Solidarność to znaczy razem

Mroczka Jerzy

Biogram w Leksykonie Małopolskiej Solidarności, t.1

Ur. 14 października 1934 r. w Krakowie; zm. 6 sierpnia 2005 r. w Nowym Targu; pochowany na cmentarzu w Nowym Targu.

Absolwent Wydziału Lekarskiego AM w Krakowie (1963).

Lekarz-psychiatra w Szpitalu Powiatowym w Bochni (1963), Szpitalu Psychiatrycznym im. J. Babińskiego w Krakowie-Kobierzynie (1964-1968), Wojewódzkiej Przychodni Zdrowia Psychicznego w Krakowie (1968) i Poradni Zdrowia Psychicznego w Brzesku (1968-1971); w l. 1971-2001 kierownik Poradni Zdrowia Psychicznego w Przychodni w Nowym Targu; dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nowym Targu (1990-1992), a w l. 1996-1997 p.o. dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nowym Targu; lekarz w Podhalańskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II.

W NSZZ "S" od 1980 r.; współtwórca "S" służby zdrowia w Nowym Targu; członek Miejskiej Komisji Koordynacyjnej w Nowym Targu; z ramienia "S" zajmował się tworzeniem struktur NSZZ RI "S" na Podhalu.

Internowany 13 grudnia 1981 r. w ZK w Załężu; zwolniony 15 lutego 1982 r.

Członek Prezydium KO "S" województwa nowosądeckiego - wraz z J. Galantem, A. Szkaradkiem, J. Gościej i H. Opilo (15 kwietnia 1989 r.).

Działalność związkowa: KZ "S" w ZOZ w Nowym Targu: członek (1980-1981), przewodniczący KZ (1989-1990); delegat na WZD RM (1989-1992); członek ZRM (1990), delegat Małopolskiej Komisji Koordynacyjnej NSZZ "S" na Zjazd Krajowy Komisji Koordynacyjnej Służby Zdrowia NSZZ "S" (1990).

Działacz Komitetu Obywatelskiego w Nowym Targu, członek BBWR - przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego w Nowym Sączu i członek-założyciel AWS w województwie nowosądeckim (1996).

Przewodniczący Rady Miasta Nowy Targ (1994-1998); radny Rady Powiatu (2002-2005).

Członek Polskiego Towarzystwa Lekarskiego (od 1990 r. przewodniczący koła w Nowym Targu, przez jedną kadencję Członek Zarządu Głównego) i Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Uhonorowany Pamiątkowym Medalem profesora Józefa Bogusza (Polskie Towarzystwo Lekarskie, 2005), Medalem 650-lecia Nowego Targu (1996), Medalem "Za szczególne zasługi dla miasta Nowego Targu" (2000) i Złotą odznaką za opiekę nad zabytkami (2001).


Źródło: Adam Gliksman. Leksykon Ludzi Małopolskiej Solidarności. Tom I. Kraków 2012
Ostatnia weryfikacja danych: 2012-08-31


Biogram w Indeksie Osobowym SSS

Jerzy Józef Mroczka (ur.14.10.1934 w Krakowie, zm. 06.08.2005 w Nowym Targu) psychiatra. W NSZZ „S” od 1980 r. Wiceprzewodniczący KZ NSZZ"Solidarność" przy ZOZ w Nowym Targu, członek Miejskiej Komisji Koordynacyjnej tamże. 13 grudnia 1981 internowany w Załężu; zwolniony 15 lutego 1982 r. Po wyjściu z więzienia kontakty z działaczami "Solidarności Wiejskiej", udział w przygotowaniu pisma "Janosik", wydawanego przez podziemne struktury "Solidarności" na Podhalu. W 1989, jako członek nowotarskiego KO, wybrany na delegata do wojewódzkiego KO w Nowym Sączu. W latach1989-1990 przewodniczący KZ. Delegat na WZD RM (1989-1992); członek ZRM (1990) jak też delegat Małopolskiej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „S” na Zjazd Krajowy Komisji Koordynacyjnej Służby Zdrowia NSZZ „S” w 1990. Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego BBWR w Nowym Sączu i członek-założyciel AWS w województwie nowosądeckim (1996). W latach 1994-1998 przewodniczący Rady Miasta Nowy Targ, a od 2002 do 2005 radny Rady Powiatu. Medal prof. Józefa Bogusza (Polskie Towarzystwo Lekarskie, 2005), Medal 650-lecia Nowego Targu (1996), Medal „Za szczególne zasługi dla miasta Nowego Targu” (2000) i Złota odznaka za opiekę nad zabytkami (2001).

Uhonorowany Medalem "Dziękujemy za wolność" (2020).


Informacja z listy Internowani

lekarz w szpitalu w Nowym Targu, internowany 13.12.1981 - decyzja nr 8/81, Załęże, zwolniony 15.02.1982.