Solidarność to znaczy razem

Krupiarz Władysław

Biogram w Leksykonie Małopolskiej Solidarności, t.1

Ur. 12 stycznia 1927 r. w Podzameczku, obwód tarnopolski (Ukraina); zm. 26 grudnia 1996 r. w Krakowie; pochowany na cmentarzu w Grębałowie w Nowej Hucie.

Absolwent Wydziału Budownictwa Wodnego Politechniki Krakowskiej (1955).

Technik w Dyrekcji Budowy Kolei Państwowej; projektant w Biurze Projektów Budownictwa Wojskowego (1955-1957); zatrudniony w Służbie Drogowej PKP w Krakowie (19571972), a następnie w Biurze Inwestycji Południowej Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowej w Krakowie jako starszy inspektor nadzoru, kierownik działu oraz główny inżynier (19721981); od 1982 r. na rencie; od 1992 r. na emeryturze.

W NSZZ "S" od października 1980 r.; we wrześniu 1980 r. wszedł w skład Rady Zakładowej Związku Zawodowego Kolejarzy w Centrali PDOKP, która 28 października 1980 r. na wniosek J. Dąbrowskiego dokonała samorozwiązania, a następnie przekształciła się w Komitet Założycielski NSZZ "S"; w styczniu 1981 r. został wybrany na członka Prezydium KZ i zastępcę przewodniczącego KZ; delegat na I WZD RM w lipcu 1981 r. w Tarnowie, na którym został wybrany na członka ZR; następnie wszedł w skład Prezydium ZRM; w Regionie kierował Sekcją Spraw Pracowniczych; w dn. 25-27 października 1981 r. był delegatem na I KZD Kolejarzy NSZZ "S" we Wrocławiu.

W dn. 14 grudnia 1981 r. został internowany w Ośrodku Odosobnienia w Nowym Wiśniczu; ze względu na stan zdrowia przewieziony 22 grudnia 1981 r. do szpitala więziennego przy ul. Montelupich w Krakowie; zwolniony w dn. 6 lutego 1982 r.

Po powrocie do pracy został przesunięty na niższe stanowisko administracyjne; przeszedł na rentę; w kolejnych latach zaangażowany w działalność podziemną, m.in. członek redakcji (wraz z F. Miranowskim, A. Osiką, K. Wągiel i J. Polakiem) oraz kolporter "Kolejarza Małopolskiego"; członek RKS Małopolska.

Działalność związkowa: KZ Centrali PDOKP: członek Prezydium, zastępca przewodniczącego (1981); delegat na WZD RM (1981, 1989-1992); członek ZRM (1981).

W l. 1988-1991 wspierał Fundację im. Brata Alberta w Radwanowicach, nadzorując prace budowlane; po 1989 r. pracownik OSK NSZZ "S", a następnie Działu Kontaktów z Zakładami Pracy ZRM (do 1995 r.).

Upamiętnia go tablica w kaplicy w Radwanowicach.

Członek Małopolskiego Oddziału Społecznego Komitetu Budowy Pomnika ku Czci Górników KWK "Wujek" (1990).


Źródło: Adam Gliksman. Leksykon Ludzi Małopolskiej Solidarności. Tom I. Kraków 2012
Ostatnia weryfikacja danych: 2012-08-31


Informacja z listy Internowani

inżynier w Południowej Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych, członek Prezydium KZ NSZZ "S" PKP, Sekcja Spraw Pracowniczych, członek ZR Małopolska NSZZ "S", internowany 14.12.1981 - decyzja nr 302, Nowy Wiśnicz, Załęże, zwolniony 06.02.1982.