Solidarność to znaczy razem

Który skrzywdziłeś człowieka prostego - wiersz Czesława Miłosza publikowany przez S w formie ulotki jeszcze przed przyznaniem poecie Nagrody Nobla