Solidarność to znaczy razem

Niemiec Barbara

Biogram w Leksykonie Małopolskiej Solidarności, t.1

Ur. 13 lipca 1943 r. w Krakowie.

Absolwentka polonistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim (1966); doktorat (1977).

W l. 1966-1970 asystent w Katedrze Językoznawstwa Ogólnego UJ; bibliotekarka i nauczycielka języka polskiego w szkołach podstawowych nr 93 i 68 w Krakowie (1970-1974); w l. 1977-1979 adiunkt w Instytucie Kształcenia Nauczycieli i Badań Oświatowych; w l. 1979-2003 adiunkt w Instytucie Pedagogiki UJ; od 2003 r. na emeryturze; od 2003 r. wykładowca w Wyższej Szkole Filozoficzno-Pedagogicznej Ignatianum w Krakowie.

W marcu 1968 r. uczestniczyła w strajku absencyjnym na UJ oraz w demonstracjach studenckich.

W NSZZ "S" od września 1980 r.; członkini Komitetu Założycielskiego "S" na Wydziale Filozoficzno-Historycznym UJ, a następnie współtwórczyni KZ; przewodnicząca Koła "S" w Instytucie Pedagogiki.

W l. 1981-1989 współpracowała z Arcybiskupim Komitetem Pomocy Więzionym i Internowanym.

Po wprowadzeniu stanu wojennego brała udział w strajku absencyjnym na UJ; uczestniczka wszystkich demonstracji, począwszy od pierwszej 17 grudnia 1981 r. po zamordowaniu górników z Kopalni Wujek; od 1982 r. członkini TKZ UJ (pseudonim "Marysia"); działaczka MKS Kraków (łączniczka z zakładami w KrakowieŚródmieściu), wiceprzewodnicząca RKS (od 1983 r.); w l. 1982-1983 redaktor niezależnego pisma UJ "Wolna Myśl" i w l. 1982-1989 "Kroniki Małopolskiej"; organizatorka kolportażu, m.in.: "Kroniki Małopolskiej", "Wolnej Myśli", "Hutnika", "Biuletynu Małopolskiego", "Tygodnika Mazowsze" i "Głosu Wolnego Wolność Ubezpieczającego".

W l. 1985-1989 wykładowca Chrześcijańskiego Uniwersytetu Robotniczego im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Krakowie-Mistrzejowicach; w 1986 r. współorganizatorka Komitetu Solidarności Nauki; w 1988 r. uczestniczka przygotowań do strajku w Hucie im. Lenina; członkini Komitetu Założycielskiego NSZZ "S" Pracowników UJ w 1988 r. - występowała wraz z pozostałymi członkami przez Sądem Najwyższym w Warszawie w sprawie o rejestrację związku (29 grudnia 1988 r.).

Działalność związkowa: KZ NSZZ "S" UJ: członek Komisji Wydziałowej Wydziału Filozoficzno-Historycznego UJ i przewodnicząca Koła Instytutowego (1980-1981); Tajna Komisja Zakładowa: członek (1981-1989); KZ UJ: członek (1989-1991, 1998-2002), członek KR (1995-1998); członek RKS Małopolska (1988); delegat na WZD RM (1989-2002); ZRM: członek (1990-1998), sekretarz (1990-1992); wiceprzewodnicząca (1992-1995); delegat na KZD (1990-1995, 1998-2002), przewodnicząca Komisji Programowej KZD w l. 1991-1995; członek KK (1990-1992, 1995-1998), członek Zespołu Polityki Społecznej, członek zespołu negocjacyjnego KK w negocjacjach z rządem, wiceprzewodnicząca KK "S" (1991-1992).

W l. 1993-1995 była redaktorem naczelnym "Tygodnika Solidarność Małopolska".

W 1994 r. współtwórczyni Komitetu Wyborczego "Samorządny Kraków", który zdobył 13 mandatów w RMK.

W 1994 r. weszła w skład Społecznej Komisji Konstytucyjnej, pełniąc funkcję przewodniczącej zespołu ogólnych zasad konstytucyjnych i stanów nadzwyczajnych; w l. 1991-1993 była sędziną Trybunału Stanu; na mocy uchwały KK NSZZ "S" z 1994 r. kierowała zespołem "S" ds. zbadania akt Stasi; zasiadała w Komisji Profilaktyki i Ochrony Zdrowia Rady Miejskiej w Krakowie (1994-1998); członkini Rady Programowej Polskiego Radia w Krakowie (19951999); w l. 1995-2000 jako publicystka "Tygodnika Solidarność".

W l. 1996-1998 członkini ROP; od 2005 r. członkini LPR; kandydowała w wyborach parlamentarnych w 1991, 1993, 1997 i 2005 r.; współzałożycielka i wiceprzewodnicząca Komitetu Opieki nad Miejscami Zbrodni Komunizmu; współpracowniczka Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana i duszpasterstwa Nauczycieli Diecezji Przemyskiej; w 1999 r. kandydatka na stanowisko prezesa IPN; publicystka i autorka prac naukowych; współzałożycielka małopolskiej grupy "Ujawnić prawdę".

Odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2006) oraz medalem Za zasługi dla Małopolskiej "Solidarności" (2011).


Źródło: Adam Gliksman. Leksykon Ludzi Małopolskiej Solidarności. Tom I. Kraków 2012
Ostatnia weryfikacja danych: 2012-08-31


Informacja z listy Strajk 88

Struktury Solidarności, RKS