Solidarność to znaczy razem

Witkowski Paweł

Biogram w Leksykonie Małopolskiej Solidarności, t.1

Ur. 21 lipca 1956 r. w Krakowie.

W l. 1984-1987 student Etnografii na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.

W l. 1980-1981 r. drukarz w MKZ Kraków i ZRM NSZZ "S"; w l. 1987-1991 pracował we Francji, m.in. jako hydraulik w Paryżu; kierownik stacji benzynowej (1992); właściciel firmy hydraulicznej (1993-2006); w 2004 r. rozpoczął pracę jako dziennikarz internetowego dziennika "Super-Nowa".

Od 1977 r. związany z opozycją, współpracownik KOR i krakowskiego SKS; drukarz Krakowskiej Oficyny Studentów; w l. 19791980 drukarz warszawskiego niezależnego wydawnictwa NOWa; w lipcu i sierpniu 1980 r. dotkliwie pobity przez SB w ramach akcji wymierzonej przeciw SKS; jesienią 1980 r. wraz z B. Jasiak założył i współkierował wydawnictwem Alfa.

Po podpisaniu Porozumień Gdańskich pracował w punkcie informacyjnym na temat wolnych związków zawodowych prowadzonym przez SKS; w l. 1980-1981 drukarz Małopolskiej "Solidarności".

W dn. 13 grudnia 1981 r. internowany; przebywał w Ośrodku Odosobnienia w Nowym Wiśniczu, a następnie w ZK w Załężu i KielcachPiaskach; w dn. 19 styczniu 1982 r. pobity przez służbę więzienną w ZK w Załężu; zwolniony w dniu 23 lipca 1982 r.; po wyjściu z internowania przez kilka miesięcy współkierował podziemną poligrafią RKW Małopolska, wydającą m.in.: "Biuletyn Małopolski", "Serwis Informacyjny" i "Aktualności"; w l. 1982-1987 współzałożyciel i współkierujący wydawnictwem Biblioteka Wolnej Myśli; współpracował w tym okresie m.in. z B. Jasiak, W. Słaboniem, C. Hadamikiem, M. Furmankiem, M. Mockiem (obecnie M. Klimowiczem), B. Borkowską, M. Piotrowicz, M. Słowik, M. i P. Grychowskimi, I. i Z. Złonkiewiczami, P. Mucharskim, G. Spławińskim i W. Szarlittem; pomiędzy wrześniem 1982 r. a wrześniem 1984 r. ukrywał się przed SB.

Prezes Niezależnego Obywatelskiego Centrum Badania i Monitoringu Stopnia Zdeprawowania, Demoralizacji i Patologii w Policji (od 2006 r.).

Uhonorowany odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2000), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2007), medalem "Niezłomnym w słowie" (2011) oraz medalem Za zasługi dla Małopolskiej "Solidarności" (2012).


Źródło: Adam Gliksman. Leksykon Ludzi Małopolskiej Solidarności. Tom I. Kraków 2012
Ostatnia weryfikacja danych: 2012-08-31


Informacja z listy Internowani

student UJ, członek NSZZ "S", internowany 13.12.1981 - decyzja nr 26, Nowy Wiśnicz, Załęże, Kielce, zwolniony 23.07.1982.