Solidarność to znaczy razem

Był raz sobie kraj... Plakat Solidarności z wierszem Miłosza