Solidarność to znaczy razem

Gościej Janina

Biogram w Leksykonie Małopolskiej Solidarności, t.1

Ur. 15 grudnia 1942 r. w Warszawie.

Absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (1967).

W l. 1967-1989 nauczycielka języka polskiego w szkołach w Zakopanem; w l. 19901994 kurator oświaty i wychowania województwa nowosądeckiego; w l. 1994-1997 wicedyrektor Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w Zakopanem; w l. 1996-2000 dyrektor Katolickiej Szkoły Podstawowej w Zakopanem; w 1996 r. założycielka, a od 1997 r. dyrektor zespołu szkół prywatnych (obecnie Zespół Szkół Prywatnych J. Gościej w Zakopanem).

W NSZZ "S" od 1980 r.; przewodnicząca Komitetu Założycielskiego "S" Pracowników Oświaty i Wychowania przy Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego w Zakopanem (wrzesień 1980 r.); od września do listopada 1980 r. przewodnicząca koła NSZZ "S" w ZSMS w Zakopanem; zaangażowana w tworzenie międzyszkolnych struktur NSZZ "S", przewodnicząca Międzyszkolnej Komisji Zakładowej "S" Pracowników Oświaty i Wychowania Zakopanego i Podtatrza (25 listopada 1980 r.); członek prezydium i sekretarz Miejskiej Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ "S" w Zakopanem (od 31 października 1980 r.); przedstawiciel MKK w MKZ Małopolska (od stycznia 1981 r.); członek prezydium MKZ Małopolska (od 16 marca 1981 r.); delegat na I WZD RM w lipcu 1981 r. w Tarnowie, na którym została wybrana na członka ZRM; członek Prezydium ZRM; członek biura organizacyjnego krakowskiego KOWzP (od października 1981 r.).

Współorganizatorka krakowskiego Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania (1981); współorganizatorka Duszpasterstwa Nauczycieli przy kościele oo. Pallotynów w Zakopanem; członek komitetu strajkowego podczas okupacji Ratuszu w Nowym Sączu (9-11 stycznia 1981 r.), uczestniczka rozmów z Komisją Rządową (do czerwca 1981 r.); zaangażowana w kolportaż pism i książek wśród nauczycieli; w l. 1981-1989 prowadziła bibliotekę wydawnictw niezależnych przy nauczycielskiej "S".

Zatrzymana 29 grudnia 1981 r.; podczas rewizji skonfiskowano jej wydawnictwa; zatrzymano na 48 godz. jej męża; w dn. 31 grudnia 1981 r. internowana w AŚ w Zakopanem, Nowym Sączu i Krakowie oraz ZK w Kielcach i w Ośrodku Odosobnienia w Gołdapi; zwolniona 21 marca 1982 r. (13 dni po wydaniu decyzji w tej sprawie).

W l. 1982-1989 zaangażowana w działalność podziemnych struktur "S", przewodnicząca nauczycielskiej "S" w Zakopanem; w l. 19831989 przewodnicząca Tymczasowej Komisji Międzyzakładowej "S" w Zakopanem; prowadziła stały punkt kolportażowy wydawnictw podziemnych; po zwolnieniu z internowania decyzją kuratora w Nowym Sączu przeniesiona z II LO do SP nr 7 (w 1985 r. wygrała proces sądowy o przywrócenie na poprzednie stanowisko); wielokrotnie wyzwana na przesłuchania; w jej aktach pracowniczych dokonywano wpisów z powodu bojkotowania uroczystości pierwszomajowych; współorganizatorka Duszpasterstwa "S" przy kościele oo. Bernardynów w Zakopanem.

Od 15 kwietnia 1989 r. w prezydium KO "S" województwa nowosądeckiego; współzałożycielka i przewodnicząca KO "S" w Zakopanem; organizatorka Społecznej Rady Edukacji w Zakopanem (1989).

Od maja 1989 r. na czele Tymczasowej Komisji Miejskiej "S" w Zakopanem; przewodnicząca MKK NSZZ "S" w Zakopanem (październik 1989 r. - luty 1990 r.) Działalność związkowa: MSKZ "S" Pracowników Oświaty w Zakopanem: przewodnicząca (1980-1981, 1989-1990); delegat na WZD RM (1981, 1990), członek ZRM (1981, 1990); delegat na KZD (1990).

W l. 1991-1993 senator RP II kadencji z listy "S"; współzałożycielka Partii Konserwatywnej w Nowym Sączu (1993).

W l. 1995-2000 członek Stowarzyszeniu Rodzin Katolickich, prezes koła w Zakopanem.

Odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2011), Medalem Pamiątkowym Za Wytrwałość w Pracy o Ideały Solidarności "Plus ultra" (1988), Nagrodą Burmistrza Zakopanego (2011) oraz Medalem "Lumen Mundi".


Źródło: Adam Gliksman. Leksykon Ludzi Małopolskiej Solidarności. Tom I. Kraków 2012
Ostatnia weryfikacja danych: 2012-08-31


Biogram w Indeksie Osobowym SSS

Janina Gościej (ur.15.12.1942 w Warszawie) absolwentka filologii polskiej UJ, nauczycielka języka polskiego. Od 1980 przewodnicząca Międzyszkolnej Komisji Zakładowej „S” Pracowników Oświaty i Wychowania Zakopanego i Podtatrza, członek Prezydium Miejskiej KK„S” w tym mieście. Członek Prezydium ZR „S”. Współorganizatorka Duszpasterstwa Nauczycieli w przy kościele oo. Bernardynów Zakopanem. 31 XII 1981 internowana, zwolniona 21 III 1982. Dołączyła do nielegalnych struktur nauczycielskiej „S” w Zakopanem, przewodniczyła Tymczasowej Komisji Międzyzakładowej „S”. Prowadziła stały punkt kolportażowy wydawnictw podziemnych. Przewodnicząca KO „S” w Zakopanem. W 1989 przewodniczyła MKK NSZZ „S” w tym mieście .W 1990 wybrana do ZR „S” Małopolska. W latach 1990-1994 kurator oświaty i wychowania woj. nowosądeckiego. Senator RP II kadencji z listy „S”. W 1993 współorganizowała struktury Partii Konserwatywnej w Nowym Sączu. Od 1995 do 2000 w Stowarzyszeniu Rodzin Katolickich. 1996-2000 dyr. Katolickiej Szkoły Podstawowej w Zakopanem. W 1996 założyła zespół szkół, w którym pełniła funkcję dyrektora. Odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2011),  Krzyżem Wolności i Solidarności (2016).

Uhonorowany Medalem "Dziękujemy za wolność" (2020).


Informacja z listy Internowani

polonistka, nauczycielka, członek Prezydium ZR Małopolska, internowana 31.12.1981 - decyzja nr 275, Gołdap, zwolniona 08.03.1982.