Solidarność to znaczy razem

Izdebski Andrzej

Biogram w Leksykonie Małopolskiej Solidarności, t.2

Ur. 4 listopada 1925 r. w Warszawie; zm. 29 lipca 2008 r. w Krakowie; pochowany na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

Absolwent Politechniki Gdańskiej, Wydz. Inżynierii (1950).

W l. 1944-1945 żołnierz AK i NSZ.

W l. 1950-1978 starszy projektant w Przedsiębiorstwie Budownictwa Miejskiego w Nowej Hucie. W l. 1978-1984 projektant w Spółdzielni "Gromada". W l. 1984-1987 specjalista ds. inwestycji w Zakładach Rolno-Przemysłowych "Iglopool" w Krakowie; w l. 1987-1989 projektant w Biurze Projektów Przemysłu Paszowego w Krakowie. Od 1990 r. na emeryturze.

W l. 1976-1981 współpracownik KOR, od 1977 r. drukarz, kolporter, redaktor i wydawca pisma małopolskiej KPN "Opinia Krakowska"; uczestnik i współorganizator uroczystości niepodległościowych w Krakowie.

W NSZZ "S" od września 1980 r., współorganizator związku w Spółdzielni "Gromada".

Od 1981 r. w KPN: w 1982 r. w Centralnym Kierownictwie Akcji Bieżącej, w l. 1984-1989 w KAB II Obszaru, w l. 1988-1989 szef KAB II Obszaru, od 1989 r. w Radzie Politycznej.

Od sierpnia 1981 r. wielokrotny uczestnik powojennych Marszów Szlakiem Pierwszej Kompanii Kadrowej Strzelców Józefa Piłsudskiego. Autor artykułów drukowanych w prasie podziemnej, m.in. w "Zomorządności"; drukarz i kolporter czasopism podziemnych; sygnatariusz "Apelu do społeczeństwa Małopolski" (7 listopada 1984 r.) i uczestnik Inicjatywy Obywatelskiej w Obronie Praw Człowieka Przeciw Przemocy (7 listopada 1984 r.).

Wielokrotnie zatrzymywany za działalność w l. 80. XX w.; aresztowany m.in. w maju 1986 r. pod zarzutem próby zorganizowania w Nowej Hucie manifestacji; po umorzeniu sprawy zwolniony 1 sierpnia 1986 r.

Uczestnik spotkania założycielskiego Małopolskiego KO "S" w Krakowie (10 kwietnia 1989 r.); członek KKO "S" jako reprezentant Osiedlowego KO "S" Grzegórzki-Wesoła; W 1991 r. NSZZ "S" poparł go w wyborach do Sejmu RP.

Autor opracowań: "Kapitan Gołębiewski żołnierz Międzymorza" (1993) i "W drodze do Międzymorza. Od Piłsudskiego do Moczulskiego" (1999).

Członek Towarzystwa Miłośników Krakowa, Komitetu Opieki nad Kopcem Józefa Piłsudskiego oraz Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa. Aktywny działacz na rzecz pojednania polsko-ukraińskiego (przewodniczący oddziału krakowskiego Towarzystwa "Pomost" ).

Odznaczony pośmiertnie Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2008).


Źródło: Adam Gliksman. Leksykon Ludzi Małopolskiej Solidarności. Tom II. Kraków 2017
Ostatnia weryfikacja danych: 2017-08-31


Biogram w Indeksie Osobowym SSS

Andrzej Izdebski (ur. 4.11.1925 w Warszawie, zm. 29.07.2008 w Krakowie, jest pochowany na Cm. Rakowickim w Krakowie kw. LXXVIII, rz.13, m.33)

W czasie okupacji ukończył Zasadniczą Szkołę Budowlaną w Pruszkowie; od 1 IV 1944 przeszkolenie w Szkole Podchorążych NSZ w Pruszkowie, VIII 1944 - I 1945 żołnierz AK, służbę zakończył 19 I 1945 w stopniu st. strzelca. W VIII 1945 matura; absolwent Politechniki Gdańskiej, Wydz. Inżynierii (1950). 1950-1978 starszy projektant w Przedsiębiorstwie Budownictwa Miejskiego w Nowej Hucie. 1978-1984 projektant w Spółdzielni Gromada. Członek Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa oraz Towarzystwa Miłośników Krakowa.

Kol. Andrzej Izdebski, w latach 1976-1981 był współpracownikiem KOR, od 1977 drukarzem, kolporterem, redaktorem i wydawcą pisma małopolskiej KPN "Opinia Krakowska". Uczestnik uroczystości niepodległościowych, współorganizator imprez okolicznościowych związanych z marszałkiem Józefem Piłsudskim, członek Komitetu Opieki nad Kopcem Józefa Piłsudskiego.

Od pierwszych chwil w "Solidarności", we IX 1980 w "S", współorganizator Komisji Zakładowej w Spółdzielni.

Od 1981 w Konfederacji Polski Niepodległej: w 1982 w Centralnym Kierownictwie Akcji Bieżącej, VI 1984 - 1989 w KAB II Obszaru, II 1988 - III 1989 jego szef, od 1989 w Radzie Politycznej; od pierwszego powojennego Marszu Szlakiem Pierwszej Kompanii Kadrowej Strzelców Józefa Piłsudskiego w VIII 1981 wielokrotny jego uczestnik.

Po 13 XII 1981 autor artykułów m.in. w "Zomorządności"; 7 XI 1984 sygnatariusz Apelu do społeczeństwa Małopolski i uczestnik powołanej tym dokumentem Inicjatywy Obywatelskiej w Obronie Praw Człowieka Przeciw Przemocy. 1984-1987 specjalista ds. inwestycji w Zakładach Rolno-Przemysłowych Iglopool w Krakowie. W V 1986 aresztowany, oskarżony o podjęcie działań zmierzających do zorganizowania w Krakowie-Nowej Hucie manifestacji, sprawę umorzono, zwolniony 1 VIII 1986. 19-20 IX 1987 uczestnik Pielgrzymki Ludzi Pracy na Jasna Górę. 1987-1989 projektant w Biurze Projektów Przemysłu Paszowego w Krakowie.

W 1989 członek KO "S" w Krakowie. Od 1990 na emeryturze.

Autor opracowań historycznych, głównie z dziejów Międzymorza i stosunków polsko-ukraińskich - aktywny działacz na rzecz pojednania polsko-ukraińskiego (przewodniczący oddziału krakowskiego Towarzystwa "Pomost" ).

Odznaczony pośmiertnie Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2008), uhonorowany Medalem "Dziękujemy za wolność" (2015).


Informacja z listy Strajk 88

Wsparcie strajku, KPN – uchwala popierająca strajk oraz relegalizację Solidarności


Informacja z listy Aresztowani

(1925), członek KPN w Krakowie, aresztowany V - 1 VIII 1986.