Solidarność to znaczy razem

Sułkowski Antoni

Biogram w Leksykonie Małopolskiej Solidarności, t.1

Ur. 18 marca 1931 r. w Sowlinach, pow. limanowski; zm. 13 lutego 2004 r. w Limanowej; pochowany na cmentarzu komunalnym w Limanowej.

Absolwent Gimnazjum Ogólnokształcącego w Limanowej (1948); ukończył liczne kursy dla kadr kierowniczych m.in. Studium Ekonomiki Przemysłu (1958) i Zaoczny Kurs dla Dyrektorów i Kierowników Zakładów Pracy (1969).

W l. 1949-1982 zatrudniony w Krakowsko-Śląskich Zakładach Przemysłu Drzewnego nr 15 w Limanowej (późniejsze Łososińskie Zakłady Przemysłu Drzewnego w Łososinie Górnej) jako pomocnik magazyniera i pisarz halowy, a następnie pracownik umysłowy; od 1951 r. na stanowiskach kierowniczych, m.in. kierownik Pracy i Płacy, Działu Zatrudnienia, Działu Ekonomicznego i Działu TechnicznoEkonomicznego; od 1982 r. na wcześniejszej emeryturze.

W NSZZ "S" od 1980 r.; przewodniczący Komitetu Założycielskiego "S" w ŁZPD w Łososinie Dolnej; w grudniu 1980 r. wybrany na przewodniczącego KZ "S"; delegat na I WZD RM w Tarnowie w lipcu 1981 r., na którym został wybrany na członka ZRM; w 1981 r. kandydował na kierownika Delegatury ZRM w Limanowej.

W dn. 13 grudnia 1981 r. został zatrzymany w domu i internowany w ZK w Załężu; rodzina przez ponad miesiąc nie otrzymała informacji o miejscu jego przebywania; wskutek orzeczenia komisji Międzynarodowego Czerwone- go Krzyża ze względu na stan zdrowia został przeznaczony do zwolnienia z internowania (2 kwietnia 1982 r.).

Po wyjściu na wolność odmówiono mu prawa do powrotu do pracy; przez kolejne miesiące bezskutecznie usiłował znaleźć inne zatrudnienie; ostatecznie przeszedł na przymusową wcześniejszą emeryturę.

W 1990 r. został wybrany na radnego miasta i gminy Limanowa, a następnie na przewodniczącego rady miasta i gminy.

W 1997 r. startował do Sejmu RP z listy ROP.

Odznaczony srebrną odznaką "Za zasługi dla ziemi krakowskiej" (1975).


Źródło: Adam Gliksman. Leksykon Ludzi Małopolskiej Solidarności. Tom I. Kraków 2012
Ostatnia weryfikacja danych: 2012-08-31


Informacja z listy Internowani

przewodniczący KZ NSZZ "S" w Łososińskich Zakładach Przemysłu Drzewnego, członek ZR Małopolska NSZZ "S", internowany 13.12.1981 - decyzja nr 158/ 81, Załęże, zwolniony 02.04.1982.