Solidarność to znaczy razem

Kahl-Stachniewicz Romana

Biogram w Indeksie Osobowym SSS

Kahl-Stachniewicz Romana (ur.10.02.1943, zm. 15.03.2018 r. w Krakowie; pochowana Cm. Rakowicki kw. XXXIII rz. 6. m.12)

Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Krakowie (1968), uczestniczyła w wiecu studenckim w marcu 1968 na AE. Wcześniej w l. 1958-1963 była harcerka w ZHP a w latach 1963-68 była członkiem w ZSP. W latach 1968-1971 referent w Powiatowej Radzie Narodowej w Krakowie, 1971-1974 starszy inspektor w Przedsiębiorstwie Materiałów Budowlanych tamże, 1974-1979 specjalista ds. organizacji i zarządzania na Uniwersytecie Jagiellońskim (z powodu działalności opozycyjnej w X 1978 podjęto próbę zwolnienia jej z pracy, następnie w 1979 karnie oddelegowano do Zakładu Aparatury Naukowej UJ), 1979-1985 specjalista ds. ekonomicznych w Skawińskich Zakładach Materiałów Ogniotrwałych w Skawinie.

W V 1977 wytwarzała i kolportowała ulotki o mszy za Stanisława Pyjasa, 15 V 1977 uczestniczka Czarnego Marszu w Krakowie.

XII 1977 - 1980 członek ROPCiO: organizatorka spotkań ROPCiO w swym mieszkaniu, działała na rzecz opublikowania w Dzienniku Ustaw ratyfikowanego przez PRL Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych, uczestniczka zjazdów i ogólnopolskich spotkań (m.in. 17 IX 1978 w Łodzi, 18-19 XI 1978 w Gdańsku, 10 XII 1978 w Warszawie, 8-9 XII 1979 w Krakowie).

IV 1978 - 1981 współzałożycielka, redaktorka i autorka niezależnego pisma "Opinia Krakowska"; uczestniczka wykładów Uniwersytetu Łatającego; organizatorka, współorganizatorka, uczestniczka demonstracji i rocznicowych uroczystości patriotycznych (m.in. 13 IV, 3 V, 1 VIII, 17 IX, 11 XI oraz niezależnych uroczystości pod Kopcem Józefa Piłsudskiego na Sowińcu), akcji ulotkowych i plakatowych; sygnatariuszka listów protestacyjnych, odezw i oświadczeń: domagała się przywrócenia świąt państwowych 3 V i 11 XI, zbierała podpisy pod apelem o przywrócenie do pracy dr. Edwarda Łukawera (1977/1978) oraz w sprawie nadawania transmisji mszy św. w radiu i telewizji w niedziele i święt.

1978-1981 zbierała i przekazywała, m.in. Leszkowi Moczulskiemu, Jackowi Kuroniowi, Róży Woźniakowskiej, korespondentom Reutersa, informacje o represjach i prześladowaniach w Krakowie; nawiązała kontakt z osobami z SKS. 1978-1989 kolporterka wydawnictw niezależnych i podziemnych (książek, pism, ulotek), zaopatrywała się głównie u Stanisława Palczewskiego, Józefa Barana, Marii Moczulskiej, Krzysztofa Gąsiorowskiego. 25 VII 1979 członek Komitetu Założycielskiego Ruchu Porozumienia Polskich Socjalistów (następnie wchłoniętego przez KPN).

1 IX 1979 - 2007 członek założyciel KPN, do IV 1982 członek Kierownictwa Akcji Bieżącej Obszaru II Południowego; IX 1984 - XII 1991 prowadziła w mieszkaniu krakowską ekspozyturę Biura Przewodniczącego KPN. Wielokrotnie poddawana przeszukaniom, zatrzymywana, przesłuchiwana.

W VII 1980 wzywała do tworzenia komitetów Wolnych Związków Zawodowych w zakładach pracy, od VIII 1980 zbierała informacje o strajkach i represjach (przekazywane m.in. zagranicę), zainteresowanym działaczom przekazywała projekty statutów związków zawodowych. W 1981 współpracowała z osobami z MKZ Małopolska w sprawie wspierania aresztowanych członków KPN, przeprowadzała akcje ulotkowe, wydawała oświadczenia dotyczące uwolnienia więźniów politycznych oraz informacje o tematyce katyńskiej, kolportowała Rewolucję bez rewolucji Leszka Moczulskiego, rozprowadzała znaczki KPN; od III 1981 w KOWzP.

13 XII 1981 internowana w areszcie KW MO przy ul. Mogilskiej w Krakowie, od 30 XII 1981 w Ośr. Odosobnienia w Kielcach-Piaskach, od 21 I 1982 w Gołdapi, zwolniona 21 III 1982. W 1985 uczestniczka rotacyjnej głodówki w parafii Narodzenia NMP w Krakowie-Bieżanowie w proteście przeciwko uwięzieniu 11 osób i zabójstwu ks. Jerzego Popiełuszki.

W 1989 rzeczniczka KPN podczas wyborów, organizatorka akcji plakatowych i ulotkowych, mąż zaufania KPN w komisji wyborczej. Od 2003 na emeryturze. Honorowy członek KPN.

Odznaczona złotą Odznaką za Zasługi dla KPN (1994), Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2007) a także Medalem "Dziękujemy za wolność".

Do 9 X 1984 rozpracowywana przez Wydz. III WUSW w Krakowie w ramach SOR krypt. Gniazdo.


Informacja z listy Internowani

ekonomistka, członek KPN, internowana 13.12.1981 - decyzja nr 333, Gołdap, zwolniona 08.03.1982.