Solidarność to znaczy razem

Kłoczowski Andrzej Jan

Biogram w Indeksie Osobowym SSS

O. Jan Andrzej Kłoczowski, ur. 5.07.1937 w Warszawie. Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, kierunek historia sztuki (1960). W 1975 doktorat na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, Wydz. Filozofii Chrześcijańskiej, w 1990 habilitacja w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie.

1961-1963 asystent w Katedrze Historii Sztuki KUL. W 1963 wstąpił do zakonu dominikanów, podjął studia filozoficzne i teologiczne, w 1971 lektor św. teologii (wewnętrzny tytuł naukowy zakonu). 1970-1986 duszpasterz akademicki w kościele oo. Dominikanów w Krakowie, w l. 70. w Duszpasterstwie Akademickim Beczka skupił grupy młodzieży zainteresowanej obok religii również filozofią, kulturą i problemami społecznymi (m.in. Liliana Batko, Józef Ruszar, Wojciech Oracz, Bogusław Sonik), prowadził seminarium z udziałem opozycyjnie nastawionych intelektualistów (m.in. Zygmunta Chylińskiego, Mirosława Dzielskiego, Roberta Kaczmarka).

Od 1971 wykładowca w Kolegium Filozoficzno-Teologicznym oo. Dominikanów w Krakowie, od 1979 na Papieskim Wydz. Teologicznym, od 1982 w PAT w Krakowie. 1973-1993 członek redakcji "W drodze". W I 1976 sygnatariusz Listu 101 przeciwko zmianom w Konstytucji PRL; po VI 1976 organizator (z członkami DA Beczka) zbiórki pieniędzy na pomoc represjonowanym robotnikom, nawiązał kontakty z KOR; 1978-1986 współorganizator Studium Wiedzy Chrześcijańskiej przy krakowskich duszpasterstwach akademickich; w V 1980 sygnatariusz apelu w obronie Jana Kozłowskiego.

17.12.1981 internowany, 21.12.1981 zwolniony (po interwencji kard. Franciszka Macharskiego). Organizator punktu pomocy w klasztorze dla osób internowanych i uwięzionych, jednego z pierwszych w Krakowie; współpracownik Chrześcijańskiego Uniwersytetu Robotniczego im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Krakowie-Mistrzejowicach; od poł. l. 80. prowadził seminarium formacyjne (zwane salonem) dla związanych z opozycją młodych intelektualistów, studentów i dziennikarzy (m.in. Roman Graczyk, Adam Szostkiewicz, Henryk Woźniakowski).

W 1989 uczestnik kampanii wyborczej KO "S". W 1990 kierownik Katedry Filozofii Religii na Wydz. Filozoficznym PAT, 1990-1998 rektor Kolegium Filozoficzno-Teologicznego oo. Dominikanów w Krakowie. Od 1990 regens Polskiej Prowincji oo. Dominikanów. 1992-1998 członek Komisji Filozofii i Teologii Komitetu Badań Naukowych. 1992-1996 członek redakcji miesięcznika "Znak", od 1997 w radzie redakcyjnej "Przeglądu Filozoficznego. Nowa Seria". Od 1997 redaktor naczelny czasopisma "Logos i Ethos". Od 1995 prof. PAT.

W 2016 uhonorowany został przez nas Medalem "Dziękujemy za wolność" za wybitny udział w tworzeniu wolności, niepodległości, demokratycznej i samorządnej Rzeczypospolitej Polski. Odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności (2021)


Informacja z listy Internowani

dominikanin, internowany 17.12.1981 - z wezwania - decyzja nr 366, zwolniony 22.12.1981.