Solidarność to znaczy razem

Sackiewicz-Steckiewicz Włodzimierz

Informacja z listy Internowani

pracownik etatowy Sekcji Kultury ZR Małopolska NSZZ "S", internowany 13.05.1982 - decyzja nr 445, Załęże, zwolniony 23.07.1982.