Solidarność to znaczy razem

Zomorządność nr 159, Dni Nowej Huty