Solidarność to znaczy razem

Zmarła Teresa Starmach, konspiracyjna "Agnieszka"

Zmarła Teresa Starmach - działaczka Solidarności Małopolskiej, nauczycielka, konspiracyjna "Agnieszka", wiceprezydent Krakowa.

Cześć Jej Pamięci
Stowarzyszenie Sieć Solidarności

***

Pogrzeb śp. Teresy Starmach odbędzie się 7 sierpnia (poniedziałek) o godz. 12:00 na cmentarzu na Salwatorze.

***

Teresa Starmach, ur. 16 października 1949 r. w Krakowie, zm. 30 lipca 2023 r. tamże. Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie (1976); ukończyła studium podyplomowe z fizyki na Uniwersytecie Jagiellońskim (1983). W l. 1976-2003 nauczycielka fizyki w XV LO w Krakowie; od 2003 r. na emeryturze; pracuje w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 w Krakowie.

W NSZZ "Solidarność" od 1980 r.; organizatorka struktur w swojej szkole ale także w Podgórzu i w Krakowie. Delegatka na I Walne Zebranie Solidarności Małopolskiej w Tarnowie w 1981 r., na którym została wybrana członkiem Zarządu Regionu Małopolska.

W stanie wojennym zaangażowana w działalność podziemną. Pseudonim konspiracyjny "Agnieszka", jedna z najbliższych współpracowniczek ukrywającego się przewodniczącego RKW Władysława. Hardka ale także wspierająca S. Handzlika i J. Ciesielskiego, organizatorka konspiracyjnych zebrań władz Solidarności Małopolski jak również krakowskich posiedzeń Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ "Solidarność".

W późniejszym czasie, była zaangażowana w kolportaż m.in. pism "Promieniści" oraz "Hutnik"; współpraca przy redakcji "Hutnika"; współinicjatorka latającej biblioteki.

Wiceprezydent Miasta Krakowa odpowiedzialna za edukację i kulturę w l. 1998-2002; radna Miasta Krakowa (1998-2006); w l. 2002-2006 przewodnicząca Komisji Edukacji i Kultury Fizycznej RMK. W l. 2006-2010 i od 2011 r. radna Sejmiku Województwa Małopolskiego.

Była członkiem Komitetu Krajowego Olimpiad Specjalnych - Polska, członkiem zarządu krakowskiego oddziału Wspólnoty Polskiej, Rady Społecznej Muzeum Żup Krakowskich oraz Muzeum Archeologicznego, Rady Muzeum AK w Krakowie i wielu innych organizacji.

Odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2012), Srebrnym Krzyżem Zasługi (2002), Medalem KEN (1999), Odznaką "Przyjaciel Dziecka" (2002), uhonorowana Medalami "Niezłomnym w słowie" (2010) oraz "Dziękujemy za wolność" (2015).

Zdjęcia


fotografii: 12, na stronach: 1