Solidarność to znaczy razem

Solak Zbigniew

Biogram w Leksykonie Małopolskiej Solidarności, t.1

Ur. 28 stycznia 1953 r. w Krakowie; zm. 13 listopada 2004 r. w Krakowie; pochowany na Cmentarzu Batowickim w Krakowie.

Absolwent historii na Uniwersytecie Jagiellońskim (1977) oraz Podyplomowego Studium Archiwistyki na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika (1984); doktorat (2002).

Pomiędzy majem a sierpniem 1978 r. pracownik Zakładu Produkcji Zamków Marold w Szczyglicach; w l. 1978-1985 pracownik Archiwum Państwowego w Krakowie, a następnie w l. 1985-1986 Biblioteki Jagiellońskiej oraz w l. 1986-1996 Instytutu Historii PAN; w l. 1996-2000 pracownik Biblioteki PAU PAN w Krakowie; od 2000 r. zatrudniony w Oddziałowym Biurze Edukacji Publicznej IPN w Krakowie.

Od 1977 r. współpracownik SKS; prowadził zajęcia dla licealistów, kolportował wydawnictwa niezależne, nagrywał wykłady w ramach Towarzystwa Kursów Naukowych.

W NSZZ "S" od 1980 r. w Archiwum Państwowym w Krakowie; inicjator i współzałożyciel KZ "S" w AP w Krakowie; przewodniczący KZ "S" (do 1 października 1981 r.); wykładowca Wszechnicy Robotniczej w Krakowie; współautor (wraz z Waldemarem Czyżem, Januszem Tadeuszem Nowakiem i Ryszardem Terleckim) opracowania "Czego nie ma w podręcznikach? Historia" (Wydawnictwo "Krzyża Nowohuckiego", Kraków 1980).

Po 13 grudnia 1981 r. internowany w Ośrodku Odosobnienia w Nowym Wiśniczu i Załężu; autor zapisów z okresu internowania (13 grudnia 1981 r. - 20 lutego 1982 r.).

W dn. 9 marca 1982 r. został aresztowany z J. Piekarskim, B. Klichem i K. Krzysztofiakiem pod zarzutem obrazy organów władzy przez śpiewanie piosenek w miejscu publicznym w dn. 2 lutego 1982 r.; w toku postępowania odmówiono mu prawa do widzeń; w okresie od maja do lipca 1982 r. przebywał w szpitalu więziennym przy ul. Montelupich w Krakowie; w dn. 7 października 1982 r. został uniewinniony przez Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego w Warszawie z siedzibą w Rzeszowie.

W l. 1982-1989 współpracownik niezależnych wydawnictw, autor publikacji - m.in. w "Arce", "Krytyce" i "CDN".

Autor biogramów w Polskim Słowniku Biograficznym, książki "Między Polską a Litwą. Życie i działalność Michała Romera 18801920" (Kraków 2004) oraz ok. 80 publikacji naukowych w wydawnictwach krajowych i zagranicznych; znawca stosunków polskolitewskich XIX-XX w.; współautor (z J. Szarkiem) opracowań "Stan wojenny w Małopolsce w relacjach świadków" (Kraków 2001) oraz "Stan wojenny w Małopolsce. Relacje i dokumenty" (Kraków 2005); jego "Diariusz internowania" (opracowany przez E. Zając) ukazał się w 2001 r. na łamach "Sowińca".


Źródło: Adam Gliksman. Leksykon Ludzi Małopolskiej Solidarności. Tom I. Kraków 2012
Ostatnia weryfikacja danych: 2012-08-31


Informacja z listy Internowani

historyk, z-ca przewodniczącego KZ NSZZ "S" w Archiwum Państwowym w Krakowie, internowany 13.12.1981 - decyzja nr 90, Nowy Wiśnicz, Załęże, aresztowany 09.03.1982. Uniewinniony w procesie przed Sądem Wojskowym w Rzeszowie 07.10.1982.


Informacja z listy Aresztowani

(1953-2004), pracownik Archiwum Państwowego w Krakowie, aresztowany 9 III - 7 X 1982.