Solidarność to znaczy razem

Krasnodębski Karol

Biogram w Leksykonie Małopolskiej Solidarności, t.1

Ur. 3 września 1929 r. w Warszawie.

Absolwent Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej (1961).

Kierownik Laboratorium Centralnego w Fabryce Obrabiarek Specjalizowanych Ponar w Tarnowie (od 1981 r. Zakłady Mechaniczne Ponar Tarnów) w l. 1961-1984; w 1984 r. na rencie; obecnie na emeryturze.

W NSZZ "S" od 1980 r.; inicjator i przewodniczący komitetu założycielskiego w FOS Ponar (17 września 1980 r.); zaangażowany w tworzenie struktur związkowych na terenie Tarnowa; od 7 października 1980 r. członek Tarnowskiej Komisji Koordynacyjnej "S"; od 14 stycznia 1981 r. przewodniczący KZ "S"; od września 1981 r. kierownik Delegatury ZRM w Tarnowie; współzałożyciel KOWzP w Tarnowie (październik 1981 r.); członek delegacji do strajkujących rolników w Brzostku (grudzień 1981 r.).

Internowany 13 grudnia 1981 r. w ZK w Załężu i AŚ w Krakowie przy ul. Montelupich; zwolniony 30 kwietnia 1982 r.; internowany ponownie 12 czerwca 1982 r. w ZK w Załężu; po uzyskaniu przepustki na podjęcie leczenia w szpitalu okulistycznym w Witkowicach zatrzymany w Tarnowie i aresztowany pod zarzutem kolportażu nielegalnych materiałów; 15 sierpnia 1982 r. internowanie zamieniono na areszt; osadzony w ZK w Tarnowie, gdzie w październiku 1982 r. podjął 14-dniową głodówkę na wieść o delegalizacji NSZZ "S"; zwolniony 15 listopada 1982 r.; po powrocie do pracy zdegradowany do sta- nowiska technologa; koordynator podziemnych struktur związkowych MKS Region Małopolski Południowo-Wschodniej (czerwiec - październik 1983 r.); animator i organizator Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy kościele Księży Misjonarzy w Tarnowie (1983); wielokrotnie zatrzymywany i skazywany przez kolegia ds. wykroczeń, m.in. za organizowanie obchodów rocznicy 11 listopada i kolportowanie prasy podziemnej; aresztowany (24 lutego 1984 r. - 7 sierpnia 1984 r.), osadzony w AŚ w Rzeszowie i w ZK w Załężu; w trakcie pobytu w areszcie zwolniony dyscyplinarnie z pracy.

W 1985 r. uczestnik głodówki protestacyjnej w kościele parafialnym w Krakowie-Bieżanowie; w 1986 r. redaktor podziemnego pisma "Nadzieja"; w dn. 29 grudnia 1986 r. ukarany przez kolegium ds. wykroczeń za składanie kwiatów 11 listopada pod Pomnikiem Niepodległości; 18 lipca 1987 r. skazany na karę grzywny za posiadanie podziemnych wydawnictw; organizator Komitetu Założycielskiego "S" w ZMT (1989); od kwietnia 1989 r. przewodniczący KO "S" w Tarnowie.

W l. 1989-1991 poseł na Sejm z listy KO "S"; w 1993 r. pełnomocnik wojewody tarnowskiego ds. wyprowadzenia wojsk radzieckich z województwa tarnowskiego.

Racjonalizator i wynalazca, wieloletni przewodniczący Koła Zakładowego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich, Sekretarz Oddziału Wojewódzkiego SIMP; posiadacz Złotej Honorowej Odznaki SIMP; rzeczoznawca Naczelnej Organizacji Technicznej i SIMP; założyciel, wieloletni prezes i członek Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Mościce (1991).

Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2011), Złotym Krzyżem Zasługi (2007), Brązowym Krzyżem Zasługi (1954), Brązowym Medalem za Obronność Kraju (1970) i Srebrną Odznaką za Zasługi dla Rozwoju Przemysłu Maszynowego (1977); uhonorowany Medalem Zasłużony dla NSZZ "Solidarność" Regionu Małopolska (2000) i medalem "Niezłomnym w słowie" (2010).


Źródło: Adam Gliksman. Leksykon Ludzi Małopolskiej Solidarności. Tom I. Kraków 2012
Ostatnia weryfikacja danych: 2012-08-31


Informacja z listy Internowani

inżynier chemik, przewodniczący KZ NSZZ "S" w Zakładach Mechanicznych "Ponar" w Tarnowie, kierownik Delegatury ZR Małopolska NSZZ "S" w Tarnowie, internowany 13.12.1981 - decyzja nr 15/81, Załęże, zwolniony 30.04.1982. Ponownie internowany 14.06.1982 - decyzja nr 61/82, zwolniony 21.08.1982, aresztowany 09.1982, Montelupich.


Informacja z listy Aresztowani

(1929), pracownik Zakładów Mechanicznych "Ponar" w Tarnowie, aresztowany 15 VIII - 15 XI 1982, ponownie aresztowany II - VII 1984.