Solidarność to znaczy razem

Lebiest Ryszard

Biogram w Leksykonie Małopolskiej Solidarności, t.1

Ur. 20 stycznia 1942 r. w Krakowie.

Ukończył Szkołę Poligraficzną w Krakowie ze specjalnością zecer i linotypista (1962).

Zatrudniony w Krakowskich Zakładach Graficznych w Krakowie w l. 1958-1959, w Prasowych Zakładach Graficznych w Krakowie w l. 1959-1983; od 1983 r. na rencie; w l. 1983-1989 redaktor techniczny "Tygodnika Powszechnego"; w l. 1989-2012 redaktor techniczny "Dziennika Polskiego"; od 2002 r. na wcześniejszej emeryturze; od 2007 r. na emeryturze.

W NSZZ "S" od września 1980 r.; członekzałożyciel oraz przewodniczący Tymczasowej KZ "S" w PZG w Krakowie, a następnie przewodniczący KZ NSZZ "S" Drukarzy i Dziennikarzy PZG; redaktor odpowiedzialny pisma KZ "S" PZG "Sztylecik"; w dn. 18-20 sierpnia 1981 r. organizator krakowskich Dni bez Prasy, jedynego w Polsce w pełni przeprowadzonego strajku drukarzy, w trakcie którego w Krakowie przez trzy dni nie ukazał się żaden partyjny tytuł prasowy, wydawca biuletynu "Dni bez prasy"; w lipcu 1981 r. delegat na I WZD RM, na którym został wybrany na członka ZRM.

W dn. 13 grudnia 1981 r. został internowany w Ośrodku Odosobnienia w Nowym Wiśniczu, a następnie w Załężu; uczestniczył w głodówce w Załężu; zwolniony ze względu na stan zdrowia z internowania w dn. 11 marca 1982 r.; pozostawał na zwolnieniu lekarskim do stycznia 1983 r.; 29 stycznia 1983 r. na drugi dzień po powrocie do pracy, po zakończeniu nocnej zmiany ciężko pobity na ulicy przez "nieznanych sprawców", ze względu na uszczerbek na zdrowiu przeszedł na rentę; przewodniczący Tajnej KZ w PZG.

W l. 1983-1989 organizował pomoc dla internowanych i represjonowanych; współpracował z Komitetem Pomocy Internowanym, a następnie z Komitetem Pomocy Represjonowanym w Mistrzejowicach; słuchacz Chrześcijańskiego Uniwersytetu Robotniczego im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Krakowie-Mistrzejowicach; działacz Ośrodka Kultury Niezależnej w Krakowie-Mistrzejowicach; w dn. 25-28 sierpnia 1988 r. brał udział i organizował Międzynarodową Konferencję Praw Człowieka i Obywatela w Krakowie-Mistrzejowicach.

Działalność związkowa: KZ NSZZ "S" w PZG: przewodniczący (1980-1981, 19891995); delegat na WZD RM (1981, 1989-1992); członek ZRM (1981,1990-1992); delegat na KZD (1990-1992).

W l. 1989-2000 członek krakowskiego KO, członek Zarządu, redaktor naczelny biuletynu KO "Krakus"; członek Rady Programowej "Tygodnika Małopolska Solidarność".

W 1991 r. kandydat do Sejmu RP; w l. 1998-2002 członek Prezydium Zarządu Dzielnicy IV Miasta Krakowa, zastępca redaktora naczelnego "Biuletynu Dzielnicy IV".

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2011), "Medalem Obywatelskim" Komitetu Obywatelskiego Miasta Krakowa (2005), medalem "Niezłomnym w Słowie" (2007) oraz medalem Za zasługi dla Małopolskiej "Solidarności" (2011).


Źródło: Adam Gliksman. Leksykon Ludzi Małopolskiej Solidarności. Tom I. Kraków 2012
Ostatnia weryfikacja danych: 2012-08-31


Biogram w Indeksie Osobowym SSS

Ryszard Lebiest ur. 20 stycznia 1942 r. w Krakowie. Ukończył Szkołę Poligraficzną w Krakowie ze specjalnością zecer i linotypista (1962). Zatrudniony w Krakowskich Zakładach Graficznych w Krakowie w l. 1958-1959, w Prasowych Zakładach Graficznych w Krakowie w l. 1959-1983; od 1983 r. na rencie; w l. 1983-1989 redaktor techniczny "Tygodnika Powszechnego"; w l. 1989-2012 redaktor techniczny "Dziennika Polskiego"; od 2002 r. na wcześniejszej emeryturze; od 2007 r. na emeryturze.

W NSZZ "Solidarność" od września 1980 r.; członek założyciel oraz przewodniczący Tymczasowej KZ "S" w PZG w Krakowie, a następnie przewodniczący KZ NSZZ "S" Drukarzy i Dziennikarzy PZG; redaktor odpowiedzialny pisma KZ "S" PZG "Sztylecik"; w dn. 18-20 sierpnia 1981 r. organizator krakowskich Dni bez Prasy, jedynego w Polsce w pełni przeprowadzonego strajku drukarzy, w trakcie którego w Krakowie przez trzy dni nie ukazał się żaden partyjny tytuł prasowy, wydawca biuletynu "Dni bez prasy"; w lipcu 1981 r. delegat na I WZD RM, na którym został wybrany na członka ZRM.

W dn. 13 grudnia 1981 r. został internowany w Ośrodku Odosobnienia w Nowym Wiśniczu, a następnie w Załężu; uczestniczył w głodówce w Załężu; zwolniony ze względu na stan zdrowia z internowania w dn. 11 marca 1982 r.; pozostawał na zwolnieniu lekarskim do stycznia 1983 r.; 29 stycznia 1983 r. na drugi dzień po zakończeniu nocnej zmiany ciężko pobity na ulicy przez "nieznanych sprawców", ze względu na uszczerbek na zdrowiu przeszedł na rentę; przewodniczący Tajnej KZ w PZG.

W l. 1983-1989 organizował pomoc dla internowanych i represjonowanych; współpracował z Komitetem Pomocy Internowanym, a następnie z Komitetem Pomocy Represjonowanym w Mistrzejowicach; słuchacz Chrześcijańskiego Uniwersytetu Robotniczego im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Krakowie-Mistrzejowicach; działacz Ośrodka Kultury Niezależnej w Krakowie-Mistrzejowicach; w dn. 25-28 sierpnia 1988 r. brał udział i organizował Międzynarodową Konferencję Praw Człowieka i Obywatela w Krakowie-Mistrzejowicach.

Działalność związkowa: KZ NSZZ "S" w PZG: przewodniczący (1980-1981, 1989- 1995); delegat na WZD RM (1981, 1989-1992); członek ZRM (1981,1990-1992); delegat na KZD (1990-1992). W l. 1989-2000 członek krakowskiego KO, członek Zarządu, redaktor naczelny biuletynu KO "Krakus"; członek Rady Programowej "Tygodnika Małopolska Solidarność". W 1991 r. kandydat do Sejmu RP; w l. 1998-2002 członek Prezydium Zarządu Dzielnicy IV Miasta Krakowa, zastępca redaktora naczelnego "Biuletynu Dzielnicy IV".

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2011), "Medalem Obywatelskim" Komitetu Obywatelskiego Miasta Krakowa (2005), medalem "Niezłomnym w Słowie" (2007) oraz medalem Za zasługi dla Małopolskiej "Solidarności" (2011). Uhonorowany Medalem "Dziękujemy za wolność" (2014).


Informacja z listy Internowani

linotypista, przewodniczący KZ NSZZ "S" w Prasowych Zakładach Graficznych, członek ZR Małopolska NSZZ "S", internowany 13.12.1981 - decyzja nr 286, Nowy Wiśnicz, Załęże, zwolniony 08.03.1982.