Solidarność to znaczy razem

Szlak Małopolskiej "Solidarności"

W okresie 29 maja - 30 listopada 2013 r. Sieć Solidarności zrealizowała projekt "Szlakami Solidarności w Małopolsce", którego partnerem było Województwo Małopolskie.

W ramach umowy:

• zinwentaryzowano obiekty związane z historią "S" w 7 powiatach (Bochnia, Gorlice, Kraków, Nowy Sącz, Tarnów, Wadowice, Zakopane). Łącznie opisano 170 punktów (pomników, tablic, budynków, przestrzeni publicznych, obiektów toponimicznych, itd.);

• przygotowano 8 szlaków "S" (Bochnia, Gorlice, Kraków, Nowa Huta, Nowy Sącz, Tarnów, Wadowice, Zakopane);

• przygotowano 8 drukowanych folderów poświęconych szlakom "S" (każdy w nakładzie 1 tys. egzemplarzy, udostępnionych bezpłatnie w biurach "S" oraz Sieci Solidarności;"

• uruchomiono stronę internetową poświęconą szlakowi - http://www.solidarnosc.krakow.pl/mss/index.html;

• prowadzono fan-page na profilu Facebookowym Sieci Solidarności;

• zorganizowano dwa spacery szlakiem "S" w Nowej Hucie (w dn. 21. września 2013 r. we współpracy z Muzeum Historycznym Miasta Krakowa) i w Wadowicach (w dn. 29 września 2013 r. w ramach IX Pielgrzymki "Solidarności" Ziemi Wadowickiej na Leskowiec;

• Uzyskano patronaty medialne TVP Krakow, Dziennika Polskiego, Serwisu Informacyjnego Solidarność Małopolska, Głosu. Tygodnika Nowohuckiego, Lodołamacza oraz portalu Nowa Małopolska;

• ukazało się wiele artykułów prasowych a także materiał filmowy w Kronice Krakowskiej

Ponadto podjęto współpracę z Małopolskim Kuratorium Oświaty w sprawie organizowania spacerów szlakami "Solidarności" dla uczniów szkół ponadpodstawowych w 2014 r. oraz ustalono z TVP Kraków, przygotowanie cyklu filmów przedstawiających szlaki przygotowane w ramach niniejszego projektu

Inicjatorem i szefem projektu był Adam Gliksman.