Solidarność to znaczy razem

Ciesielski Andrzej Maksymilian

Biogram w Leksykonie Małopolskiej Solidarności, t.2

Ur. 7 lipca 1947 r. w Żmigrodzie; zm. 13 września 2013 r. w Krakowie; pochowany na Cmentarzu Batowickim w Krakowie.

Ukończył LO w Poznaniu (1965) i Średnią Szkołę Muzyczną w Poznaniu; w l. 1965 – marzec 1968 r. studiował historię sztuki na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; dyplom w zawodzie tleniacz pompista (1974); uprawnienia przewodnika po Krakowie (1975); dyplom konserwatora kamienic, rzeźb i sztukaterii (1976).

Od połowy l. 60. muzyk jazzowy (m.in. w 1966 r. uczestnik festiwalu Jazz nad Odrą), związany od 1968 r. z klubami "Nurt" i "Od Nowa" w Poznaniu, oraz w l. 1970-1980 z różnymi zespołami w klubach "Pod Jaszczurami", "Piwnica pod Baranami", "Krzysztofory" i "Helikon" w Krakowie. W l. 1974-1976 zatrudniony w Szpitalu im. dr Anki w Krakowie; w l. 19761981 pracownik Geoprojektu Kraków; elektryk w prywatnej firmie (1984-1985); pracownik Wawel-Tourist w Krakowie (1986-1990); w l. 1993-1997 założyciel i dyrektor Inkubatora Przedsiębiorczości prowadzonego przez Fundację Promocji Gospodarczej Regionu Krakowskiego; od 1997 na rencie.

Uczestnik studenckich protestów w Poznaniu w marcu 1968 r., członek delegacji studentów poznańskich mającej za zadanie nawiązanie kontaktu z protestującymi studentami w Warszawie; aresztowany w pociągu do Warszawy (12 marca 1968 r.); areszt trzymiesięczny w AŚ; na rozprawie powołany do zasadniczej służby wojskowej; usunięty ze studiów wraz z ogólnopolskim zakazem studiowania wydanym na pięć lat.

W sierpniu i we wrześniu 1980 r. współorganizator dwóch strajków w Geoprojekcie, członek Komitetu Strajkowego.

W NSZZ "Solidarność" od września 1980 r.; założyciel związku w Geoprojekcie, członek Komitetu Założycielskiego; członek KZ (od marca 1981 r.); społeczny inspektor pracy.

Od marca 1981 r. pracownik Sekcji Informacji Zarządu Regionu Małopolska NSZZ "Solidarność"; członek Krakowskiego KOWzP (od marca 1981 r.).

12 grudnia 1981 r. zatrzymany w AŚ w Krakowie-Podgórzu; internowany w Ośrodku Odosobnienia w Nowym Wiśniczu i ZK w Załężu k. Rzeszowa; uczestnik głodówek (w styczniu i w czerwcu 1982 r.), pobity w czasie protestu w styczniu 1982 r.; 3 sierpnia 1982 r. zwolniony na zalecenie Międzynarodowego Czerwonego Krzyża (decyzja z 23 lipca 1982 r.).

Po zwolnieniu z internowania zaangażowany w działalność podziemną (do 1989 r.), m.in. w zakresie koordynacji działań, współpracy z innymi strukturami (m.in. delegat na spotkanie z L. Wałęsą w sprawie konsolidacji działalności "Solidarności" w 1983 r.); w l. 1983-1985 inicjator i współorganizator systematycznego dokumentowania fotograficznego i filmowego manifestacji w Krakowie.

Od 1986 r. zaangażowany w ruch wydawniczy (organizator zaopatrzenia w materiały poligraficzne i drukarskie podziemnych struktur w m.in. AGH i HiL); kolporter wydawnictw podziemnych oraz pochodzących z zagranicy. W 1988 r. członek Komitetu Założycielskiego NSZZ "Solidarność" w Wawel-Tourist; łącznik w czasie strajku kwietniowo-majowego 1988 r. między HiL i regionalnymi władzami "Solidarności".

Przewodniczący KZ NSZZ "Solidarność" w "Wawel-Tourist" (od 1989 r. do likwidacji zakładu).

W 1989 r. członek krakowskiego KO "S"; w l. 1990-2004 członek ROAD, UD i UW.

Członek Zarządu Dzielnicy III w Krakowie, przewodniczący Komisji ds. Budownictwa i Inwestycji oraz Komisji Spraw Społecznych, Komunikacji z Mieszkańcami i Instytucjami (1998-2002).


Źródło: Adam Gliksman. Leksykon Ludzi Małopolskiej Solidarności. Tom II. Kraków 2017
Ostatnia weryfikacja danych: 2017-08-31


Biogram w Indeksie Osobowym SSS

Andrzej Ciesielski, (ur. 7 VII 1947 w Żmigrodzie, zm. 13.09.2013 r. w Krakowie, jest pochowany na cmentarzu Batowickim kw. XX płd. m.2), ukończył liceum oraz szkołę muzyczną w Poznaniu, gdzie wówczas mieszkała rodzina, rozpoczął studia historii sztuki na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza. Pasjonowała go muzyka, grał jazz. Występował w wielu zespołach w Poznaniu, na festiwalu Jazz nad Odrą w 1966 r. (laureat II miejsca w kategorii klarnetu), od 1968 grał w klubach Nurt i Od Nowa.

Wtedy także, w marcu 1968 r. wziął udział w akcjach protestacyjnych w Poznaniu. Gdy jechał z kolegami do Warszawy aby nawiązać kontakt z protestującymi tam studentami został aresztowany, a po trzech miesiącach spędzonych w areszcie, relegowany ze studiów z 5-letnim zakazem studiowania a następnie powołany do odbycia zasadniczej służby wojskowej.

Rodzina przeniosła się do Krakowa. Andrzej grywał w różnych klubach: Pod Jaszczurami, w Piwnicy pod Baranami, w Krzysztoforach, w Helikonie. Rozpoczął pracę. Pracował w szpitalu dr. Anki (obecnie im. Jana Pawła II) a następnie w Geoprojekcie (1976-1981), gdzie zastała go "Solidarność". Był współorganizatorem dwóch strajków tym przedsiębiorstwie, członkiem Komitetu Strajkowego a potem komitetu założycielskiego związku przekształconego w NSZZ "Solidarność". W marcu 1981 roku rozpoczął pracę w Zarządzie Regionu Małopolskiej Solidarności jako pracownik etatowy sekcji informacji o a potem sekretariatu. Zaangażował się także w działalność w Komitecie Więzionych za Przekonania (KOWzaP).

12 grudnia 1981 roku został zatrzymany w Areszcie Śledczym w Krakowie-Podgórzu, następnie internowany w Nowym Wiśniczu a potem, w Załężu k. Rzeszowa. Siedział m.in. wraz z Adamem Grudzińskim, Piotrem Marcem. Brał udział w głodówkach protestacyjnych, w styczniu i w czerwcu 1982 roku, podczas tej pierwszej został dotkliwie pobity. Podczas wizytacji więzienia w Załężu przez Międzynarodowy Czerwony Krzyż, zaleciła ona zwolnienie go ze względu na stan zdrowia. 3 sierpnia 1982 r. został zwolniony z internowania.

Współpracował z opozycją, ale starał się działać poza strukturami. Skupiał się na organizacji systematycznego dokumentowania (zdjęcia, filmy) manifestacji w Krakowie. Pracował jako elektryk w firmie prywatnej. Dzięki posiadanym kontaktom ale także związkom rodzinnym z siostrą Barbarą i bratem Jankiem organizował zaopatrzenie z Francji, w sprzęt, materiały poligraficzne, radiostacje (2-krotnie) i wydawnictwa paryskie, m.in. "Kontakt", przekazując je dla podziemnych struktur AGH, HiL i in..Wówczas pracował w Wawel Tourist, gdzie w 1988 roku współtworzył Komitet Założycielski "Solidarność", którego celem była reaktywacja Związku. Gdy wybuchł strajk kwietniowo-majowy 1988 roku w Hucie im. Lenina, był łącznikiem pomiędzy hutą i strukturą regionalną.

W 1989 działał w Krakowskim Komitecie Obywatelskim. Był jego członkiem, a 4 czerwca 1989 roku, także członkiem Komisji Wyborczej i mężem zaufania z ramienia KO w Krakowie-Nowym Prokocimiu. Był przewodniczącym Komisji Zakładowej "Solidarności" w Wawel-Tourist do likwidacji zakładu w 1990 roku.

W późniejszych latach starał się działać społecznie a nawet politycznie. W latach 1990-2004 był w ROAD (współzałożyciel), UD, UW. Kilka lat pracował w Fundacji Promocji Gospodarczej Regionu Krakowskiego; był założycielem i dyrektorem Inkubatora Przedsiębiorczości. Od 1997 był na rencie. Wówczas rozpoczął działalność samorządową. W okresie 1998-2002, był członkiem Zarządu Dzielnicy III w Krakowie, przewodniczącym Komisji ds. Budownictwa i Inwestycji oraz Komisji Spraw Społecznych, Komunikacji z Mieszkańcami i Instytucjami.

Od powstania w 2013 roku był członkiem Stowarzyszenia Sieć Solidarności, niestety krótko. Wkrótce, po spotkaniu sierpniowym ludzi Solidarności w Nowej Hucie, w sierpniu 2013 roku, niespodziewanie zmarł na serce, z którym miał kłopoty od czasów internowania. Pozostawił żonę Jadwigę i dwie córki. Andrzej Ciesielski pochodził z bardzo patriotycznej rodziny. Jego rodzeństwo, niemal wszyscy, byli działaczami opozycji: Barbara Labuda, Jan Ciesielski, Hanna Ciesielska, Małgorzata. Uhonorowany Medalem "Dziękujemy za wolność" (2020)

Uhonorowany Medalem "Dziękujemy za wolność" (2020).


Informacja z listy Internowani

członek NSZZ "Solidarność", pracownik etatowy w Sekcji Informacji ZR Małopolska "S", internowany 13.12.1981 - decyzja nr 299, Nowy Wiśnicz, Załęże, zwolniony 23.07.1982.