Solidarność to znaczy razem

Kuczera Jerzy

Biogram w Leksykonie Małopolskiej Solidarności, t.1

Ur. 13 stycznia 1938 r. w Nowej Wsi, pow. jędrzejowski.

Ukończył Liceum Kulturalno-Oświatowe w Rożnicy (1955); w l. 1955-1957 uczył się w Oficerskiej Szkole Wojsk Pancernych i Zmechanizowanych im. S. Czarneckiego w Poznaniu, której nie ukończył z powodu rozwiązania szkoły; absolwent Technikum dla Pracujących przy Hucie im. Lenina w zawodzie technik-elektryk (1965); mistrz w zawodzie elektryka (1968); absolwent studium prawno-ekonomicznego dla dozoru średniego przy HiL (1979).

W l. 1957-1959 pracownik Banku Spółdzielczego w Sędziszowie; w l. 1960-1962 zatrudniony w Przedsiębiorstwie Robót Kolejowych nr 9 w Krakowie; w l. 1962-1993 elektryk utrzymania ruchu, a od 1983 r. mistrz utrzymania ruchu w Stalowni Martenowskiej, następnie w Stalowni Konwertorowej HiL (obecnie ArcelorMittal Poland); od 1993 r. na rencie; od 1995 r. na emeryturze.

Pod koniec l. 70. utrzymywał kontakty z KOR i WZZ oraz współpracował z SKS, "Krzyżem Nowohuckim" oraz KPN; uczestnik spotkań organizowanych przez F. Grabczyka i J. Franczyka.

W 1980 r. współinicjator i współorganizator (wraz z F. Grabczykiem) grupy inicjatywnej WZZ w HiL, w ramach której 13 lipca 1980 r. współredagował pierwszą listę postulatów socjalno-politycznych, przewodniczący WZZ na Zakładzie Stalowniczym, a następnie w HiL.

W NSZZ "S" od 1980 r.; w sierpniu 1980 r. współorganizator wieców i spotkań załogi HiL z dyrekcją; współorganizator Komitetu Robotniczego Hutników, 3 września 1980 r. wybrany na przewodniczącego KRH; w niewyjaśnionych okolicznościach na następny dzień został zastąpiony przez S. Mlonka; członek KRH (od września 1980 r.); od marca 1981 r. członek Plenum KRH; przewodniczący Komisji Wydziałowej "S" w Zakładzie Stalowniczym HiL (od września 1980 r.).

Reprezentant HiL na zebraniu założycielskim Tymczasowego MKZ w Krakowie (12 września 1980 r.); członek Zarządu MKZ w Krakowie (od 15 września 1980 r.), odpowiedzialny za sekcję interwencji; reprezentant MKZ w trakcie negocjacji z rolnikami w Ustrzykach i Rzeszowie (1981); delegat na I WZD RM NSZZ "S" w Tarnowie w lipcu 1981 r.; od sierpnia 1981 r. kierownik administracyjny ZRM.

Współinicjator powstania Małopolskiego KOWzP (marzec 1981 r.), od 9 października 1981 r. przewodniczący; uczestnik Krajowego Zjazdu KOWzP w Radomiu (listopad 1981 r.), członek Rady Koordynacyjnej KOWzP.

W dn. 13 grudnia 1981 r. internowany na KM MO na os. Zgody, a następnie KW MO przy ul. Mogilskiej oraz w ośrodkach odosobnienia w Nowym Wiśniczu i w ZK w Załężu; zwolniony 16 czerwca 1982 r.

Kilkakrotnie zatrzymywany w l. 1983-1984, m.in. 8 sierpnia 1983 r., oskarżony o napaść na funkcjonariusza w trakcie przesłuchania; zwolniony z AŚ w Krakowie 30 sierpnia 1983 r.

Współzałożyciel Wolnej Federacyjnej Partii Pracy (1991, od 1994 r. Federacja Wolnych Polaków), przewodniczący Rady Politycznej.

Członek UPR (1993-1995); w 1991 r. startował do Sejmu RP.

Autor książki "Dziejowi mitotwórcy" (Kraków 2009).

Odznaczony "Krzyżem Wolności i Solidarności" (2011), Srebrnym Krzyżem Zasługi"(1975), Brązowym Krzyżem Zasługi, Złotym Krzyżem Zasługi (1981) oraz medalem z okazji 25-lecia KRH (2005).


Źródło: Adam Gliksman. Leksykon Ludzi Małopolskiej Solidarności. Tom I. Kraków 2012
Ostatnia weryfikacja danych: 2012-08-31


Informacja z listy Internowani

elektryk w Hucie im. Lenina, przewodniczący KZ NSZZ "S" na Wydziale Martenów, przewodniczący KOWzP, internowany 13.12.1981 - decyzja nr 100, Nowy Wiśnicz, Załęże, zwolniony 14.06.1982.