Solidarność to znaczy razem

Niemiec Barbara

Biogram w Leksykonie Małopolskiej Solidarności, t.1

Ur. 13 lipca 1943 r. w Krakowie.

Absolwentka polonistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim (1966); doktorat (1977).

W l. 1966-1970 asystent w Katedrze Językoznawstwa Ogólnego UJ; bibliotekarka i nauczycielka języka polskiego w szkołach podstawowych nr 93 i 68 w Krakowie (1970-1974); w l. 1977-1979 adiunkt w Instytucie Kształcenia Nauczycieli i Badań Oświatowych; w l. 1979-2003 adiunkt w Instytucie Pedagogiki UJ; od 2003 r. na emeryturze; od 2003 r. wykładowca w Wyższej Szkole Filozoficzno-Pedagogicznej Ignatianum w Krakowie.

W marcu 1968 r. uczestniczyła w strajku absencyjnym na UJ oraz w demonstracjach studenckich.

W NSZZ "S" od września 1980 r.; członkini Komitetu Założycielskiego "S" na Wydziale Filozoficzno-Historycznym UJ, a następnie współtwórczyni KZ; przewodnicząca Koła "S" w Instytucie Pedagogiki.

W l. 1981-1989 współpracowała z Arcybiskupim Komitetem Pomocy Więzionym i Internowanym.

Po wprowadzeniu stanu wojennego brała udział w strajku absencyjnym na UJ; uczestniczka wszystkich demonstracji, począwszy od pierwszej 17 grudnia 1981 r. po zamordowaniu górników z Kopalni Wujek; od 1982 r. członkini TKZ UJ (pseudonim "Marysia"); działaczka MKS Kraków (łączniczka z zakładami w KrakowieŚródmieściu), wiceprzewodnicząca RKS (od 1983 r.); w l. 1982-1983 redaktor niezależnego pisma UJ "Wolna Myśl" i w l. 1982-1989 "Kroniki Małopolskiej"; organizatorka kolportażu, m.in.: "Kroniki Małopolskiej", "Wolnej Myśli", "Hutnika", "Biuletynu Małopolskiego", "Tygodnika Mazowsze" i "Głosu Wolnego Wolność Ubezpieczającego".

W l. 1985-1989 wykładowca Chrześcijańskiego Uniwersytetu Robotniczego im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Krakowie-Mistrzejowicach; w 1986 r. współorganizatorka Komitetu Solidarności Nauki; w 1988 r. uczestniczka przygotowań do strajku w Hucie im. Lenina; członkini Komitetu Założycielskiego NSZZ "S" Pracowników UJ w 1988 r. - występowała wraz z pozostałymi członkami przez Sądem Najwyższym w Warszawie w sprawie o rejestrację związku (29 grudnia 1988 r.).

Działalność związkowa: KZ NSZZ "S" UJ: członek Komisji Wydziałowej Wydziału Filozoficzno-Historycznego UJ i przewodnicząca Koła Instytutowego (1980-1981); Tajna Komisja Zakładowa: członek (1981-1989); KZ UJ: członek (1989-1991, 1998-2002), członek KR (1995-1998); członek RKS Małopolska (1988); delegat na WZD RM (1989-2002); ZRM: członek (1990-1998), sekretarz (1990-1992); wiceprzewodnicząca (1992-1995); delegat na KZD (1990-1995, 1998-2002), przewodnicząca Komisji Programowej KZD w l. 1991-1995; członek KK (1990-1992, 1995-1998), członek Zespołu Polityki Społecznej, członek zespołu negocjacyjnego KK w negocjacjach z rządem, wiceprzewodnicząca KK "S" (1991-1992).

W l. 1993-1995 była redaktorem naczelnym "Tygodnika Solidarność Małopolska".

W 1994 r. współtwórczyni Komitetu Wyborczego "Samorządny Kraków", który zdobył 13 mandatów w RMK.

W 1994 r. weszła w skład Społecznej Komisji Konstytucyjnej, pełniąc funkcję przewodniczącej zespołu ogólnych zasad konstytucyjnych i stanów nadzwyczajnych; w l. 1991-1993 była sędziną Trybunału Stanu; na mocy uchwały KK NSZZ "S" z 1994 r. kierowała zespołem "S" ds. zbadania akt Stasi; zasiadała w Komisji Profilaktyki i Ochrony Zdrowia Rady Miejskiej w Krakowie (1994-1998); członkini Rady Programowej Polskiego Radia w Krakowie (19951999); w l. 1995-2000 jako publicystka "Tygodnika Solidarność".

W l. 1996-1998 członkini ROP; od 2005 r. członkini LPR; kandydowała w wyborach parlamentarnych w 1991, 1993, 1997 i 2005 r.; współzałożycielka i wiceprzewodnicząca Komitetu Opieki nad Miejscami Zbrodni Komunizmu; współpracowniczka Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana i duszpasterstwa Nauczycieli Diecezji Przemyskiej; w 1999 r. kandydatka na stanowisko prezesa IPN; publicystka i autorka prac naukowych; współzałożycielka małopolskiej grupy "Ujawnić prawdę".

Odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2006) oraz medalem Za zasługi dla Małopolskiej "Solidarności" (2011).


Źródło: Adam Gliksman. Leksykon Ludzi Małopolskiej Solidarności. Tom I. Kraków 2012
Ostatnia weryfikacja danych: 2012-08-31


Biogram w Indeksie Osobowym SSS

Barbara Niemiec (ur. 13 lipca 1943, zm. 8 stycznia 2014 r.), była doktorem, pracownikiem naukowym Uniwersytetu Jagiellońskiego i Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej Ignacianum w Krakowie, a także wieloletnią nauczycielką języka polskiego w krakowskich szkołach podstawowych.

Uczestniczyła w wydarzeniach marca 1968. W 1980 roku zaangażowała się w tworzenie, wraz z innymi struktur NSZZ "Solidarność" na Uniwersytecie Jagiellońskim. Po wprowadzeniu stanu wojennego była członkinią tajnych struktur solidarnościowych na Uniwersytecie i w Krakowie - wiceprzewodnicząca RKS (pseudonim "Marysia"), redaktorką niezależnych wydawnictw "Wolna Myśl" i "Kroniki Małopolskiej", organizatorką kolportażu wydawnictw nielegalnych. Współpracowała ponadto z Arcybiskupim Komitetem Pomocy Więzionym i Internowanym.

W latach 1985-1989 była wykładowczynią Chrześcijańskiego Uniwersytetu Robotniczego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Krakowie - Mistrzejowicach.

Po 1989 roku, w ponownie legalnie działającej "Solidarności" pełniła wiele ważnych funkcji, w tym sekretarza i wiceprzewodniczącej Zarządu Regionu Małopolska oraz wiceprzewodniczącej Komisji Krajowej (1991-1992). W latach 1993-1995 była redaktorem naczelnym "Tygodnika Solidarność Małopolska" a w latach 1995-2000 publicystką "Tygodnika Solidarność" oraz członkinią Rady programowej Polskiego Radia w Krakowie.

Uczestniczyła też w pracach Społecznej Komisji Konstytucyjnej, a w latach 1991-1993 była sędzią Trybunału Stanu. Współzałożycielka i wiceprzewodnicząca Komitetu Opieki na Miejscami Zbrodni Komunizmu, współzałożycielka małopolskiej grupy "Ujawnić prawdę". Odznaczona została Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz medalem "Za zasługi dla Małopolskiej Solidarności" oraz Medalem "Dziękujemy za wolność".

Barbara Niemiec jest pochowana na cmentarzu Rakowickim w Krakowie (kw. kw.XIX b, rz. 3 m.9.).


Informacja z listy Strajk 88

Struktury Solidarności, RKS