Solidarność to znaczy razem

rok 1981

W Gdańsku rozpoczął obrady I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ "Solidarność”, które trwały do 10 września 1981 r.

Związek liczący 9,5 miliona członków był reprezentowany przez 896 delegatów, w tym 66 z Małopolski. W skład prezydium Zjazdu został powołany T. Syryjczyk z Małopolski. Kazanie wygłoszone przez ks. prof. Józefa Tischnera delegaci uznali za oficjalny dokument Zjazdu: Zastanawiamy się również nad sprawą niepodległości Polski. Sprawa ta ma dziś inny sens niż w XIX w. Kluczem do niepodległej Polski jest dziś praca nad pracą. Kluczem do niepodległości jest dziś niepodległość polskiej pracy." Na okres Zjazdu zwiększono nakład Tygodnika Solidarność do 1 miliona egzemplarzy. W tezach programowych mówiono o konieczności wzięcia przez Związek odpowiedzialności za kraj. Sprzeciwiano się ograniczaniu roli "S" wyłącznie do spraw czysto związkowych, w związku ze słabością władz i braku woli przeprowadzania koniecznych reform społeczno-gospodarczych. Zjazd wystosował posłanie do ludzi pracy Europy wschodniej: Delegaci zebrani w Gdańsku na I Zjeździe Delegatów Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność" przesyłają robotnikom Albanii, Bułgarii, Czechosłowacji, Niemieckiej Republiki Demokratycznej, Rumunii, Węgier i wszystkich narodów Związku Radzieckiego - pozdrowienia i wyrazy poparcia. Jako pierwszy niezależny związek zawodowy w naszej powojennej historii głęboko czujemy wspólnotę naszych losów. Zapewniamy, że wbrew kłamstwom szerzonym w waszych krajach, jesteśmy autentyczną, 10-milionową organizacją pracowników, powołaną w wyniku robotniczych strajków. Naszym celem jest walka o poprawę bytu wszystkich ludzi pracy. Popieramy tych z was, którzy zdecydowali się wejść na trudną drogę walki o wolny ruch związkowy. Wierzymy, że już niedługo wasi i nasi przedstawiciele będą mogli się spotkać celem wymiany związkowych doświadczeń. Zjazd wystosował również List do Polonii całego świata, w którym wyraził hołd i szacunek dla wszystkich Polaków rozsianych po całym świecie.