Solidarność to znaczy razem

Debaty o Solidarności. Lato 1980 w Małopolsce

Pierwsza z serii Debat o Solidarności za nami. 22 września w Muzeum Nowej Huty spotkało się - z powodów epidemii - niezbyt liczne grono około 20 osób, na pierwszej z cyklu debat o Solidarności.

Powitał nas dyr. Jacek Salwiński, przypominając wspólne inicjatywy wokół tematyki Solidarności organizowane wcześniej przez Muzeum PRLu a następnie przez Muzeum Nowej Huty, wraz z Siecią Solidarności. Było tego dotychczas niemało, bo kilkanaście wystaw oraz co najmniej dwadzieścia debat.

Obecna debata pod prowokującym tytułem "Krakowiacy nie Polacy ? Lato w Małopolsce" koncentrowała się na pytaniu, czy lato 1980 r. było w Małopolsce nazbyt spokojne i należy je wspominać z wyraźnym niedosytem? Dlaczego "Wandea Reakcji" tym razem znalazła się na uboczu protestów i jakie to miało konsekwencję dla narodzin "Solidarności"?

Na tak postawione pytania podjęli się rozmawiać: Stanisław Handzlik - legenda Solidarności z Nowej Huty, Jan Franczyk, działacz Chrześcijańskiej Wspólnoty Ludzi Pracy i współpracownik Studenckiego Komitetu Solidarności oraz prof. Jacek Chrobaczyński, dzięki któremu mogli się odnosić do szerszego stanowiska historyka - badacza.

Dyskusję prowadził Adam Gliksman, który sam jest historykiem a do tego autorem ważnych opracowań: Kalendarium Małopolskiej Solidarności 1980-2015 oraz dwóch tomów "Leksykonu Ludzi Małopolskiej Solidarności".

Organizatorką cyklu Debat o Solidarności jest p. Agata Klimek.

Następna debata odbędzie się 15 października o godz. 17:00 także w Muzeum Nowej Huty i będzie o tym, co powstanie "Solidarności" oznaczało dla Polski, o niezwykłych zmianach społecznych, kulturalnych, ekonomicznych. Przypomnimy, mam nadzieję, jak zmieniał się Kraków i Małopolska i ich mieszkańcy w trakcie "karnawału Solidarności".