Solidarność to znaczy razem

Kahl-Stachniewicz Romana

Informacja z listy Internowani

ekonomistka, członek KPN, internowana 13.12.1981 - decyzja nr 333, Gołdap, zwolniona 08.03.1982.