnej Chemików NSZZ "S"; przewodniczący Sekcji Przemysłu Chemicznego MKZ Kraków (od 14 listopada 1980 r.); delegat na I WZD RM NSZZ "S" w lipcu 1981 r. w Tarnowie, na którym został wybrany na członka Regionalnej Komisji Rewizyjnej.

Po wprowadzeniu stanu wojennego, 13 grudnia 1981 r. udał się z żoną internowanego A. Sikory oraz E. Bednarczykiem na KM MO w Tarnowie, domagając się zwolnienia A. Sikory. Następnie przeprowadził wraz z pozostającymi na wolności członkami KP NSZZ "S" akcję zabezpieczenia i ukrycia biblioteki oraz dokumentów związkowych. W tym samym dniu próbował dotrzeć do HiL w Krakowie, gdzie mieścił się Regionalny Komitet Strajkowy (nie przedostał się jednak przez kontrole na Alei Lenina w Nowej Hucie).

Zatrzymany przez MO w dn. 14 grudnia 1981 r.; internowany, przetrzymywany w AŚ w Tarnowie, a następnie w Załężu k. Rzeszowa; zwolniony 29 kwietnia 1982 r.

Po zwolnieniu z internowania zaangażowany w działalność podziemną, m.in. w kolportaż ulotek i czasopism (współpraca z A. Lisem); uczestnik manifestacji i uroczystości patriotycznych w l. 80. XX w. w Tarnowie; członek redakcji pisma "KOS Azoty" (1982-1983).

W 1989 r. zaangażowany w odbudowę "S" w ZAT; członek Komitetu Założycielskiego (29 września 1988 r.); członek Prezydium KP NSZZ "S" (od 5 maja 1989 r.).

W 1989 r. zaangażowany w działalność Komitetu Obywatelskiego "S" w Tarnowie, uczestnik kampanii przed wyborami parlamentarnymi (1989) i samorządowymi (1990); w 1989 r. w trakcie wyborów organizator akcji niezależnego liczenia głosów w Tarnowie; w 1993 r. kandydat Komitetu Obywatelskiego "S" w wyborach do Sejmu RP.

Członek Klubu "Gazety Polskiej" w Tarnowie (od 2013 r. przewodniczący Klubu).


Źródło: Adam Gliksman. Leksykon Ludzi Małopolskiej Solidarności. Tom II. Kraków 2017
Ostatnia weryfikacja danych: 2017-08-31