Solidarność to znaczy razem

Bahr Antoni

Biogram w Leksykonie Małopolskiej Solidarności, t.1

Ur. 20 maja 1922 r. w Alwerni, pow. chrzanowski; zm. 31 maja 2010 r. w Tarnowie; pochowany na cmentarzu na Salwatorze w Krakowie.

Absolwent Wydziału Chemii UJ (1950) i Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach (1957).

Pracownik Zakładów Przemysłu Nieorganicznego w Alwerni (1948-1949), a następnie zatrudniony w Zakładach Azotowych w Tarnowie jako specjalista w dziedzinie chloru i jego przetwórstwa; autor wielu wniosków racjonalizatorskich; w 1987 r. przeszedł na emeryturę.

W trakcie drugiej wojny światowej walczył w Szarych Szeregach AK (ps. "Kmicic); Harcmistrz.

W NSZZ "S" od 1980 r.; członek Komitetu Organizacyjnego "S", a następnie Prezydium Komitetu Założycielskiego NSZZ "S" w ZAT; delegat na I WZD RM w lipcu 1981 r. w Tarnowie, członek Komisji Wnioskowej; podczas WZD RM został wybrany na członka RKR; w 1981 r. stanął na czele Komitetu Założycielskiego Samorządów Pracowniczych w Tarnowie (wraz ze S. Majem, W. Mukałą, A. Moskwą i E. Lipą); celem komitetu było tworzenie samorządnych zakładów pracy i przygotowanie reform gospodarczych zgodnie z postulatami przygotowanymi przez "Sieć" (Sieć Organizacji Zakładowych NSZZ "S" to poza statutowa struktura, skupiająca organizacje "S" z wiodących zakładów pracy - przyp. red.).

Internowany 13 grudnia 1981 r. w ZK " w Załężu; zwolniony ze względu na stan zdrowia 17 grudnia 1981 r., kilka miesięcy przebywał w szpitalu.

Działalność związkowa: KP NSZZ "S" ZAT: członek prezydium (1981), członek KP (19891992); delegat na WZD RM (1981, 1989-1992); członek RKR (1981, 1990-1991).

Współzałożyciel Komitetów Obywatelskich w Tarnowie, a po wyborach 1989 r. przewodniczący KO "S" w Tarnowie, do końca życia podtrzymujący działalność struktur byłych Komitetów Obywatelskich, autor biuletynów "Komitet Obywatelski"; współzałożyciel Klubu Inteligencji Katolickiej w Tarnowie; współorganizator Stowarzyszenia Inżynierów Techników Przemysłu Chemicznego (1980).

Sygnatariusz deklaracji powołującej AWS w województwie tarnowskim (1996).

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2001); wyróżniony odznaką "Zasłużony dla NSZZ Solidarność Regionu Małopolska" (2000) i odznaką "Zasłużony dla Zakładów Azotowych".


Źródło: Adam Gliksman. Leksykon Ludzi Małopolskiej Solidarności. Tom I. Kraków 2012
Ostatnia weryfikacja danych: 2012-08-31


Informacja z listy Internowani

członek KZ NSZZ "S" w Zakładach Azotowych w Tarnowie, członek Komisji Rewizyjnej ZR Małopolska NSZZ "S", internowany 14.12.1981 - decyzja nr 66/ 81, Załęże, zwolniony 17.12.1981.