Solidarność to znaczy razem

Wilczkiewicz Maria

Biogram w Leksykonie Małopolskiej Solidarności, t.2

Ur. 14 marca 1936 r. w Żółkwi, k. Lwowa (obecnie Ukraina).

Uzyskała absolutorium na Filologii Polskiej na Uniwersytecie Warszawskim; ukończyła kurs instruktorski języka polskiego w Kielcach.

Nauczycielka języka polskiego w Szkole Podstawowej nr 1 w Dębicy, Liceum w Dębicy, Szkole Podstawowej nr 3 w Dębicy; dziennikarz i kierownik "Trybuny Opolskiej" w Nysie (później "Trybuny Odrzańskiej") w l. 1974-1976; Redaktor oddziału gazety międzyzakładowej "Echo Załogi" w Zakładzie Tworzyw Sztucznych w Pustkowie; w l. 1980-1981 redaktor naczelna "Echa Załogi". Po wprowadzeniu stanu wojennego przeniesiona do działu organizacji i zarządzania ZTS w Pustkowie i następnie bibliotekarka i kierownik (po 1989 r.) w Zakładowym Domu Kultury w Dębicy; redaktorka "Kuriera Dębickiego" ("Obserwator Lokalny").

Współzałożycielka NSZZ "Solidarność" w Zakładzie Tworzyw Sztucznych w Pustkowie w 1980 r.; członek Komitetu Założycielskiego (14 października 1980 r.); delegat na I WZD RM w 1981 r.

Po wprowadzeniu stanu wojennego odsunięta od redagowania "Echa Załogi" i przeniesiona do działu organizacji; zatrzymana i przesłuchiwana 6 stycznia 1982 r., bezskutecznie nakłaniana do podpisania deklaracji lojalności; zatrzymana 1 lutego 1982 r.; od 2 lutego 1982 r.; przetrzymywana w AŚ w Dębicy (wobec braku decyzji o internowaniu ogłosiła strajk głodowy) i w AŚ Tarnowie; internowana w Ośrodku Odosobnienia w Gołdapi; w trakcie internowania redagowała gazetkę "Biuletyn Informacyjny" i "Wielki Post"; zwolniona 22 marca 1982 r.

Zaangażowana w zbieranie pieniędzy i żywności dla osób represjonowanych i ich rodzin (przekazywanych m.in. ks. E. Łomnickiemu); uczestniczka i organizatorka mszy św. za ojczyznę w kilku miejscowościach w pobliżu Dębicy (m.in. Pustków, Głowikowa).

Zaangażowana w kolportaż prasy i ulotek podziemnych oraz książek.

Po zwolnieniu wzywana na KM MO w Dębicy, przeprowadzano z nią rozmowy ostrzegawcze i grożono konsekwencjami. Po zwolnieniu z internowania przeniesiona na gorsze stanowisko i pozbawiona premii w zakładzie pracy.

Z poparcia "S" wybrana do Rady Pracowniczej ZTS, sekretarz rady. Po przeprowadzeniu głosowania w zakładzie pracy wyniki wyborów były przez 9 dni utajnione decyzją KW PZPR; wezwana następnie na przesłuchanie przez SB w Dębicy.

Prezes Ogrodów Działkowych w Pustkowie-Osiedle, działaczka "Caritas"; animator misyjny; członek PTTK.

Odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi (1979), Medalem "Za zasługi dla Małopolskiej Solidarności" (2005), statuetką "Misericordios" (2010) oraz tytułami "Zasłużona dla WOPR w Nysie" i "Zasłużony dla Trybuny Odrzańskiej".


Źródło: Adam Gliksman. Leksykon Ludzi Małopolskiej Solidarności. Tom II. Kraków 2017
Ostatnia weryfikacja danych: 2017-08-31


Informacja z listy Internowani

pracownica Zakładów Tworzyw Sztucznych w Pustkowie, internowana 02.02.1982 - decyzja nr 521 81, Nisko, Gołdap, zwolniona 22.03.1982.