Solidarność to znaczy razem

Baluch Jacek

Informacja z listy Internowani

pracownik naukowy Instytutu Filologii Słowiańskiej UJ (bohemista), internowany 31.12.1981 - decyzja nr 407, Załęże, zwolniony 07.04.1982.