Solidarność to znaczy razem

Talaga Czesław

Biogram w Leksykonie Małopolskiej Solidarności, t.1

Ur. 5 sierpnia 1938 r. w Stróży, pow. myślenicki.

Ukończył Technikum Budowlane w Krzeszowicach (1952).

W l. 1952-1957 pracownik KWK Kościuszko - Nowa w Jaworznie; w l. 1957-1981 operator dźwigów i likwidator wypadków drogowych w MPK Kraków; kierownik zakładu stolarskiego w Spółdzielni Wielobranżowej "Azet" (19851993); prywatny zakład stolarski (1993-2008); od 2008 r. na emeryturze.

W NSZZ "S" od 1980 r.; przewodniczący KZ "S" w Zakładzie Transportu i Sprzętu Specjalnego MPK w Krakowie.

Po wprowadzeniu stanu wojennego organizator strajku w Zakładzie Eksploatacyjnym Tramwajów Kraków - Podgórze (13-15 grudnia 1981 r.); uniknął początkowo aresztowania; zatrzymany w grudniu 1981 r., otrzymał trzymiesięczną sankcję prokuratorską; skazany 30 stycznia 1982 r. wyrokiem Warszawskiego Sądu Okręgu Wojskowego w Krakowie na karę 3 lat pozbawienia wolności, 2 lat pozbawienia praw publicznych oraz podania wyroku do publicznej wiadomości; osadzony w AŚ w Krakowie przy ul. Montelupich, a następnie w ZK w Raciborzu, Strzelcach Opolskich, we Wrocławiu i w Strzelinie; zwolniony 21 czerwca 1983 r.; po wyjściu na wolność odmówiono mu ponownego przyjęcia do pracy.

Od listopada 1983 r. do 1985 r. członek redakcji "Biuletynu Informacyjnego Zakładowej Komisji Wykonawczej NSZZ «Solidarność» Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Kraków", udostępniał swój domek letni w Stróży na potrzeby druku pisma; kilkakrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany; w 1985 r. otrzymał trzymiesięczną sankcję prokuratorską za udział w manifestacji 3 maja pod Wawelem (6 maja - 3 lipca 1985 r.).

Członek Związku Więźniów Politycznych Okresu Stanu Wojennego (m.in. wiceprezes, skarbnik i członek zarządu).

Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2011), Złotym Krzyżem Zasługi (1979, wręczenie miało miejsce w 2009 r.), medalem "Niezłomnym w słowie" (2010), medalem Za zasługi dla Małopolskiej "Solidarności" (2010), srebrną i złotą odznaką "Za zasługi w rzemiośle" (2003, 2008) oraz Honorową Odznaką Rzemiosła (2010).


Źródło: Adam Gliksman. Leksykon Ludzi Małopolskiej Solidarności. Tom I. Kraków 2012
Ostatnia weryfikacja danych: 2012-08-31


Informacja z listy Aresztowani

(1938), pracownik MPK w Krakowie, aresztowany 23 XII 1981, skazany na karę 3 lat pozbawienia wolności, zwolniony 21 VI 1983.